Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Asociacijos „Linava“ viceprezidentas J. Grybauskas ir sekretorius transporto politikai A. Baranauskas su Lietuvos pramonininkų konfederacijos grupe dalyvavo vasario 10 d. susitikime su ūkio ministru D. Kreiviu. Susitikimo dalyviai aptarė siūlomą ekonominių priemonių planą ir pasikeitė nuomonėmis aktualiausiais verslo klausimais.

Asociacijos vadovai ūkio ministrui pristatė situaciją degalų rinkoje, kuri susidarė AB „Mažeikių nafta“ piknaudžiaujant monopoline padėtim ir keliant didmenines produkcijos kainas.

Verslo atstovai siūlo priimti sprendimus, kad degalų kainos būtų ne didesnes už kaimyninių ES šalių lygį. Taip pat siūlo svarstyti galimybes mažinti akcizo mokestį degalams, peržiūrėti ir įvertinti „Mažeikių naftos“ kainodaros principus. Be to, verslininkai mano, kad būtina liberalizuoti kuro importą ir supaprastinti privalomojo kuro rezervo kaupimo sąlygas. Siūloma iš smulkiųjų verslininkų, importuojančių į Lietuvą iki 150–200 tūkst. t degalų, nereikalauti privalomojo kuro rezervo kaupimo.

Asociacijos vadovai informavo ūkio ministrą apie vežėjų norą ir tikslingumą viešajame transporte naudoti suspaustas dujas. Dabar šio kuro kaina nėra naudinga keleivių vežėjams, nes nustatytas akcizas (0,29 Lt/m3) pakelia šių ekologiškų degalų kainą iki ekonomiškai nepatrauklios vartotojams. Vežėjai siūlo atsisakyti akcizo mokesčio suspaustoms dujoms, kaip yra daugelyje ES šalių.

J. Grybauskas pasiūlė svarstyti galimybes susigrąžinti PVM už Rusijoje pirktus degalus ir tepalus, taip pat būtinumą sertifikuoti ekspeditorių veiklą.

Ūkio ministras tikino, kad jo kompetencijos ribose iškeltus klausimus spręs, o kitas problemas perduos atitinkamoms valdžios institucijoms.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė