Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Ūkio ministro 2008-12-23 įsakymu Nr. 4-652 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymo Nr. 4-200 „Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2009, Nr. 150-6130) nustatyta, kad fiziniams asmenims draudžiama laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.

Alkoholio produktų pakuotė (butelis, skardinė, pakelis, statinė ir kt.) laikoma atidaryta, jeigu alkoholio produktų gamintojo išleista pakuotė yra pažeista, t. y. ji buvo atkimšta, atsukta ir pan.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos 2008-12-24 įsakymu Nr. 2B-521 Dėl leidimų išdavimo (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 150-6142) nustatyta tokia 2009 metų leidimų vykdyti krovinių tarptautinius vežimus išdavimo tvarka:

· Austrijos, Baltarusijos dvišalius ir trečių šalių, Bosnijos ir Hercegovinos, Čekijos, Irano, Ispanijos, Juodkalnijos, Kirgizijos bendruosius, Kroatijos bendruosius, Liuksemburgo, Makedonijos, Moldovos, Norvegijos, Serbijos, Turkijos bendruosius, Ukrainos bendruosius, Vengrijos, Vokietijos leidimus išduoti vežėjams iki 1,5 leidimo transporto priemonei, naudojusiai šių rūšių leidimus. Transporto priemonei, nenaudojusiai šių rūšių leidimų, išduoti iki 1 leidimo. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus;

· Baltarusijos tranzito, Bulgarijos, Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos trečių šalių, Kroatijos trečių šalių, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos ypatingus, Suomijos, Švedijos, Turkijos trečių šalių ir tuščioms transporto priemonėms, Ukrainos trečių šalių, Uzbekistano leidimus išduoti vežėjams iki 1 leidimo transporto priemonei, naudojusiai šių rūšių leidimus. Transporto priemonėms, nenaudojusioms šių rūšių leidimų, išduoti iki 0,5 leidimo transporto priemonei, bet ne daugiau kaip 2 leidimus vežėjui. Vežėjams, turintiems 1 transporto priemonę, išduoti 1 leidimą. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus;

· Rusijos bendruosius leidimus išduoti iki 1 leidimo transporto priemonei, naudojusiai Rusijos leidimus, įvertinant nepanaudotų Rusijos bendrųjų, trečių šalių ir ETMK leidimų skaičių. Transporto priemonėms, nenaudojusioms Rusijos leidimų, išduoti iki 0,5 leidimo transporto priemonei, bet ne daugiau kaip 2 leidimus vežėjui. Vežėjams, turintiems 1 transporto priemonę, išduoti 1 leidimą. Papildomi leidimai išduodami tik grąžinus panaudotus leidimus;

· Rusijos trečių šalių leidimus išduoti vežėjams iki 1 leidimo 5 transporto priemonėms, naudojusioms Rusijos bendruosius ir trečių šalių leidimus. Vežėjams, turintiems mažiau kaip 5 transporto priemones, išduoti 1 leidimą. Vežėjams, turintiems ETMK leidimą, jį vertinti kaip Rusijos trečios šalies leidimą, išduotą 5 „Euro 3 saugaus“ ir aukštesnius reikalavimus atitinkantiems automobiliams. Panaudojus ir grąžinus anksčiau išduotus leidimus išduoti papildomus šios rūšies leidimus. Rusijos trečių šalių leidimus išduoti vežėjams nuo 2009-02-01.

Išduodant leidimus 2009 m. sausio–vasario mėn., vadovautis praėjusių ir einamųjų metų duomenimis apie panaudotus leidimus, nuo 2009-03-01– vadovautis einamųjų metų duomenimis. Išduodant leidimus vertinti vežėjų Inspekcijai negrąžintų šių ir ETMK leidimų skaičių. ETMK leidimų skaičių būtina vertinti tik tuo atveju, kai valstybė, kurios leidimai išduodami, yra ETMK šalis narė.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009-12-29 įsakymu Nr. 2B-526 Dėl minimalių kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolės apimčių 2009 metams patvirtinimo (įsigaliojo 2009-01-07, Žin., 2009, Nr. 1-18) patvirtinta tokia minimali kontrolės apimtis 2009 m. – 269 000 kelių transporto priemonių vairuotojų darbo dienų, iš kurių:

· Valstybinei kelių transporto inspekcijai – 134 000 darbo dienų;

· Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – 80 700 darbo dienų;

· Valstybinei darbo inspekcijai – 53 800 darbo dienų.

***

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymu(įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2009, Nr. 149-6031) nustatyta, kad programos finansavimo šaltinis yra dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams. Nustatyta, kad į programos finansavimo sąskaitą pervedama 55 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai.

Į programos finansavimo sąskaitą taip pat pervedama 55 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-12-23 įsakymu Nr. 2B-515 (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 149-6069) patvirtinta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimus ir atlikimo tvarka. Šie Reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikoje gaminamoms, šalyje įregistruotoms perdirbamoms ir perdirbtoms, iš kitų šalių įvežamoms perdirbtoms transporto priemonėms, taip pat Lietuvos Respublikoje įregistruotoms transporto priemonėms, priekaboms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, kai jos negali judėti sava eiga ir kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, kai joms atliekamas atstatomasis remontas.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas