Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Elektroniniai ryšiai

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2009-02-03 įsakymu Nr. 1V-153 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-08, Žin., 2009, Nr. 15-630) nustatyta, kad sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, arba paslaugų teikėjo siūlomose Paslaugų teikimo taisyklėse, jei Sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais, paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti galinio įrenginio pardavimo su Sutartimi ir be jos kainų skirtumą, periodą ir būdą šiam skirtumui kompensuoti, jei paslaugų teikėjas suteikia paslaugų vartotojui galinį įrenginį, skirtą paslaugoms gauti, nemokamai ar siūlo jį įsigyti žemesne kaina nei šio įrenginio savikaina.

Nustatyta, kad paslaugų teikėjas, sutartyje nustatantis paslaugų vartotojui teikiamų paslaugų kredito limitą, šiam limitui pasibaigus, privalo apriboti paslaugų teikimą. Paslaugų teikėjas neturi teisės apriboti paslaugų teikimo, išskyrus kai abonentas pažeidžia Sutarties sąlygas arba pasibaigia paslaugų kredito limitas.

Jeigu paslaugų teikėjas telefonu mokamai teikia informaciją apie savo teikiamas paslaugas, kitą su paslaugų teikimu susijusią informaciją ar kitas paslaugas, jis turi užtikrinti, kad laukimo, kol bus pradėta teikti informacija ar kitos paslaugos, laikas būtų neapmokestinamas.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos