Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vairavimo ir poilsio režimas: baudos už pažeidimus užsienio valstybėse

Praėjusiame numeryje skaitytojus išsamiai supažindinome su 2008 metais įsigaliojusiomis baudomis už vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus vairuotojams ir vežėjų įmonių vadovams Lietuvoje. Šį kartą pateikiame duomenis apie baudų dydžius ir taikomas sankcijas įvairiose užsienio valstybėse.

Tikimės, jog ši informacija padės vairuotojams ir jų darbdaviams apsispręsti, ieškant objektyvaus atsakymo į klausimą: kas racionaliau ir pigiau – skubėti be poilsio ir mokėti kai kuriose šalyse solidžias baudas ar, laikantis nustatyto vairavimo ir poilsio režimo, saugiai gabenti keleivius ar krovinius ir nekelti grėsmės sau bei kitiems eismo dalyviams?

Pasak Europos saugaus eismo ekspertų, vairuotojų darbo ir poilsio režimo laikymasis yra vienas iš pagrindinių veiksnių saugaus tarptautinių krovinių gabenimo grandinėje. Europos Sąjungai išsiplėtus į Rytus, reikalavimas laikytis nustatytų taisyklių turi būti įgyvendintas ir naujosiose ES šalyse. Apskritai visos ES naujokės stengiasi įgyvendinti daugelį būtinų priemonių saugiam eismui užtikrinti. Tačiau nereikia pamiršti, jog kiekviena šalis turi savo istorinį patyrimą, administravimo ypatumus, skirtingą ekonominės plėtros lygį ir savitą mentalitetą. Tai atsispindi įgyvendinant daugelį europietiškų standartų, tarp jų ir vairuotojų darbo bei poilsio režimo reikalavimų užtikrinimą: baudų arba kitų sankcijų dydis už tuos pačius pažeidimus daugelyje šalių labai skirtingas.

Šių ypatumų žinojimas tampa aktualiu, kadangi vairuotojų darbo ir poilsio režimas taikomas ne tik savo šalies vežėjams, bet ir jų konkurentams iš kitų šalių, važiuojantiems tranzitu per „kontrolieriaus“ teritoriją ar atvežantiems į ją prekes. Vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų nesilaikymas įvairiose Europos valstybėse traktuojamas labai skirtingai: vienur baudos labai liberalios, kitur – itin griežtos.

Slovakija ir Čekija

Pagal maksimalios baudos dydį liberaliausia šalimi galima laikyti Slovakiją. Čia už vairavimo laiko, poilsio, pertraukų nesilaikymą ir registracijos lapų ar vairuotojo kortelės netinkamą naudojimą numatyta maksimali 147 eurų bauda. Šio dydžio bauda skiriama tiek vairuotojui, viršijusiam vairavimo trukmę tik 15 minučių, tiek pažeidėjui, dirbusiam be pertraukos bei viršijusiam šią trukmę keletą valandų. Minimali bauda Slovakijoje gana didelė – 59 eurai. Ji skiriama tik už greičio viršijimą pagal tachografo rodmenis.

Tačiau nesąžiningiems vairuotojams už itin šiurkščius pažeidimus gali būti taikomos ir ypatingai griežtos sankcijos. Už registracijos lapų, tachografo rodmenų arba vairuotojo kortelės klastojimą ar sugadinimą siekiant neteisėtu būdu išvengti atsakomybės, vairuotojas pagal Slovakijos nacionalinį teisės pažeidimų kodeksą gali būti sulaikytas ir perduotas savo ar kitos šalies teisėsaugos institucijoms.

Čekijoje maksimalus baudos dydis už šiuos pažeidimus sudaro 381 eurą. Minimalią – 190 eurų – baudą vairuotojas gali sumokėti pažeidimo nustatymo vietoje, vėliau, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir aplinkybes, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą gali būti išieškota suma iki 381 euro. Konkretus baudų dydis už skirtingus vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus Čekijoje kol kas nenustatytas. Taigi smulkus pažeidėjas gali sulaukti per griežtos baudos, o už šiurkščius ar sistemingus nustatyto režimo reikalavimų pažeidimus vairuotojas gali būti nubaustas ženkliai mažesne bauda nei daugelyje kitų Europos valstybių.

Rumunija

Ši ES naujokė labai rimtai pasiryžusi įvesti tvarką savo šalies keliuose. Vairavimo ir poilsio režimo reikalavimai pagal galimą jų pažeidimo pobūdį suskirstyti į 56 straipsnius. Maksimali bauda, kurios dydis – 2880 eurų, gali būti taikoma septyniais atvejais iš 56. Vairuotojas maksimaliai baudžiamas ne tik už keleivių ar krovinių vežimą su neįrengtu, neveikiančiu ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu, bet ir už atsisakymą leisti kontrolės pareigūnams patikrinti transporto priemonę. Smulkūs vairavimo ir poilsio režimo pažeidimai suskirstyti į 16 straipsnių, už kuriuos pagal Rumunijos baudų katalogą taikomas minimalus jų dydis.

Minimali bauda už mažiausią vairavimo trukmės viršijimą (nuo 15 iki 30 minučių) – 288 eurai, už daugiau kaip 30 minučių – 432 eurai, toliau pagal trukmės viršijimą – atitinkamai kylančia kreive. Už kitus pažeidimus, kuriems pagal jų pobūdį pritaikyti net 33 straipsniai, baudų dydis kyla nuo 432 iki 1440 eurų.

Saugiam eismui Rumunijoje pastaruoju metu skiriama ypatingai daug dėmesio, todėl vežėjams, siekiantiems išvengti nemenkų nuostolių dėl drastiškų baudų, patariama pedantiškai laikytis vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų, o kontrolės pareigūnams pareikalavus iš karto nedvejojant ir nesiginčijant pateikti vairuotojo kortelę ar kitus dokumentus ir visą turimą informaciją pagal prietaisų rodmenis.

Vengrija

Vairuotojų darbo ir poilsio režimą vengrai tikrina mažiausiai dėmesio kreipdami į tachografų įrangą. Jeigu vairuotojas nepateikia dokumentų (rodmenų, registracijos lapų), būtinų kontrolei, jam iš karto skiriama 1514 eurų nuobauda.

Maksimali bauda Vengrijoje – 2271 euras. Ją kontrolės pareigūnai skiria vežėjo įmonei, kurios vairuotojas pažeidė darbo ir poilsio režimą. Tačiau prie šios sumos reikėtų pridėti baudas, kuriomis kiekvienu konkrečiu atveju baudžiamas vairuotojas. Minimali bauda vairuotojui – 190 eurų – skiriama už vairavimo be pertraukos arba kasdienio vairavimo trukmės pažeidimą iki 6 (!) minučių. Už šios trukmės viršijimą nuo 20 iki 40 minučių baudos dydis išauga iki 757 eurų, daugiau kaip 90 minučių – iki 1514 eurų.

Pagal panašiai kylančią kreivę baudos didinamos ir už kasdienio poilsio trukmės pažeidimą, kuris Vengrijoje skaičiuojamas procentais. Jeigu vairuotojo kasdienio poilsio trukmė sudarė tik 95 proc. būtino laiko, skiriama 190 eurų nuobauda. Jeigu kasdieniam poilsiui buvo skirta tik 89 – 85 proc. pagal reikalavimus nustatyto laiko, bauda padidėja iki 757 eurų, jei poilsis buvo trumpesnis nei 80 proc., – baudos dydis – 1514 eurų. Taigi prie įmonei skirtos baudos pridėjus vidutinio dydžio 1571 eurų nuobaudą vairuotojui už darbo ir poilsio režimo pažeidimą vežėjas Vengrijoje iš karto gali patirti beveik 4000 eurų nuostolius.

Bulgarija

Vairavimo ir poilsio režimo reikalavimai Bulgarijoje pagal pažeidimo pobūdį suskirstyti į šešias kategorijas. Maksimali 1554 eurų bauda skiriama trim atvejais. Skirtingai, nei kitose šalyse, vienu iš jų gali būti nubaustas ir vežimo užsakovas, leidęs arba užsakęs vežti keleivius ar krovinius transporto priemone, kurios vairuotojas neturi vairuotojo kortelės. Bulgarijos transporto kontrolės pareigūnai maksimalią baudą skiria ir už atsisakymą pateikti jiems registracijos lapus ar kitus duomenis iš skaitmeninio tachografo arba jų neturėjimą už teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

Pateikus ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus tachografo registracijos lapus, atsižvelgiant į pažeidimo apimtį ir reikšmę saugiam eismui, bauda nuo 1554 eurų gali būti sumažinta iki 777 eurų.

Minimali 155 eurų bauda vairuotojui taikoma už smulkius vairavimo, pertraukų ir poilsio trukmės pažeidimus. Už didesnius šių reikalavimų pažeidimus bauda gali išaugti iki 518 eurų. Jeigu šie pažeidimai – ne vienkartiniai, už juos 777 eurų bauda skiriama ir vežėjo įmonei.

Už įvairias manipuliacijas su analoginiu ar skaitmeniniu tachografu, palyginti su kitomis šalimis, Bulgarijoje numatytos vidutinio dydžio baudos – maksimali suma iki 777 eurų. Be to, Bulgarijos vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų teisės aktuose numatytas straipsnis „Kiti pažeidimai“, pagal kurį vairuotojui gali būti skiriama iki 1036 eurų bauda.

Lenkija

Šioje šalyje nuo praėjusių metų lapkričio 27 d. įsigaliojo nauji baudų tarifai KET pažeidėjams, padidintos baudos ir krovininio transporto bei autobusų vairuotojams. Apie baudas už vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus jau rašėme praėjusiame mūsų žurnalo numeryje ( „Transporto pasaulis“ 2008/12). Ir vis dėlto reikėtų žinoti, jog ypatingą dėmesį Lenkijos transporto kontrolės pareigūnai dabar skiria tachografo naudojimui. Už tachografo sujungimą su draudžiamu įtaisu ir keleivių ar krovinių gabenimą tokia transporto priemone skiriama maksimali 2770 eurų bauda. Už neteisingą arba nustatytų reikalavimų neatitinkančio tachografo naudojimą, o taip pat registracijos lapų ir kitų duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, ir (ar) spaudinių rodmenų klastojimą vairuotojui skiriama 1385 eurų bauda. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, jog baudos už kiekvieną vairavimo ir poilsio režimo pažeidimą Lenkijoje sumuojamos, todėl išlaidos net už vidutinio dydžio pažeidimus gali išaugti iki 1000 ir daugiau eurų.

Parengė Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr.1 (97)

"Linava" informuoja

Kronika (2008 m. gruodis)

Lenkija

LINAVA

Rusija

Slovakija

Aktualijos

Metai – sudėtingi ir permainingi

Vežėjai: prašome išperkamosios nuomos bendrovių lankstumo

Eismas

Eismo problemų sostinėje – mažiau?

Idėjos

Alternatyvūs degalai = ekonomija + ekologija

Gamtinių dujų ir dyzelino mišinys

Rinka

2008 metų pardavimo balansas Europoje ir pasaulyje

700 AG „Volvo D16 G“

Užsienyje

Italijoje vairuotojai bus tikrinami dėl narkotikų vartojimo

Vairavimo ir poilsio režimas: baudos už pažeidimus užsienio valstybėse

Lietuvoje ir pasaulyje

8 milijonai – Lombardijos logistikos centrui

ES paramos lėšos – svarbiausiems projektams

Milane važinės „Van Hool“ troleibusai

Normalaus kelio per Lenkiją nebus

Padangų slėgis padeda taupyti

San Marinas renkasi „Mercedes-Benz“

Sprendimas – sunkvežimių nuoma

Sunkvežimių svorio nustatymo sistema

„Reno Trucks“ renka „Metų mechaniką“

„Volvo“ automobiliuose – daugiau saugumo

Keleivinis transportas

Keleivininkai: ateities neprognozuojame...

Technika

Kėbulai iš plastmasės

Matyti ir būti matomam

Teisė

Teismų praktika vežėjų bylose (2)

Muziejus

Sustabdyti? Tai labai paprasta...