Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2008-10-31 įsakymu Nr. DĮ-205 Dėl 2009 m. Intrastato ribų nustatymo (įsigaliojo 2008-11-07, Žin., 2008, Nr. 127-4873) nustatyta, kad:

  • nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sąjungos šalių prekių vertė, yra 500 tūkst. Lt;
  • nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sąjungos šalis prekių vertė, yra 650 tūkst. Lt;
  • nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais įvežtų iš Europos Sąjungos šalių prekių vertė, yra 10 mln. Lt;
  • nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais išvežtų į Europos Sąjungos šalis prekių vertė, yra 25 mln. Lt.

Pirmiau nustatytų Intrastato įvežimo arba išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato įvežimo (UPS-02) arba Intrastato išvežimo (UPS-01) ataskaitas. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2009 m. įvežimo arba išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 1 ir 2 p. nustatytas Intrastato įvežimo arba išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia pirmiau nurodytą ataskaitą.

Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, neviršiję aukščiau nurodytų įvežimo arba išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti aukščiau nurodytų ataskaitų 13 langelio („Statistinė vertė, Lt“).

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2008-10-16 įsakymu Nr. VA-53 (įsigaliojo 2008-11-12, Žin., 2008, Nr. 129-4953) patvirtintos:

Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formą ir jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formas (toliau – GPM306 forma);

1.2. Pranešimo apie palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimą GPM306 formos, jos priedų GPM306F, GPM306FP, GPM306V, GPM306VP formų pildymo ir teikimo taisykles.

Informacija GPM306 formoje ir jos prieduose yra teikiama apie išmokėtas palūkanas, gautas iš taupymo pajamų, kurios apibrėžtos Direktyvos 6 straipsnyje (toliau – palūkanos), tik Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų (ES valstybių ir susijusių ar asocijuotų teritorijų sąrašas ir tų valstybių kodai pateikti GPM306 formos antroje pusėje) faktiškiems savininkams arba gaunantiesiems mokėjimų tarpininkams. GPM306 formos ir jos priedų duomenys už kalendorinius metus turi būti pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos iki kitų kalendorinių metų gegužės l dienos.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr.23 (179)

"Linava" informuoja

Italijoje padaugėjo vairuotojų užpuolimo atvejų

Įteiktos padėkos ir atminimo medaliai už nuopelnus plėtojant transporto sektorių

Logistikos ir transporto forumas

Planuojama blokuoti eismą

Susitiko su darbo inspekcijos vadovais

Kaimynų naujienos

KaMAZ – armijos reikmėms

LIAZ naujovė

Miško darbams – naujieji MAZ

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Jakų žiede prasidės darbai

Saugos „ramsčiai“ ir jaukesnis poilsis

Rinkos naujienos

Dažniausios sunkvežimių gedimų priežastys

„Daimler“ mažina gamybą JAV ir Kanadoje

„Lamberet“ puspriekabėms – didesnės garantijos

Rytų rinkoje

Krovinių patikra ties Latvijos ir Rusijos siena vyks greičiau

Rusija mažina mėsos įvežimo kvotas

Ukraina didina muito mokesčius alkoholiui bei automobiliams

Vž informacija

„Kögel“ – „2008 metų verslo lyderis“

Muitinėje

Didėja muitais neapmokestinamų siuntų vertė

Naujoji elektroninė protokolų rašymo sistema lengvina muitininkų darbą

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Atidarytas pietinis Vilniaus aplinkkelis

ES Sanglaudos fondo parama – tarptautinės reikšmės keliams

Susisiekimo ministerijai – 90 metų

Teisė

Antstoliai

Darbo santykiai

Finansinis stabilumas

Mokesčiai

Muitinė

Paminėjimas

Pavojingi kroviniai

Sodra

Transportas

Uostas

Valstybės tarnyba

Visuomenės teisinis švietimas