Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Specialus IRU posėdis

Gegužės 15 d. Budapešte vyko specialus IRU narių asociacijų iš ES šalių kandidačių posėdis, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas.

šiame posėdyje svarstyti vežėjams aktualūs klausimai, susiję su ES plėtra. Pasisakiusieji daug dėmesio skyrė vežėjų asociacijų vaidmeniui šalyse kandidatėse, jungiant ir paremiant šalies viduje dirbančias transporto įmones. Kalbėjusieji pažymėjo, jog šalims kandidatėms labai svarbus pereinamasis laikotarpis, per kurį privaloma įdiegti tachografus ir pasiekti reikiamа finansinį pajėgumа. Prelegentų kalbose galima buvo išgirsti nerimа, jog yra iškilusių daug neaiškumų dėl krovinių vežimo per Europos Sаjungos valstybes, dvišalių sutarčių likimo bei mokesčių už kelius, kurie nuo š. m. rudens įsigalios Vokietijoje. Tai labai padidins vežėjų išlaidas.

Posėdyje kalbėjęs asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius Algirdas Baranauskas apžvelgė gegužės 10-11 d. Lietuvoje vykusio referendumo rezultatus bei supažindino posėdžio dalyvius, kaip mūsų šalies vežėjai rengiasi dirbti, Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа.

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 10 (46)

"Linava" informuoja

Atviras laiškas dėl Lietuvos žemdirbių protesto akcijų

Dėl Rusijos Federacijos muitinės kodekso naujos redakcijos

Iš XIII asociacijos „Linava“ kongreso

Paroda „TRANSPORT LOGISTIC 2003“

Susitikimas su Vokietijos šlėzvigo-Holšteino federalinės žemės delegacija

Vežėjų patirti nuostoliai dėl žemdirbių kelių blokados

„Linavos“ servisas atidarė moderniausiа plovyklа Vilniuje

IRU aktualijos

Specialus IRU posėdis

Parodos

Kaunas 2003

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KEMI strategai mato turtingа rytojų

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams