Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Biudžetai

Lietuvos Respublikos Seimo 2008-12-19 nutarimu Nr. XI-78 Dėl 2009, 2010 ir 2011 metų nacionalinio biudžeto numatomų rodiklių (įsigaliojo 2008-12-31, Žin., 2008, Nr. 149-6047) patvirtintos tokios numatomas 2009, 2010 ir 2011 m. nacionalinio biudžeto pajamos (su Europos Sąjungos ir kita tarptautine finansine parama):

  • 2009 m. – 29 707,1 mln. Lt;
  • 2010 m. – 31 466,4 mln. Lt;
  • 2011 m. – 32 589,6 mln. Lt.

Patvirtinti numatomi 2009, 2010 ir 2011 m. nacionalinio biudžeto asignavimai (su Europos Sąjungos ir kita tarptautine finansine parama ir įskaitant dotacijas ir kompensacijas savivaldybių biudžetams):

  • 2009 m. – 31 203,7 mln. Lt;
  • 2010 m. – 32 066,4 mln. Lt;
  • 2011 m. – 31 989,6 mln. Lt.

***

2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu(įsigaliojo 2008-12-30, Žin., 2008, Nr. 149-6020) patvirtintas Lietuvos Respublikos 2009 m. valstybės biudžetas – 25 447 594 tūkst. Lt pajamų, 26 940 172 tūkst. Lt asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 1 492 578 tūkst. Lt).

Nustatyta, kad gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą – 72,29 proc., o 2009 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui dėl sveikatos draudimo mokesčių reformos negautoms pajamoms kompensuoti iš valstybės biudžeto skiriama 228 886 tūkst. Lt.

2009 m. Vyriausybės grynojo skolinimosi limitas – 1 660 000 tūkst. Lt.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas