Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sodra

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymu(įsigalios 2009-01-01, Žin., 2008, Nr. 127-4834) patvirtinta, kad Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba jos nustatyta tvarka kaupia asmenų, kurie ateityje įgis teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, pateikiamus duomenis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius, buvusius iki 1993-12-31, ir pateikiamus duomenis apie pajamas, prilyginamas asmens draudžiamosioms pajamoms, gautas per laikotarpį nuo 1984-01-01 iki 1994-01-01.

***

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 15, 19, 24, 28, 33, 40, 42, 53, 56, 59, 65 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu(įsigaliojo 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 127-4833) nustatyta: jei visą asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, sudaro stažas, įgytas po 1994-01-01, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas kaip svertinis metinių koeficientų vidurkis pagal 25 palankiausius kalendorinius šio stažo metus. Jei asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994-01-01, mažesnis už pirmiau nurodytą metų skaičių, asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas apskaičiuojamas pagal turimą stažą.

Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildoma dalis apskaičiuojama asmenims, turintiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ir turintiems valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, pagal formulę 0,005 x s x k x D + 0,005 x S x K x D. Joje:

  • s – asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994-01-01;
  • k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas (56 str.);
  • S – asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994-01-01;
  • K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas (19 str.);
  • D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr.23 (179)

"Linava" informuoja

Italijoje padaugėjo vairuotojų užpuolimo atvejų

Įteiktos padėkos ir atminimo medaliai už nuopelnus plėtojant transporto sektorių

Logistikos ir transporto forumas

Planuojama blokuoti eismą

Susitiko su darbo inspekcijos vadovais

Kaimynų naujienos

KaMAZ – armijos reikmėms

LIAZ naujovė

Miško darbams – naujieji MAZ

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Jakų žiede prasidės darbai

Saugos „ramsčiai“ ir jaukesnis poilsis

Rinkos naujienos

Dažniausios sunkvežimių gedimų priežastys

„Daimler“ mažina gamybą JAV ir Kanadoje

„Lamberet“ puspriekabėms – didesnės garantijos

Rytų rinkoje

Krovinių patikra ties Latvijos ir Rusijos siena vyks greičiau

Rusija mažina mėsos įvežimo kvotas

Ukraina didina muito mokesčius alkoholiui bei automobiliams

Vž informacija

„Kögel“ – „2008 metų verslo lyderis“

Muitinėje

Didėja muitais neapmokestinamų siuntų vertė

Naujoji elektroninė protokolų rašymo sistema lengvina muitininkų darbą

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Atidarytas pietinis Vilniaus aplinkkelis

ES Sanglaudos fondo parama – tarptautinės reikšmės keliams

Susisiekimo ministerijai – 90 metų

Teisė

Antstoliai

Darbo santykiai

Finansinis stabilumas

Mokesčiai

Muitinė

Paminėjimas

Pavojingi kroviniai

Sodra

Transportas

Uostas

Valstybės tarnyba

Visuomenės teisinis švietimas