Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sveikatos draudimas

2009 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu(įsigaliojo 2008-12-30, Žin., 2008, Nr. 149-6021) patvirtintas Lietuvos Respublikos 2009 m. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas – 4 686 979 tūkst. Lt pajamų ir 4 686 979 tūkst. Lt išlaidų, iš jo – 20 000 tūkst. Lt kasos apyvartos lėšų.

***

Sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu(įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2009, Nr. 149-6022) nustatyta, kad draudėjai moka 3 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis:

  • dirbančius pagal darbo sutartis, narystės pagrindu einančius renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, narystės pagrindu dirbančius ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, taip pat viešojo administravimo valstybės tarnautojus;
  • valstybės politikus, Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kitų teismų teisėjus, prokuratūros pareigūnus, Lietuvos banko valdybos pirmininką, jo pavaduotojus, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės institucijų ar įstaigų vadovus, pareigūnus ir kt., jeigu jiems už darbą mokamas darbo užmokestis.

Pirmiau nurodyti asmenys moka 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas iš pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas, nuo šių pajamų moka 6 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, o draudėjai – 3 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Asmenys, nepriklausantys tam tikroms įstatyme numatytoms asmenų kategorijoms (žemės ūkio subjektai, verslo liudijimus įsigiję asmenys ir kt.), moka už save 9 proc. dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių įmokos mokėjimo dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas