Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Svekiname

Su gimtadieniu, kolegos!

Automobilių transporto veteranų klubas „Automobilininkas“ sveikina gruodžio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu, linki geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose jūsų darbuose. Sveikiname:

Mykolą Tarandą – gruodžio 4 d., Zygmunt Klonovski – gruodžio 7 d., Ramutį Oleką –gruodžio 8 d., Algimantą Dumbrį –gruodžio 10 d., Algirdą Baranauską –gruodžio 11 d., Petrą Markevičių –gruodžio 11 d., Kęstutį Akramą –gruodžio 12 d., Joną Mickų –gruodžio 14 d., Aleksandrą Romanavičių – gruodžio 27 d., Vytautą Stasiulį –gruodžio 28 d.

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.

JONUI MICKUI – 70

Jonas Mickus gimė 1938 m. gruodžio mėn. 14 d. Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Ibutonių kaime. Vaikystė sutapo su žiauriais karo bei pokario metais. Ne savo noru teko palikti gimtuosius namus, matyti žuvusius žmones, artimųjų sielvartą. Regėti kraupūs vaizdai neišblėso iki šių dienų, nuolat primindami trapią žmogaus būtį. Pirmąsias raides Jonas Mickus 1946 m. pažino pradėjęs mokytis Kėdainių r. Paberžės pradinėje mokykloje. Tėvui pradėjus dirbti tarybinių ūkių sistemoje, nuo 1949 m. tęsė mokslus Marijampolės ir Alytaus rajonų mokyklose. Baigęs aštuonias klases, 1954 m. Jonas Mickus įstojo į Kauno politechnikumo autotransporto remonto ir eksploatacijos specialybės pirmąjį kursą. 1958 m., baigęs mokslus, pradėjo dirbti Alytaus ATK budinčiuoju mechaniku. Po tarnybos sovietinėje armijoje vėl grįžo dirbti į Alytaus ATK mechaniku, Eksploatacijos skyriaus inžinieriumi. 1961 m. pradėjo dirbti Automobilių transporto ir plentų ministerijos Autotransporto valdybos techniniame skyriuje inžinieriumi. Tais pačiais metais įstojo studijuoti į Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo vakarinį skyrių, o 1968 m. apgynė autotransporto specialybės inžinieriaus mechaniko diplomą. Studijuodamas vakariniame instituto skyriuje nuo 1962 iki 1964 m. dirbo vyriausiuoju mechaniku Vilniaus ATĮ-2, tačiau dirbti gamyboje ir mokytis vakarais buvo labai sunku. Pasitaikius progai vėl grįžo į ministeriją dirbti vyresniuoju inžinieriumi, vėliau skyriaus viršininku.

Praėjusio šimtmečio septintas, aštuntas ir devintas dešimtmečiai Lietuvoje išsiskyrė intensyvia keleivinio transporto plėtra. Daugėjo autobusų, plėtėsi maršrutų tinklas, buvo statomos bei rekonstruojamos autobusų stotys. Vyriausybė ėmėsi priemonių tobulinti transporto valdymą, Vilniaus ir Kauno miestų vykdomiesiems komitetams nurodė įsteigti keleivinio transporto skyrius. 1968 m. balandį Jonas Mickus buvo pakviestas dirbti į Vilniaus miesto vykdomąjį komitetą Keleivinio transporto skyriaus vedėju. Skyrių teko kurti nuo nulio. Nors ir vadinosi keleivinio transporto, tačiau jam buvo pavesta koordinuoti visų transporto rūšių veiklą vykdomojo komiteto kompetencijos ribose. 1977 m. perėjo dirbti į Respublikinį gamybinį autotransporto susivienijimo Eismo skyriaus viršininko pavaduotoju. Po metų buvo paskirtas Keleivių vežimų skyriaus viršininku. Dirbdamas susivienijime išgyveno ir „perestroiką“, ir sulaukė nepriklausomybės paskelbimo. Gaivus Sąjūdžio vėjas patraukė Joną Mickų į nepriklausomybės šalininkų gretas. Dalyvavo mitinguose, Baltijos kelio akcijoje ir kituose renginiuose. Susivienijimo vadovybė nuo 1988 m. laviravo reorganizacijų labirintuose, kasmet keisdavo valdymo struktūrą, etatų sąrašus bei pareigybes. Tada, be tiesioginių pareigų, Jonas Mickus dar buvo išrinktas susivienijimo profsąjungos komiteto pirmininku. Nuo 1990 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėju. o 1991 m. – Susisiekimo ministerijoje Autotransporto departamente pradėjo dirbti vadovaujančiuoju inžinieriumi, nuo 1994 m. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje teko kuruoti keleivinio transporto maršrutų organizavimo klausimus. Nuo 2002 m. pensininkas.Per keturiasdešimt darbo metų, praleistų autotransporto sistemoje, įgyta patirtis niekur nedingo, todėl susikaupusias žinias ir patyrimą Jonas Mickus stengiasi perteikti jaunesniems kolegoms. Nenori užsidaryti tarp keturių sienų, jaučia poreikį būti įvykių sraute, jaustis reikalingas. Skaito paskaitas kelių transporto atsakingiems darbuotojams „Linavos“ mokymo centre ir dalyvauja klubo „Automobilininkas“ veikloje, turi pomėgį sodininkystei, yra sodininkų bendrijos „ Pušynas” pirmininkas.

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr.22 (178)

"Linava" informuoja

Aktualios keleivinio transporto problemos – regioniniuose susirinkimuose

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas N2 ir N3 klasės transporto priemonėse

Susitikimas su Rusijos prekybos atstovybės vadovais

„Linavos“ vadovybė kviečia naują valdžią nepamiršti nacionalinių interesų

Kaimynų naujienos

Baltarusiški autobusai – Lenkijoje

„BelarusEKSPO – 2008“

„Sisu Auto“ ir MAZ bendradarbiavimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Į Austriją – tik su žieminėmis padangomis

Įspėjimo apie kliūtį sistema

Rumunijos ir Bulgarijos vežėjai kaltina Vengrijos pareigūnus

„FIAT Scudo“ transporteris – ypatingiems svečiams

Sportas

Sodra

Veteranai

Svekiname

VKTI informuoja

Mokėsi, kaip nustatyti sukčiavimo tachografais atvejus

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Muitinėje

Muitininkai spalį gaudė kontrabandininkus ir naikino prekių klastotes

Sunkvežimio kabinoje – šimtai nelegalių DVD

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Bus skirta 221 mln. Lt penkių Lietuvos regionų žvyrkeliams asfaltuoti

Įteikė proginius medalius projekto „Vikingas“ organizatoriams

Skatins aktyvesnį šalių bendradarbiavimą transporto srityje

Teisė

Alkoholio kontrolė

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Transportas