Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Visuomenės teisinis švietimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-29 nutarimu Nr. 1120 (įsigalios 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 130-4981) patvirtinta Visuomenės teisinio švietimo 2009–2012 metų programa. Teisiniu švietimu laikomas procesas, per kurį asmenims sudaromos galimybės įgyti teisinių žinių ir gebėjimų, kad jie tinkamai naudotųsi savo teisėmis ir laisvėmis teisinėje sistemoje, jas gintų ir atliktų pareigas. Visuomenės teisinis švietimas svarbus siekiant užtikrinti, kad visuomenė geriau prisitaikytų prie nuolat kintančių arba naujų teisės normų, išmanydama savo teises, laisves ir pareigas. Visuomenės teisinis švietimas – teisinės sąmonės ugdymas, teisinės informacijos teikimas ir teisinis konsultavimas. Visuomenės teisinis švietimas apima Lietuvos ir Europos Sąjungos teisę.

Įgyvendindama 2004–2008 m. programą, Teisingumo ministerija aktyviai bendradarbiavo su nevalstybinėmis organizacijomis ir teisininkus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis. Kartu su ministerija minėtos įstaigos vykdė visuomenės teisinį švietimą, nuolat teikė teisines konsultacijas, sudarė galimybes daugiau sužinoti apie konkrečią teisės sritį. Teisingumo ministerija organizavo įvairius renginius, susijusius su visuomenės teisiniu švietimu. Teisingumo ministerijos iniciatyva, minint Lietuvos Respublikos Konstitucijos 15 metų sukaktį, 2007 m. pirmą kartą surengtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas. Teisingumo ministerija kiekvienais metais leido informacinius lankstinukus ir brošiūras, suteikiančius asmenims galimybę savarankiškai susipažinti su svarbia teisine informacija. Organizuotos teisinės informacijos sklaidos kampanijos per radiją, televiziją ir spaudoje.

Numatomi naujosios programos įgyvendinimo rezultatai:

  • daugės asmenų, įgijusių pakankamai teisinių žinių ir gebėjimų (iki 18 proc. visų gyventojų);
  • bendradarbiaujant su nevalstybinėmis organizacijomis, bus įgyvendinta 16 visuomenės teisinio švietimo projektų;
  • bus organizuotos ne mažiau kaip 8 informacinės sklaidos kampanijos gyventojams rūpimais teisiniais klausimais;
  • bus įrengtos 8 naujos teisinės informacijos prieigos vietos;
  • bus organizuota iki 30 renginių, seminarų ar konferencijų visuomenės teisinio švietimo klausimais;
  • bus išleista iki 4 000 vadovėlių, skirtų teisinei sąmonei ugdyti;
  • bus parengtos ir įgyvendintos 3 skirtos teisės pagrindų mokantiems pedagogams tęstinių studijų ir teisės pagrindų mokymo bendrojo lavinimo mokyklose programos.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr.23 (179)

"Linava" informuoja

Italijoje padaugėjo vairuotojų užpuolimo atvejų

Įteiktos padėkos ir atminimo medaliai už nuopelnus plėtojant transporto sektorių

Logistikos ir transporto forumas

Planuojama blokuoti eismą

Susitiko su darbo inspekcijos vadovais

Kaimynų naujienos

KaMAZ – armijos reikmėms

LIAZ naujovė

Miško darbams – naujieji MAZ

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Jakų žiede prasidės darbai

Saugos „ramsčiai“ ir jaukesnis poilsis

Rinkos naujienos

Dažniausios sunkvežimių gedimų priežastys

„Daimler“ mažina gamybą JAV ir Kanadoje

„Lamberet“ puspriekabėms – didesnės garantijos

Rytų rinkoje

Krovinių patikra ties Latvijos ir Rusijos siena vyks greičiau

Rusija mažina mėsos įvežimo kvotas

Ukraina didina muito mokesčius alkoholiui bei automobiliams

Vž informacija

„Kögel“ – „2008 metų verslo lyderis“

Muitinėje

Didėja muitais neapmokestinamų siuntų vertė

Naujoji elektroninė protokolų rašymo sistema lengvina muitininkų darbą

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Atidarytas pietinis Vilniaus aplinkkelis

ES Sanglaudos fondo parama – tarptautinės reikšmės keliams

Susisiekimo ministerijai – 90 metų

Teisė

Antstoliai

Darbo santykiai

Finansinis stabilumas

Mokesčiai

Muitinė

Paminėjimas

Pavojingi kroviniai

Sodra

Transportas

Uostas

Valstybės tarnyba

Visuomenės teisinis švietimas