Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vairavimo ir poilsio režimas: baudos už pažeidimus vairuotojams ir įmonių vadovams

Apie vienodus vairavimo ir poilsio režimo reikalavimus visoje ES erdvėje ir sankcijas už jų reikalavimų nesilaikymą Lietuvoje kalbamės su Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) viršininko pavaduotoju Romanu VILČINSKU.

– Kodėl pastaruoju metu ypatingas dėmesys skiriamas vairuotojų, gabenančių keleivius bei krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais, vairavimo ir poilsio režimo kontrolei?

– Vienas iš pagrindinių Valstybinės kelių transporto inspekcijos uždavinių – maksimaliai gerinti eismo saugumą bei užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas. VKTI kontrolės tikslas – nėra tramdyti vežėjus ar juos bausti, siekiame, kad visi vežėjai turėtų vienodas verslo galimybes ir plėtotų šį verslą nekeldami pavojaus kitiems eismo dalyviams ir aplinkai.

Dažna autoįvykių keliuose priežastis yra ta, kad vairuotojai vairuoja ilgiau nei yra nustatyta. Jie pervargsta, prastėja reakcija, kai kurie net užmiega prie vairo. Per daug dirbdami ir pervargdami vairuotojai kenkia ir savo sveikatai. Todėl vairuotojų darbo ir poilsio režimo kontrolė ypatingai svarbi didinant eismo saugumą keliuose, saugant vairuotojų sveikatą, gerinat vairuotojų socialines sąlygas.

– Kokius dažniausiai pasitaikančius vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus Lietuvos keliuose užfiksuoja VKTI kontrolės pareigūnai?

– Inspekcijos pareigūnai, tikrindami vairavimo ir poilsio režimą, pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad nebūtų viršytos maksimalios vairavimo trukmės per dieną, savaitę ir dvi savaites paeiliui. Taip pat siekiama, kad vairuotojams būtų suteiktas normalus 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpis ne mažiau kaip vieną kartą per dvi paeiliui einančias savaites, ir jokiomis aplinkybėmis kasdienio poilsio laikotarpis nebūtų trumpesnis nei nepertraukiamas devynių valandų laikotarpis.

Vertinant 2008 m. vienuolikos mėn. tikrinimų rezultatus, galima pasidžiaugti, kad prevencinės priemonės duoda teigiamų rezultatų, tačiau ir toliau išlieka didelis vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų skaičius: 21,7 pažeidimo iš 100 patikrintų transporto priemonių.

Todėl vairuotojams ir įmonių vadovams būtina žinoti ne tik kiek galima vairuoti ar kiek privaloma ilsėtis, bet ir kokios gali būti taikomos sankcijos vairuotojams ar įmonių vadovams už vairavimo ir poilsio pažeidimus.

– Gal pakomentuotumėte išsamiau, kokios minimalios ir maksimalios sankcijos taikomos už įvairius vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus mūsų šalyje, neatsižvelgiant į tai, kurios šalies vairuotojas nusižengė šiems reikalavimams?

– Apibendrintai galima pasakyti, jog vairuotojas už dažniausiai pasitaikančius pažeidimus – kasdienio vairavimo trukmės viršijimą ir kasdienio poilsio trukmės pažeidimą – gali būti baudžiamas nuo 50 iki 1000 litų bauda. Už smulkius pažeidimus skiriama minimali iki 50 Lt bauda, už šiurkščius – maksimalus baudos dydis iki 1000 Lt. Išsamūs duomenys už šiuos pažeidimus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 1 d., pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė

Dalys

Pažeidimo pobūdis

Taikomas

Sankcijos dydis

1425 str. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar)tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas.
1 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas nuo 15 minučių iki 30 minučių.

Vairuotojui

Iki 50 Lt

2 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 30 minučių, bet ne daugiau kaip 1 valandą.

Vairuotojui

Nuo 100 – iki 200 Lt

3 
 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 1 valandą, bet ne daugiau kaip 2 valandas. 

Vairuotojui

Nuo 200 – iki 300 Lt

4 
 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 3 valandas.

Vairuotojui

Nuo 300 – iki 500 Lt

5 
 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 3 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas.

Vairuotojui

Nuo 500 – iki 750 Lt

6 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 4 valandomis.

Vairuotojui

Nuo 750 – iki 1000 Lt

1426 str. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas.
1 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta nedaugiau kaip 1 valandos kasdienio poilsio.

Vairuotojui

Iki 100 Lt

2 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 1 valandos, bet ne daugiau kaip 2 valandų kasdienio poilsio.

Vairuotojui

Nuo100 – iki 200 Lt

3 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 2 valandų, bet ne daugiau kaip 4 valandų kasdienio poilsio.

Vairuotojui

Nuo 200 – iki 300 Lt

4 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 4 valandų, bet ne daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio.

Vairuotojui

Nuo 500 – iki 750 Lt

5 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio.

Vairuotojui

Nuo 750 – iki 1000 Lt

6 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto kasdienio poilsio laiko suskirstymas į laikotarpius pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Vairuotojui

Nuo100 – iki 200 Lt

1427 str. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko viršijimas.
1 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas ne daugiau kaip 2 valandas.

Vairuotojui

Iki 100 Lt

2 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 4 valandas.

Vairuotojui

Nuo 100 – iki 200 Lt

3 
 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 4 valandas, bet ne daugiau kaip 8 valandas.

Vairuotojui

Nuo 200 – iki 300 Lt

4 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko per 1 savaitę arba paeiliui einančias 2 savaites viršijimas daugiau kaip 8 valandas.

Vairuotojui

Nuo 300 – iki 500 Lt

– Galbūt daugelis pažeidimų susiję su vairuotojų nepatyrimu ar nežinojimu, kaip vykdyti šiuos reikalavimus?

– Pasitaiko įvairių atvejų, tačiau dažnai pastebime, kad vairuotojai nežino, kaip naudoti tachografo registracijos lapus ar vairuotojo kortelę, ką privalo pateikti kontrolės kelyje metu ir pan. Todėl norėčiau priminti, kad vairuotojas įgaliotam pareigūnui pareikalavus privalo pateikti:

1. jei vairavo transporto priemonę, kurioje įrengtas analoginis tachografas:

1.1. einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;

1.2. vairuotojo kortelę, jei turi, ir

1.3. visus einamosios dienos ir per prieš tai ėjusias 28 dienas ranka darytus įrašus ir spaudinius pagal Reglamentų (EEB) 3821/85 ir (EB) Nr. 561/2006 reikalavimus.

2. jei vairavo transporto priemonę, kurioje įrengtas skaitmeninis tachografas:

2.1. savo asmeninę vairuotojo kortelę;

2.2. visus einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius pagal Reglamentų (EEB) 3821/85 ir (EB) Nr. 561/2006 reikalavimus; ir

2.3. registracijos lapus, atitinkančius 2.2 punkte nurodytą laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę, kurioje yra sumontuotas analoginis tachografas.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jei vairuotojas negali naudotis transporto priemonėje sumontuotu analoginiu tachografu, nes kurį laiką nebūna transporto priemonėje, savo veiklos laikotarpius – „kiti darbai“, „buvimas darbe“ ar „pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“ – rašymo priemone įskaitomai užrašo registracijos lape jo nesutepdamas.

Jeigu vairuotojas negali naudotis transporto priemonėje sumontuotu skaitmeniniu tachografu, nes kurį laiką nebūna transporto priemonėje, savo veiklos laikotarpius – „kiti darbai“, „buvimas darbe“ ar „pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“ – rašymo priemone įskaitomai užrašytus duomenis lape perkelia į vairuotojo kortelę, naudodamas tachografo rankinio įrašymo mechanizmą.

– Kokios sankcijos gali būti taikomos už keleivių ar krovinių vežimą su neįrengtu, neveikiančiu ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu arba netinkamai naudojant registracijos lapus ar vairuotojo kortelę arba klastojant vairavimo ir poilsio režimo rodmenis?

– Už šiuos pažeidimus, priklausomai nuo jų pobūdžio, vairuotojas gali būti baudžiamas nuo 50 iki 2000 litų, įmonės vadovas arba jo įgaliotas atstovas – nuo 250 iki 5000 litų. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, jog už vairavimo ir poilsio režimo duomenų nesaugojimą nustatytą laiką įmonėje arba vairavimo ir poilsio režimo nesilaikymą joje sankcijos taikomos tik įmonių vadovams arba jų įgaliotiems asmenims. Išsamūs duomenys pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

Dalys

Pažeidimo pobūdis

Taikomas

Sankcijos dydis

1428 str. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamas naudojimas ir klastojimas, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimas.

1 
 
 
Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir(ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu, nesuremontuotu per nustatytą laikotarpį ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu.

Vairuotojui

Iki 1000 Lt

Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai.

Iki 3000 Lt

2 
 
 
Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims klastoti.

Vairuotojui

Nuo 500 – iki 2000 Lt

Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai.

Nuo 2500 – iki 5000 Lt

3 
 
 
Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neatitinkančius nustatytų reikalavimų tachografo registracijos lapus ir 
(ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant nustatytą jų naudojimo tvarką.

Vairuotojui

Nuo 100 – iki 200 Lt

Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai.

Nuo 250 – iki 500 Lt

4 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, tachografo registracijos lapų, duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, ir (ar) spaudinių rodmenų klastojimas.

Vairuotojui

Nuo 1000 – iki 2000 Lt

Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai.

Nuo 2000 – iki 4000 Lt

5 
 
 
 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildyto ar ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės, ir (ar) vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę.

Vairuotojui

Nuo 500 – iki 1000 Lt

6 
 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip 24 valandas.

Vairuotojui

Nuo 500 – iki 1000 Lt

7 
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų negu šiame straipsnyje bei 1425 – 1426 straipsniuose nurodytų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai.

Vairuotojui

Nuo 50 – iki 100 Lt

1429 str. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba vairavimo ir poilsio režimo nesilaikymas įmonėje.
1 
 
 
 
 
 
Nuo 5 iki 10 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų nuo 5 iki 10 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų.

Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai.

Nuo 200 – iki 500 Lt

2 
 
 
 
 
 
Nuo daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo 
darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba nuo tachografo registracijos 
lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo 
kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų nuo 10 iki 20 procentų 
vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų.

Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai.

Nuo 500 – iki 1000 Lt

3 
 
 
 
 
 
 
Daugiau kaip 20 procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius 
vidaus ir (ar) tarptautinio susisiekimo maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba nuo tachografo registracijos lapuose ir (ar) duomenyse, perkeltuose iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytų daugiau kaip 20 procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų.

Įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai.

Nuo 1000 – iki 2000 Lt

– Ko palinkėtumėte kelių eismo dalyviams?

– Visi eismo dalyviai turi teisę tikėtis aukščiausių saugos reikalavimų, taikomų kelių eismo saugumui reguliuoti. Taigi norint didinti kelių eismo saugumą, būtina imtis visų galimų priemonių, padedančių sumažinti autoavarijų bei nukentėjusiųjų juose skaičių. Tikimės, kad mūsų prevencijos priemonės, vežėjų ir vairuotojų pastangos, laikantis vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų, turės tiesiogės įtakos gerinant saugumą keliuose.

Visiems keleivius ir krovinius gabenantiems vairuotojams artėjančių Naujųjų metų proga linkiu saugių ir malonių kelionių ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių keliuose.

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr.12 (96)

"Linava" informuoja

Baltarusija

Kazachstanas

Keleivių vežėjai ir savivaldybės kreipėsi į šalies Seimą ir Vyriausybę

Kronika

Lenkija

„Linavos“ socialinė akcija „Būk matomas kelyje“ sostinės mokyklose

„Linavos” vadovai su darbo vizitu lankėsi Maskvoje

Aktualijos

Kova su vėjo malūnais?

Nuo Naujųjų – išankstinis TIR elektroninis deklaravimas

Egzotika

Didžiausias mobilus betono straublys

Eismas

Baudų griežtinimas – ne be pagrindo

Ekologija

Žalioji banga: debiutuoja ekologiški FIAT „Ducato“ ir „Fiorino CNG“

Idėjos

Sandėliai tampa technikos muziejumi

Padangos

Restauruotosios „Treadmax” rieda lyg naujos

Priekabų ūkis

FELDBINDER - cisternų specializacijos lyderis

Rinka

MAN gamins „Volkswagen“ sunkvežimius Brazilijoje

Servisas

Prisirišti ar būti laisvam?

Lietuvoje ir pasaulyje

Energetikos muziejuje – ir transporto priemonės

ICE – atsitikus nelaimei

Ličio – polimerų akumuliatoriai

Naujas terminalas – spartesniam darbui

Naujos kartos ksenono žibintai

Saugaus ir ekonomiško vairavimo mokymai

„Dakare“ neliko ne tik Dakaro, bet ir Afrikos

„Krone“ puspriekabių naujovės

Žinotina

Vairavimo ir poilsio režimas: baudos už pažeidimus vairuotojams ir įmonių vadovams

Keleivinis transportas

Dar viena kilpa ant keleivių vežėjų kaklo

Prancūzai siūlo pagalbą

Muziejus

Žvilgsnis ne pro langą, o į langą