Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Kovo mėnesį vyko du asociacijos „Linava“ Krovininės transporto sekcijos posėdžiai, kuriuose aptartos regioninių susirinkimų aktualijos, vežimo sаnaudų skaičiavimo, etikos komisijos steigimo tikslingumo bei daugelis kitų klausimų.

Dėl specialių

seminarų rengimo

Regioniniuose susirinkimuose pasiūlyta organizuoti seminarus, kuriuose būtų aiškinamos stojimo į Europos Sаjungа sаlygos transporto srityje. Krovininio transporto sekcijos posėdžio dalyviai pritarė tokių seminarų organizavimo tikslingumui, siūlė kviesti į seminarus Europos Sаjungos šalių specialistus ir daugiau seminarų organizuoti regionuose.

Dėl krovinių gabenimo

sаnaudų skaičiavimo metodikos

Pastaruoju metu Lietuvos vežėjai susirūpinę dėl padidėjusių mokesčių ir rinkliavų, kurios verčia peržiūrėti vežimo sаnaudas ir perskaičiuoti savikainа. Posėdyje konstatuota, kad ypač didelę įtakа vežimų rinkai šiais metais turėjo beveik 20 proc. pabrangęs dyzelinis kuras bei Lenkijos įvesti apribojimai įvežamam kurui. Krovininės sekcijos posėdžio dalyviai reziumavo, kad būtina skaičiuoti krovinių gabenimo sаnaudas ir nustatyti jų skaičiavimo metodikа. Tokiu būdu siekiama, kad vežėjai išmoktų teisingai skaičiuoti sаnaudas bei dirbtų pelningai ir rentabiliai.

Europos Sаjungos teisės

aktų taikymas Lietuvoje

Posėdyje dalyvavęs Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Romanavičius informavo, kad mūsų šalies įstatymai, reglamentuojantys kelių transporto verslo licencijavimа, yra visiškai suderinti ir atitinka Europos Sаjungos reikalavimus, kurie išliks nepasikeitę iki Lietuvos įstojimo į ES.

Dėl etikos

komisijos įsteigimo

Asociacija „Linava“ vadovai siūlė įsteigti asociacijos etikos komisijа, kurios tikslas - asociacijos įstatų, nutarimų laikymosi priežiūra. Posėdžio dalyviai svarstė tokios komisijos funkcijas ir jos suformavimo principus bei nutarė parengti etikos komisijos nuostatų projektа.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė