Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir aplinkos ministro 2008-12-08 įsakymu Nr. VA-61/D1-658 (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 145-5844) patvirtintos:

  • Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 forma ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklės;
  • Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 forma ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklės;
  • Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formą ir jos papildomo lapo FR0521P forma ir kt.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ar stacionarių taršos šaltinių deklaracijas teikia mokesčio mokėtojai, kurie teršia aplinką iš mobilių taršos šaltinių, naudojamų ūkinei komercinei veiklai, kuria siekiama gauti pelno, vykdyti ar teršia aplinką iš stacionarių taršos šaltinių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka privalomas aplinkos apsaugos institucijų išduotas Gamtos išteklių naudojimo leidimas arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Mokesčio mokėtojai užpildo deklaracijas pagal formas bei užpildymo taisykles ir pateikia tai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių mokėtojai deklaracijos nepildo ir neteikia už tų transporto priemonių taršą, kurios pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. yra atleidžiamos nuo mokesčio mokėjimo.

Mokesčio mokėtojai užpildytas deklaracijas pateikia apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei sumoka deklaruotas mokesčio sumas per Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nurodytus terminus, t. y. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Deklaracijos teikiamos elektroniniu būdu, paštu arba pristatant jas atitinkamai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-15 įsakymu Nr. VA-63/1B-795 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento direktoriaus 2003-02-26 įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 145-5846) iš dalies pakeisti kai kurie įmokų ir rinkliavų kodai į penkiaženklius kodus, kurių dalį sudaro savivaldybės kodas. Tokiu būdu pakeisti kai kurie kodai, susiję su gyventojų pajamų mokesčiu, mokamomis administracinėmis baudomis ir kt.

***

Finansų ministro 2008-12-08 įsakymu Nr. 1K-421 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2009 m. pirmajam ketvirčiui (įsigaliojo 2008-12-14, Žin., 2008, Nr. 143-5719) nustatyta, kad nuo 2009-01-01 taikomas 2009 m. pirmajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis ― 0,04 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

***

Finansų ministro 2008-12-08 įsakymu Nr. 1K-420 Dėl palūkanų už mokestinę paskolą dydžio nustatymo 2009 m. pirmajam ketvirčiui (įsigaliojo 2008-12-14, Žin., 2008, Nr. 143-5718) nustatyta, kad nuo 2009-01-01 taikomas 2009 m. pirmajam ketvirčiui palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną – 0,01 proc.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (182)

"Linava" informuoja

Asociacijos prezidentas susitiko su ASMAP vadovais

Transporto operatorių pasitarimas Klaipėdoje

Užsieniečių įdarbinimo ypatumai

Verslo atstovų susitikimas su Vyriausybės vadovais

Kaimynų naujienos

Nauji dyzeliai – MAZ sunkvežimiams

Navigacijos sistema – Rusijos autobusuose

Sumažėjo importas į Baltarusiją

„MAZ-Kupava“ ant KamAZ važiuoklės

Rinkos naujienos

Saugiausi transporteriai

„Unimog“ – vikresnis ir ekonomiškesnis

„Volvo“ hibridinė technika

Rytų rinkoje

Bus atidaryta daugiau pasienio postų su Baltarusija

Krovininius automobilius skenuos Baltarusijos automagistralėse

Narva įveda mokesčius krovininiams tranzito automobiliams

Nauji teisės aktai

Bankroto administravimas

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Projektų finansavimas

Sodra

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Sulaikyta tris kartus daugiau kontrabandos

Susisiekimo ministerijoje

Aptartas tolesnis Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas transporto srityje

Transporto priemonių ir vairuotojų kontrolė – bet kuriuo paros metu

Transporto srityje ES paramos lėšos sutelkiamos svarbiausiems projektams