Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-29 įsakymu Nr. 1B-841 Dėl TIR knygelės elektroninių duomenų pateikimo naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 150-6138) nustatyta, kad TIR knygelės elektroniniai duomenys, pateikiami naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, Lietuvos Respublikos išvykimo / išvežimo muitinės įstaigose priimami nuo 2009 m. sausio 1 d. 10 val.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-19 įsakymu Nr. 1B-816 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007-05-14 įsakymo Nr. 1B-343 „Dėl TIR knygelės pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-31, Žin., 2008, Nr. 149-6070) nustatyta, kad vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 454 str. 3 d., duomenų apdorojimo priemonėmis TIR knygelės duomenys muitinei pateikiami elektroniniu būdu.

Nustatyta, kad vadovaujantis 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatų 451 str. nuostata, TIR gabenimo atžvilgiu Bendrijos muitų teritorija yra viena bendra teritorija, t. y. TIR gabenimas turi būti vykdomas iš (į) Bendrijos muitų teritorijos į (iš) trečiąsias šalis.

Netekusia galios pripažinta taisyklių nuostata, jog TIR operacija, pradėta ES valstybėje narėje, ypatingais atvejais gali būti baigta Lietuvos muitinės poste TIR knygelės turėtojo prašymu nutraukti TIR gabenimą, tik gavus išvykimo muitinės įstaigos sutikimą.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-24 įsakymu Nr. 1B-825 (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2009, Nr .149-6072) patvirtinta Tranzito deklaracijos teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinę sutarties forma. Nustatyta, kad:

  • sutartis su užsienio valstybėse registruotais asmenimis pasirašo tas įgaliotas teritorinės muitinės viršininkas, kurio vadovaujamos teritorinės muitinės veiklos zonai priklausančiai išvykimo muitinės įstaigai numatoma pateikti pirmąjį tranzito deklaraciją arba pirmosios TIR knygelės elektroninius duomenis;
  • iki 2009-03-31 TIR knygelių elektroniniai duomenys, pateikiami naudojant duomenų apdorojimo priemonėmis, priimami ir iš asmenų, sudariusių tipines sutartis, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-11-28 įsakymu Nr. 1B-762.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-24 įsakymu Nr. 1B-837 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-22 įsakymo Nr. 1B-382 „Dėl M egzemplioriaus pildymo ir muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-01-01, žr. Žin., 2008, Nr. 150-6136) pakeista ir nauja redakcija išdėstyta M egzemplioriaus pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija, reglamentuojanti M egzemplioriaus ir jo papildomųjų lapų pildymo ir muitinio įforminimo tvarką Lietuvos Respublikos muitinėje.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-24 įsakymu Nr. 1B-836 (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 150-6135) pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Kontrolinio egzemplioriaus T5 naudojimo, pildymo ir muitinio įforminimo eksportuojant žemės ūkio produktus instrukcija, reglamentuojanti kontrolinio egzemplioriaus T5, jo papildomųjų lapų rinkinių ir šio egzemplioriaus krovinio aprašo rinkinių pildymo, muitinio įforminimo ir naudojimo tvarką.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (183)

"Linava" informuoja

Danijoje įsigalioja žemos emisijos sritys

Monopolinė situacija degalų rinkoje Lietuvai nenaudinga

Nauji kelių mokesčio tarifai Ispanijoje

Prezidiumo posėdyje aptartos aktualiausios vežėjų problemos

Rusijos Federacijos kelių mokesčiai

Valdžia tik kalbomis bando koreguoti degalų akcizo tarifus

Rinkos naujienos

Autobanų plėtra Vokietijoje

Ekologiškiausios šiukšliavežės

Krovinių gabenimo verslo tendencijos

Rytų rinkoje

Bendra gamykla

Iš Ulmo – į Kiniją

„AutoKrAZ“ naujovės

VKTI informuoja

Per trejus metus išduota daugiau kaip 30 tūkst. tachografų kortelių

Profesionalių vairuotojų mokymas

Supaprastinta skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo tvarka

Nauji teisės aktai

Biudžetai

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Sveikatos draudimas

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Elektroninių plombų naudojimo teritorinėje muitinėje taisyklės

Importo ir eksporto procedūros forminamos naujajame Malkų įlankos jūrų uosto poste

Panevėžio teritorinėje muitinėje – antikorupcinės simbolikos platinimo akcija

Susisiekimo ministerijoje

Atsakymai į rūpimus transporto klausimus

Vakarinio aplinkkelio finansavimą spręs Vyriausybės strateginis komitetas