Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Projektų finansavimas

Ūkio ministro 2008-11-24 įsakymu Nr. 4-576 (įsigaliojo 2008-12-10, žr. Žin., 2008, Nr. 141-5588) patvirtintas VP2-2.1-ŪM-03-K priemonės „Procesas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Šis aprašas skirtas pareiškėjams, įstaigoms ir institucijoms, kurios atliks projektų vertinimą ir atranką. Finansavimas iš Europos Sąjungos fondų lėšų skiriamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-03-K priemonės „Procesas LT“ projektams įgyvendinti yra valstybės pagalba.

Priemonės tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti. Pagal šį aprašą bus finansuojamos veiklos, susijusios su įmonių išorinėmis konsultavimo paslaugomis, kurių reikia šiuolaikiškiems vadybos metodams ar valdymo sistemoms, išskyrus personalo valdymo sistemas, toje įmonėje diegti. Nefinansuojamos investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (182)

"Linava" informuoja

Asociacijos prezidentas susitiko su ASMAP vadovais

Transporto operatorių pasitarimas Klaipėdoje

Užsieniečių įdarbinimo ypatumai

Verslo atstovų susitikimas su Vyriausybės vadovais

Kaimynų naujienos

Nauji dyzeliai – MAZ sunkvežimiams

Navigacijos sistema – Rusijos autobusuose

Sumažėjo importas į Baltarusiją

„MAZ-Kupava“ ant KamAZ važiuoklės

Rinkos naujienos

Saugiausi transporteriai

„Unimog“ – vikresnis ir ekonomiškesnis

„Volvo“ hibridinė technika

Rytų rinkoje

Bus atidaryta daugiau pasienio postų su Baltarusija

Krovininius automobilius skenuos Baltarusijos automagistralėse

Narva įveda mokesčius krovininiams tranzito automobiliams

Nauji teisės aktai

Bankroto administravimas

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Projektų finansavimas

Sodra

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Sulaikyta tris kartus daugiau kontrabandos

Susisiekimo ministerijoje

Aptartas tolesnis Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas transporto srityje

Transporto priemonių ir vairuotojų kontrolė – bet kuriuo paros metu

Transporto srityje ES paramos lėšos sutelkiamos svarbiausiems projektams