Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Susisiekimo ministro 2008-11-10 įsakymu Nr. 3-437 (įsigaliojo 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 132-5090) patvirtintas Vienkartinių leidimų vykdyti krovinių tarptautinius vežimus skirstymo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato užsienio valstybių vienkartinių leidimų vykdyti krovinių tarptautinius vežimus kelių transportu, kurių nepakanka Lietuvos Respublikos vežėjams, skirstymo tvarką. Vienkartinių leidimų vykdyti krovinių tarptautinius vežimus skirstymas sudaro palankesnes sąlygas vežėjams planuoti verslą, užtikrina racionalų kai kurių užsienio valstybių tam tikrų rūšių leidimų skyrimą vežėjams, bet neužtikrina reikiamo jų kiekio.

Sprendimus dėl vienkartinių leidimų skirstymo priima Vienkartinių leidimų vykdyti krovinių tarptautinius vežimus skirstymo komisija, kurią sudaro du Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento, du Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir du Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovai. Komisijos personalinę sudėtį įsakymu tvirtina susisiekimo ministras. Komisijos pirmininku skiriamas Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius. Komisiją techniškai aptarnauja Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamentas.

Komisija, įvertindama vienkartinių leidimų naudojimo tendencijas pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos informaciją apie gautus ir išduotus vienkartinius leidimus, nusprendžia:

  • kurių užsienio valstybių ir kokių rūšių vienkartiniai leidimai turėtų būti skirstomi;
  • kokio dydžio palikti nepaskirstytų vienkartinių leidimų rezervą, skirtą ypatingos svarbos kroviniams vežti;
  • ar einamaisiais metais skirstyti papildomai gautus tos pačios rūšies vienkartinius leidimus, pridedant juos prie konkrečiam vežėjui anksčiau skirtų vienkartinių leidimų kvotos;
  • pagal kokius kriterijus skirstyti vienkartinius leidimus;
  • kokiam laikotarpiui skirstyti vienkartinius leidimus;
  • sustabdyti ar panaikinti vienkartinių leidimų skirstymo galiojimą.

Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžio protokolu. Vadovaudamasi komisijos priimtais sprendimais, vienkartinius leidimus vežėjams paskirsto Valstybinė kelių transporto inspekcija.

Vienkartiniai leidimai skirstomi vežėjams, kurie skirstymo dieną turi galiojantį Bendrijos leidimą ir bent vieną Bendrijos leidimo kopiją. Už vienkartinių leidimų naudojimo tvarkos pažeidimus komisija gali panaikinti vežėjui skirtą vienkartinių leidimų kvotą.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-10-29 įsakymu Nr. 2B-423 Dėl baudos kvito formos patvirtinimo (įsigaliojo 2008-11-12, Žin., 2008, Nr. 129-4952), siekiant gerinti baudos kvitų už administracinius teisės pažeidimus naudojimą, patvirtinta baudos kvito forma bei nustatyta, kad baudos kvito komplektą sudaro du lapeliai su vienodais numeriais. Lapeliai segimo į knygutę vietoje yra su perforacija, kad lengvai nusiplėštų. Baudos kvito matmenys – 120x90 mm.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr.23 (179)

"Linava" informuoja

Italijoje padaugėjo vairuotojų užpuolimo atvejų

Įteiktos padėkos ir atminimo medaliai už nuopelnus plėtojant transporto sektorių

Logistikos ir transporto forumas

Planuojama blokuoti eismą

Susitiko su darbo inspekcijos vadovais

Kaimynų naujienos

KaMAZ – armijos reikmėms

LIAZ naujovė

Miško darbams – naujieji MAZ

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Jakų žiede prasidės darbai

Saugos „ramsčiai“ ir jaukesnis poilsis

Rinkos naujienos

Dažniausios sunkvežimių gedimų priežastys

„Daimler“ mažina gamybą JAV ir Kanadoje

„Lamberet“ puspriekabėms – didesnės garantijos

Rytų rinkoje

Krovinių patikra ties Latvijos ir Rusijos siena vyks greičiau

Rusija mažina mėsos įvežimo kvotas

Ukraina didina muito mokesčius alkoholiui bei automobiliams

Vž informacija

„Kögel“ – „2008 metų verslo lyderis“

Muitinėje

Didėja muitais neapmokestinamų siuntų vertė

Naujoji elektroninė protokolų rašymo sistema lengvina muitininkų darbą

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Atidarytas pietinis Vilniaus aplinkkelis

ES Sanglaudos fondo parama – tarptautinės reikšmės keliams

Susisiekimo ministerijai – 90 metų

Teisė

Antstoliai

Darbo santykiai

Finansinis stabilumas

Mokesčiai

Muitinė

Paminėjimas

Pavojingi kroviniai

Sodra

Transportas

Uostas

Valstybės tarnyba

Visuomenės teisinis švietimas