Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009-02-10 įsakymu Nr. 1B-84 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-01-25 įsakymo Nr. 1B-68 „Dėl Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-15, Žin., 2009, Nr. 18-734) nustatyta, kad asmenys, norintys gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, pateikia garantuojančiajai asociacijai prašymą ir dokumentus (jų kopijas), nurodytus šiuose Reikalavimuose. Priimant dokumentus, pažymos, nurodytos Reikalavimų 11.4 p. (pažyma, kad asmuo neturi nesumokėtų VMI administruojamų mokesčių, baudų ir delspinigių arba jų mokėjimas atidėtas) ir 11.5 p. (pažyma, kad asmuo neturi nesumokėtų muitinės administruojamų mokesčių, baudų ir delspinigių, arba jų mokėjimas atidėtas bei per paskutinius vienerius metus nenustatyta muitinės procedūrų, kitų muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimo tvarkos arba kitų muitų teisės aktų reikšmingų pažeidimų), laikomos tinkamomis, jeigu jos išduotos ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius, o nurodytoji Reikalavimų 11.6 p. (pažyma, kad asmuo neturi įsiskolinimų valstybinio socialinio draudimo įstaigai) – ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki dokumentų pateikimo garantuojančiajai asociacijai dienos. Pateikiami dokumentai turi būti susiūti ir numeruoti, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti asmens ar jo įgalioto darbuotojo parašu bei antspaudu. Pateikiamų dokumentų kopijos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos asmens ar jo įgalioto darbuotojo parašu bei antspaudu.

Asmenys, kuriems panaikintas TIR procedūros vykdytojo leidimas dėl padarytų muitų ir mokesčių teisės aktų pažeidimų, gali pateikti prašymą ir dokumentus garantuojančiajai asociacijai dėl TIR procedūros vykdytojo leidimo suteikimo ne anksčiau kaip po 3 metų nuo sprendimo panaikinti TIR procedūros vykdytojo leidimą įsigaliojimo dienos.

Asmenys, kuriems panaikintas TIR procedūros vykdytojo leidimas, atsižvelgiant į garantuojančiosios asociacijos sprendimą neteikti garantijos, gali pateikti prašymą ir dokumentus (jų kopijas) garantuojančiajai asociacijai dėl TIR procedūros vykdytojo leidimo suteikimo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo sprendimo panaikinti TIR procedūros vykdytojo leidimą įsigaliojimo dienos.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009-02-10 įsakymu Nr. 1B-79 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003-06-30 įsakymo Nr. 1B-586 „Dėl Bendrojo dokumento duomenų įvedimo į ASYCUDA sistemą instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-17, Žin., 2009, Nr. 18-733) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas instrukcijos priedas – „Dokumentų sąrašo papildymas ir patikrinimo akto pildymas ASYCUDA sistemoje. Muitinio įforminimo duomenų įvedimas bendrojo administracinio dokumento priedų administravimo sistemoje“.

***

Finansų ministro 2008-12-03 įsakymu Nr. 1K-412 Dėl finansų ministro 2003-12-19 įsakymo Nr. 1K-303 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų uniformos, skiriamųjų ženklų, identifikavimo ženklo ir tarnybos ženklų pavyzdžių tvirtinimo" pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-01, Žin., 2009, Nr. 12-474) nustatyta, kad Muitinės departamento, teritorinių muitinių, Muitinės informacinių sistemų centro, Muitinės laboratorijos, Muitinės mokymo centro ir Lietuvos Respublikos muitinės garbės sargybos ženklas – apskritimo formos, juodos spalvos su aukso (geltonos) spalvos kraštu. Apskritimo centre – įstrižai sukryžiuotos aukso (geltonos) spalvos Hermio lazdos, virš jų – aukso (geltonos) spalvos Gediminaičių stulpai. Ženklo apačioje – lenktas aukso (geltonos) spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis, nurodantis konkrečią muitinės įstaigą – „MUITINĖS DEPARTAMENTAS“, „VILNIAUS TERITORINĖ MUITINĖ“ ir t. t.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos