Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-17 įsakymu Nr. 1B-800 Dėl valstybės rinkliavos mokėjimo (įsigalioja 2009-04-01, Žin., 2008, Nr. 146-5898) nustatyta, kad tais atvejais, kai valstybės rinkliava sumokėta ne muitinės įstaigoje, muitinės pareigūnas, atsakingas už valstybės rinkliavos paėmimą, valstybės rinkliavos sumokėjimą patikrina informacinės sistemos priemonėmis.

Jeigu valstybės rinkliavos sumokėjimą patikrinti minėtomis priemonėmis nėra galimybės, mokėtojas muitinės pareigūnui pateikia mokėjimo dokumentą (kvitą arba mokėjimo pavedimą su banko įstaigos žyma). Muitinės pareigūnas mokėjimo dokumente užrašo arba deda „B“ grupės spaudą su įrašu „PASLAUGA SUTEIKTA“, pasirašo ir nurodo datą trumpuoju būdu. Mokėjimo dokumentas su muitinės pareigūno žyma grąžinamas asmeniui. Šiuo atveju muitinės įstaigoje turi likti mokėjimo dokumento kopija, kurioje muitinės pareigūnas užrašo arba deda „B“ grupės spaudą su įrašu „PASLAUGA SUTEIKTA“, pasirašo ir nurodo datą trumpuoju būdu. Mokėjimo dokumento kopija muitinės įstaigoje saugoma kartu su paslaugos suteikimą liudijančių dokumentų (leidimų, aktų, pažymų ir pan.) kopijomis.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-16 įsakymu Nr. 1B-799 Dėl žinyno „Automobilių rinkos kainos“ taikymo (įsigaliojo 2008-12-31, Žin., 2008, Nr. 146-5897) nustatyta, kad leidžiama taikyti UAB „Transporto mokslinis-tiriamasis centras“ 2009 m. sausio–kovo mėn. laikotarpiui žinyne „Automobilių rinkos kainos“ nurodytas kainas nustatant automobilių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. 1B-772 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-08 įsakymo Nr. 1B-317 „Dėl Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimo leidžiant naudoti bendrąją garantiją arba atleidžiant nuo prievolės pateikti garantiją taikymo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-21, Žin., 2008, Nr. 146-5896) nustatyta, kad sprendimas pripažinti leidimą negaliojančiu įforminamas dviem egzemplioriais, kurių vienas išsiunčiamas vykdytojui, o kitas lieka garantijos įstaigai. Sprendimo pripažinti leidimą negaliojančiu duomenis garantijos įstaiga registruoja muitinės informacinėje sistemoje. Vykdytojui, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas pripažinti leidimą negaliojančiu, tenka Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 384 str. 3 d. pirmojoje pastraipoje nurodytos prievolės.

Išduotų sertifikatų (forma TC 31 ir (arba) forma TC 33) galiojimą pratęsia garantijos įstaiga, vadovaudamasi Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 383 str. 2 d. nuostatomis.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-09 įsakymu Nr. 1B-771 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-02 įsakymo Nr. 1B-293 „Dėl Vienkartinės garantijos naudojimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-21, Žin., 2008, Nr. 146-5895) nustatyta, kad muitinės informacinėje sistemoje įregistruoti lakštai išvykimo įstaigai neturi būti pateikiami, išskyrus šių taisyklių 60 p. nurodytą atvejį. Prekių muitinį įforminimą atliekantis išvykimo įstaigos muitinės pareigūnas, remdamasis muitinės informacinėje sistemoje įregistruotais lakštų duomenimis, turi įsitikinti, kad jie gali būti naudojami prekėms taikomos tranzito procedūros atžvilgiu.

***

Finansų ministro 2008-12-09 įsakymu Nr. 1K-427 Dėl finansų ministro 2003-08-01 įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos ir statutinių komisijų darbo tvarkos nustatymo“ pakeitimo ir kai kurių finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios (įsigaliojo 2008-12-14, Žin., 2008, Nr. 143-5722) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti:

  • Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo taisyklės;
  • Statutinių komisijų darbo reglamentas.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus, muitinės įstaigos vadovo, muitinės pareigūno (nustatyta tvarka atlikusio stažuotę) ir pakaitinio muitinės pareigūno tarnybinė veikla vertinama kasmet, jeigu šie pareigūnai ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina vertinimo metu užimamas pareigas Muitinės departamente arba muitinės įstaigoje, kurioje yra vertinama jų tarnybinė veikla.

Muitinės pareigūnų kvalifikacinės kategorijos yra trys. Aukščiausia yra pirma kvalifikacinė kategorija, žemiausia – trečia kvalifikacinė kategorija.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-12-01 įsakymu Nr. 1B-749 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-01-16 įsakymo Nr. 1B-40 „Dėl Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-01-01, Žin., 2009, Nr. 142-5683) nustatyta, kad klasifikatoriuje naudojama Slovakijos Respublikos valiuta – euras (EUR), o Turkmėnistano – naujasis manatas (TMT).

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Sausis Nr. 2 (182)

"Linava" informuoja

Asociacijos prezidentas susitiko su ASMAP vadovais

Transporto operatorių pasitarimas Klaipėdoje

Užsieniečių įdarbinimo ypatumai

Verslo atstovų susitikimas su Vyriausybės vadovais

Kaimynų naujienos

Nauji dyzeliai – MAZ sunkvežimiams

Navigacijos sistema – Rusijos autobusuose

Sumažėjo importas į Baltarusiją

„MAZ-Kupava“ ant KamAZ važiuoklės

Rinkos naujienos

Saugiausi transporteriai

„Unimog“ – vikresnis ir ekonomiškesnis

„Volvo“ hibridinė technika

Rytų rinkoje

Bus atidaryta daugiau pasienio postų su Baltarusija

Krovininius automobilius skenuos Baltarusijos automagistralėse

Narva įveda mokesčius krovininiams tranzito automobiliams

Nauji teisės aktai

Bankroto administravimas

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Projektų finansavimas

Sodra

Transportas

Verslo ir buhalterinė apskaita

Muitinėje

Sulaikyta tris kartus daugiau kontrabandos

Susisiekimo ministerijoje

Aptartas tolesnis Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas transporto srityje

Transporto priemonių ir vairuotojų kontrolė – bet kuriuo paros metu

Transporto srityje ES paramos lėšos sutelkiamos svarbiausiems projektams