Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Mažindama administracinę naštą asmenims ir lengvindama prašymų dėl skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo pateikimo tvarką, Inspekcija supaprastino skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarką.

Informuojame, kad 2009 m. sausio 24 d. leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 9-341 publikuotas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 2B-523 „Dėl Inspekcijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu buvo palengvintos tachografų kortelių išdavimo sąlygos.

Pateikiant prašymą dėl vairuotojo kortelės išdavimo kartu su Lietuvoje galiojančiu vairuotojo pažymėjimu, kuriame įrašai yra ne lotyniškais simboliais, turi būti pateiktas šio pažymėjimo vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas jį išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu, tik tuo atveju, jei neįmanoma identifikuoti vairuotojo pažymėjimo duomenų (pareikalavus Inspekcijos darbuotojui, priimančiam prašymą).

Pažymime, kad asmenys, kurie turi teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir pateikia ne Europos Sąjungai ar ne Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, nuo šiol pateikdami prašymą dėl vairuotojo kortelės išdavimo turi pateikti nustatytos formos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

Su įsakymu galima susipažinti Inspekcijos interneto svetainės puslapyje „Skaitmeniniai tachografai“ arba „Teisės aktai“. Primename, kad nuo 2008 m. birželio mėn. prašymus išduoti skaitmeninių tachografų korteles Inspekcijai galima pateikti internetu.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas