Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Juridinių asmenų likvydavimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009-02-02 įsakymu Nr. VA-9/1B-60/V-48 (įsigaliojo 2009-02-06, žr. Žin., 2009, Nr. 14-575) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės.

Šios taisyklės nustato siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą parengimo ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymo su biudžetais ir pinigų fondais JAR-PBA formos užpildymo ir pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui reikalavimus. Siūlymus parengia, JAR-PBA formas užpildo ir JAR tvarkytojui teikia apskrities valstybinės mokesčių inspekcija ir jų teritorinių skyrių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos turimus duomenis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir teritorinės muitinės pareigūnai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai teikia informaciją apie juridinius asmenis, užsienio juridinių asmenų filialus ir atstovybes.

Siūlymas rengiamas ir JAR tvarkytojui teikiamas, kai juridinis asmuo JAR nėra įregistravęs teisinio statuso: „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ ar „likviduojamas“. Aukščiau nurodytos institucijos siūlymą turi parengti ir pateikti, kai nustato tokius pagrindus (vieną ar kelis):

  • juridinis asmuo per 5 metus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai nedeklaravo pajamų ir teisės aktų nustatyta tvarka nėra pranešęs apie veiklos nevykdymą, todėl yra pagrindas manyti, kad jis jokios veiklos nevykdo arba
  • juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau nei 6 mėnesius negalima surasti jo buveinėje ir adresais, jo nurodytais JAR, arba
  • juridinio asmens valdymo organai ilgiau kaip 6 mėnesius negali priimti nutarimų dėl valdymo organų narių atsistatydinimo (jeigu tai yra kolegialus valdymo organas) arba valdymo organas nėra paskirtas (jeigu tai yra vienasmenis valdymo organas). 6 mėnesių laikotarpis skaičiuojamas nuo valdymo organų narių atsistatydinimo arba atleidimo dienos.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos