Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-12 nutarimu Nr. 1158 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-31 nutarimo Nr. 2103 „Dėl išmokų iš Garantinio fondo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-11-21, Žin., 2008, Nr. 133-5133) nustatyta, kad iš Garantinio fondo lėšų vienam bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės darbuotojui, taip pat buvusiam likviduotos dėl bankroto įmonės darbuotojui gali būti skiriama išeitinė išmoka – iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų. Iš Garantinio fondo pagal Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 12 str. 2 d. išmokamai išeitinei išmokai taikomi tokie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti išeitinių išmokų dydžio (iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų) apribojimai, kokie buvo taikomi tuo laikotarpiu, per kurį šiame įstatyme nurodytiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokesčio įsiskolinimas iš Garantinio fondo.

Kai nėra personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentų, pagal kuriuos apskaičiuojamos iš Garantinio fondo mokamos išmokos, bet yra kiti duomenys, patvirtinantys darbuotojų teisę gauti su darbo santykiais susijusią išmoką (teismo nutartis ir kita), Garantinio fondo tarybos nutarimu jiems skiriamos išmokos iš Garantinio fondo, bet ne daugiau kaip 3 minimaliosios mėnesinės algos.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr.23 (179)

"Linava" informuoja

Italijoje padaugėjo vairuotojų užpuolimo atvejų

Įteiktos padėkos ir atminimo medaliai už nuopelnus plėtojant transporto sektorių

Logistikos ir transporto forumas

Planuojama blokuoti eismą

Susitiko su darbo inspekcijos vadovais

Kaimynų naujienos

KaMAZ – armijos reikmėms

LIAZ naujovė

Miško darbams – naujieji MAZ

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Jakų žiede prasidės darbai

Saugos „ramsčiai“ ir jaukesnis poilsis

Rinkos naujienos

Dažniausios sunkvežimių gedimų priežastys

„Daimler“ mažina gamybą JAV ir Kanadoje

„Lamberet“ puspriekabėms – didesnės garantijos

Rytų rinkoje

Krovinių patikra ties Latvijos ir Rusijos siena vyks greičiau

Rusija mažina mėsos įvežimo kvotas

Ukraina didina muito mokesčius alkoholiui bei automobiliams

Vž informacija

„Kögel“ – „2008 metų verslo lyderis“

Muitinėje

Didėja muitais neapmokestinamų siuntų vertė

Naujoji elektroninė protokolų rašymo sistema lengvina muitininkų darbą

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Atidarytas pietinis Vilniaus aplinkkelis

ES Sanglaudos fondo parama – tarptautinės reikšmės keliams

Susisiekimo ministerijai – 90 metų

Teisė

Antstoliai

Darbo santykiai

Finansinis stabilumas

Mokesčiai

Muitinė

Paminėjimas

Pavojingi kroviniai

Sodra

Transportas

Uostas

Valstybės tarnyba

Visuomenės teisinis švietimas