Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. A1-431 (įsigaliojo 2009-01-07, Žin., 2009, Nr. 1-10) patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2009 m. I pusmečiui. Į šį sąrašą įtraukta ir tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo profesija.

***

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-12-30 įsakymu Nr. A1-429 Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2009 metais patvirtinimo (įsigaliojo 2009-01-07, Žin., 2009, Nr. 1-9) nustatyti tokie metiniai darbo dienų koeficientai:

  • esant 5 darbo dienų savaitei – 0,7 [253 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos – 14 švenčių dienų)];
  • esant 6 darbo dienų savaitei – 0,86 [302 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos – 14 švenčių dienų)];

Nustatyti metiniai vidutinio mėnesio:

  • darbo dienų skaičius: esant 5 darbo dienų savaitei – 21,1 darbo dienos (253 darbo dienos : 12 mėn.), esant 6 darbo dienų savaitei – 25,2 darbo dienos (302 darbo dienos : 12 mėn.);
  • darbo valandų skaičius: esant 5 darbo dienų savaitei – 168,2 darbo valandos (2018 darbo valandų : 12 mėn.), esant 6 darbo dienų savaitei – 167 darbo valandos (2004 darbo valandos : 12 mėn.);

Jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyse yra nustatytas kitoks darbo laikas, aukščiau nurodytus dydžius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

***

Darbo kodekso 162(1) straipsnio pakeitimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymu(įsigaliojo 2008-12-30, Žin., 2008, Nr. 149-6017) netekusiu galios pripažintas įstatymas, nustatęs, jog poilsio dienos, sutampančios su švenčių dienomis (išskyrus krikščionių Velykų pirmąją dieną, Motinos dieną ir Tėvo dieną), perkeliamos į artimiausią po jų einančią darbo dieną, o kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta kitokia su švenčių dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarka.

***

Minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2008-12-30, Žin., 2008, Nr. 149-6013) šis įstatymas pavadintas Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu bei nustatyta, kad bazinės socialinės išmokos dydį, valstybės remiamų pajamų dydį, valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį ir valstybinių pensijų bazės dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įstatyme nebeliko nuostatų, susijusių su šių išmokų dydžių indeksavimu bei minimaliojo darbo užmokesčio dydžių nustatymu bei indeksavimu.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas