Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-10-20 įsakymu Nr. DĮ-187/1B-626 Dėl Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004-12-28 įsakymo Nr. DĮ-267/1B-1192 „Dėl Ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-11-01, Žin., 2008, Nr. 123-4702) pakeistos Ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės, nauja redakcija išdėstant priedą – „Intrastato ataskaitų pateikimo vietų muitinės įstaigoje sąrašas“.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-10-17 įsakymu Nr. 1B-619 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-05-19 įsakymo Nr. 1B-350 „Dėl Laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose) laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-10-26, Žin., 2008, Nr. 123-4699) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos:

  • Laikinojo prekių saugojimo sandėlio (importo ir eksporto terminalo) prekių apyvartos ataskaita;
  • Prekių laikymo laikinojo prekių saugojimo sandėlion (importo ir eksporto terminalo) prekių apyvartos ataskaitos pildymo instrukcija.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-14 nutarimu Nr. 1020 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimo Nr. 968 „Dėl Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-12-01, Žin., 2008, Nr. 121-4597) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisyklės, kurios nustato sąlygas, kurias įvykdžius atvykstančiųjų į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežami daiktai (prekės) atleidžiami nuo muitų.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-10-17 įsakymu Nr. 1B-620 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-11-23 įsakymo Nr. 1B-1048 „Dėl Muitinės mobiliųjų grupių darbo organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2008-10-26, Žin., 2008, Nr. 123-4701) nustatyta, kad MG (mobiliosios grupės) transporto priemonė turi būti pastatyta taip, kad vaizdo įranga galėtų fiksuoti situaciją tikrinimo vietoje, o garso įrašymo įranga galėtų įrašyti pareigūnų pokalbius su tikrinamais asmenimis. Jeigu vaizdo ir garso fiksavimo įranga dėl techninių savybių negali fiksuoti įvykių eigos tikrinimo vietoje (per didelis atstumas iki kameros ar mikrofono ir pan.), MG pareigūnas turi imtis priemonių, kad svarbūs (turintys įrodomąją ir dokumentinę vertę) pokalbiai ar veiksmai būtų užfiksuoti (pakviesti tikrinamą asmenį arčiau prie MG transporto priemonės, kurioje įrengta vaizdo ir garso fiksavimo įranga ir pan.).

Baigus tikrinimą, pildomas Muitinės mobiliosios grupės tikrinimo aktas. Tikrinimo aktas nepildomas transporto priemonėms be prekių, išskyrus atvejus, kai tikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai. Jeigu buvo atliktas prekių, kurioms buvo įforminta muitinės procedūra, tikrinimas arba tikrinant buvo nuimtos muitinės ar kitokios plombos, išspausdintas Tikrinimo aktas, o esant programinės įrangos trikdžiams – jo kopija pridedama prie muitinės arba krovinio dokumentų ir grąžinama vežėjui. Esant būtinumui daromi atitinkami įrašai kituose dokumentuose (muitinės deklaracijoje, važtos dokumentuose ir pan.), plombuojamos transporto priemonės ar prekės, jeigu būtina.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr.22 (178)

"Linava" informuoja

Aktualios keleivinio transporto problemos – regioniniuose susirinkimuose

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas N2 ir N3 klasės transporto priemonėse

Susitikimas su Rusijos prekybos atstovybės vadovais

„Linavos“ vadovybė kviečia naują valdžią nepamiršti nacionalinių interesų

Kaimynų naujienos

Baltarusiški autobusai – Lenkijoje

„BelarusEKSPO – 2008“

„Sisu Auto“ ir MAZ bendradarbiavimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Į Austriją – tik su žieminėmis padangomis

Įspėjimo apie kliūtį sistema

Rumunijos ir Bulgarijos vežėjai kaltina Vengrijos pareigūnus

„FIAT Scudo“ transporteris – ypatingiems svečiams

Sportas

Sodra

Veteranai

Svekiname

VKTI informuoja

Mokėsi, kaip nustatyti sukčiavimo tachografais atvejus

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Muitinėje

Muitininkai spalį gaudė kontrabandininkus ir naikino prekių klastotes

Sunkvežimio kabinoje – šimtai nelegalių DVD

Susisiekimo ministerijoje

Aptarta pasienio kontrolės punktų plėtra

Bus skirta 221 mln. Lt penkių Lietuvos regionų žvyrkeliams asfaltuoti

Įteikė proginius medalius projekto „Vikingas“ organizatoriams

Skatins aktyvesnį šalių bendradarbiavimą transporto srityje

Teisė

Alkoholio kontrolė

Darbo santykiai

Mokesčiai

Muitinė

Transportas