Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nuo Naujųjų – išankstinis TIR elektroninis deklaravimas

Nuo ateinančių metų sausio 1-osios įsigalios ES Tarybos Reglamento 2454/93 papildymai, pagal kuriuos TIR turėtojai privalės elektroniniu būdu pateikti Europos Sąjungos muitinėms išankstines TIR knygelių duomenimis paremtas deklaracijas. Apie programos įgyvendinimą kalbamės su asociacijos „Linava“ TIR departamento vyresniuoju specialistu Vytu VĖŽELIU.

Pirmiausia šiek tiek paaiškinkite skaitytojams, kas yra TIR elektroninė išankstinio deklaravimo sistema?

– Remiantis Reglamento 2454/93 papi;dymais, nustatančiais Europos Sąjungos muitinės ir jo įgyvendinimo nuostatas, kiekvienas vežėjas, gabenantis krovinius iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos muitų teritoriją ar atvirkščiai, prieš pradėdamas tranzito procedūrą,privalės deklaruoti TIR knygelės duomenis elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad nuo sausio 1-osios, prieš vairuotojui atvykstant į Europos Sąjungos įvažiavimo muitinę arba pirmą išvykimo muitinę iš ES, joje jau privalės būti elektroniniu paštu atsiųsti duomenys iš TIR knygelių bei CMR apie gabenamą krovinį. Paprasčiau tariant, elektroninė išankstinė TIR deklaracija – tarsi leidimas kreiptis į muitinę prieš pradedant vykdyti TIR gabenimą su TIR knygele, kai vairuotojas atvyksta su kroviniu į muitinę.

Išankstinė elektronininio TIR deklaravimo sistema buvo priimta norint sukurti vieningą krovinių judėjimo sistemą tarp Europos Sąjungos muitinių, užtikrinti duomenų apie krovinį saugumą, palengvinti krovinio įvertinimą bei patikrą. Ši sistema turėtų būti naudinga ir ekonominių operacijų vykdytojams bei muitinėms.

Prieš kiek laiko iki atvykstant vairuotojui duomenys privalo pasiekti muitinę, kol kas neturi reikšmės. Nuo ateinančių metų liepos 1-osios nuostatos reikalavimai griežtės: duomenys muitinės tarnybas privalės pasiekti ne vėliau kaip likus valandai iki vairuotojo atvykimo į muitinę.

Kokiu būdu vežėjas galės deklaruoti TIR duomenis?

– Lietuvos vežėjas galės pasirinkti tris būdus, kaip pildyti išankstines elektronines deklaracijas:

- per Tarptautinės vežėjų asociacijos IRU duomenų bazės sistemą – IRU TIR EPD;

- per Lietuvos muitinės internetinę programą, jeigu TIR gabenimą pradės Lietuvoje;

- per bet kurios šalies muitinės tarpininką, kuris užpildys išankstinę deklaraciją.

Pirmais dviem atvejais vežėjas turėtų kreiptis į asociaciją „Linava“, kur įmonei nemokamai bus suteiktas individualus vartotojo vardas bei slaptažodis, kuriuos surinkus bus galima prisijungti prie internetinės deklaravimo programos. IRU, bendradarbiaudama su keliomis ES narių šalių muitinės administracijomis, sudarė IRU TIR-EPD programą, kuri kol kas veikia tik Čekijos, Estijos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos muitinių teritorijoje bei baigiama diegti Suomijoje. IRU atstovai derasi ir su kitų ES šalių, tarp jų – ir Lietuvos muitine dėl prisijungimo prie vieningos IRU deklaravimo programos. Tuomet vežėjas pats galės pasirinkti būdą, kuris jam bus parankiausias prieiti prie visų trijų išankstinio deklaravimo sistemų. Kol kas išankstinio elektroninio TIR deklaravimo programa dar tobulinama, atsižvelgiant į Europos Sąjungos muitinių pageidavimus bei siūlymus.

Kaip TIR išankstinio elektroninio deklaravimosistema atsilieps vežėjams – bus naudinga ar tik sukels papildomų rūpesčių?

– Sistema sumanyta tam, kad vežėjas, pateikdamas muitinei išankstinius duomenis, turėtų pasirinkimą: pildyti juos pats, prisijungdamas prie tuo metu parankesnės programos, ar patikėti šią funkciją muitinės tarpininkui. Kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje suma, mokama muitinės tarpininkams už paslaugas, yra skirtinga, tačiau papildomos išlaidos už išankstinės deklaracijos pildymą gali būti nemenkos. Jei deklaraciją pildys vežėjas, išlaidos muitinės tarpininkams sumažės. Europos Sąjungos muitinėse ketinama įrengti kompiuterių terminalus, kur vairuotojai, surinkę įmonės kodą, galės prisijungti prie sistemos ir užpildyti deklaraciją. Žinoma, reikia laiko, kad vežėjai perprastų sistemą ir įgustų greitai užpildyti reikiamas formas, tačiau užtikrinu, kad programa nėra sudėtinga. Elektroninės TIR deklaracijos pildymas neužims daug laiko – įgudęs darbuotojas šį darbą galės atlikti per keliolika minučių.Vairuotojas, nepanoręs deklaracijos pildyti pats, turės ir kitą kelią – nusiųsti faksu TIR knygelės duomenis įmonei, kur juos į kompiuterį įves bei deklaraciją į muitinę išsiųs vadybininkas. Bet kuriuo atveju per keletą minučių elektroniniu paštu iš muitinės turės ateiti patvirtinimas, kad duomenys gauti, ir vairuotojas gali atlikti muitinės procedūras.

Tačiau, kol ne visos 27 šalys prisijungusios prie IRU išankstinio elektroninio deklaravimo programos, vežėjams, turintiems prisijungimo prie kitų šalių muitinės sistemos kodus, teks pildyti deklaracijas per nacionalinių muitinių interneto puslapius arba kreiptis į tų šalių muitinės tarpininkus.

Prisijungus prie IRU TIR-EPD programos, visi vežėjai galės pateikti TIR knygelių duomenis nemokamai ir nesikreipdami į muitinės deklarantus. Šalyse, kur programa veikia, jos dėka TIR knygelių duomenų apdorojimo laikas muitinės įstaigose gerokai sutrumpėjo, procedūros atliekamos efektyviau, sumažėjo administracinio darbo.

Kaip manote, kokios problemos gali kilti vežėjams ar vairuotojams pildant išankstines elektronines deklaracijas?

– Kiekvienos Europos Sąjungos šalies muitinės turi savo nacionalinę išankstinio deklaravimo sistemą, todėl ir reikalavimai yra šiek tiek skirtingi. Vienose teks pildyti deklaracijas kiekvienai prekei atskirai, kitur – tik prekių grupėms. Vieningos nuostatos šiuo klausimu kol kas nepriimtos. Bet kuriuo atveju aišku, kad prekių kodų atskirai išvardinti nereikės, bus bendri pavadinimai, kuriuos reikės įvesti į kompiuterines programas. Nereikėtų tikėtis, kad išankstinis prekių elektroninis deklaravimas išspręs eilių pasienyje problemą, tačiau tai supaprastins TIR įforminimo procedūras Europos Sąjungos muitų teritorijoje.

Elektroninio TIR deklaravimo sistema veikia tik NCTS sistemoje ir tik ES šalyse, kitur vieningos programos nėra, nes trečiosios šalys turi savas tranzito sistemas. Manau, kad ateityje išankstinio deklaravimo pateikimo programos bus suderintos tarp Europos Sąjungos bei trečiųjų šalių, tada vežėjas galės važiuoti per visas muitines, pasiuntęs vieną elektroninę deklaraciją iš bet kurios šalies ir žinodamas, kad visose kitose duomenys jau bus pasiekę muitinės institucijas. Kol kas, kraunantis keliose trečiųjų šalių vietose, teks pildyti atskiras deklaracijas.

Šiuo metu vairuotojas gali užpildyti išankstinę deklaraciją ir atvykęs į muitinę – nuo 2009 m. sausio 1-osios laikas, kada bus pateikta deklaracija, nėra svarbus, ji gali atkeliauti ir likus minutei iki vairuotojo atvykimo. Nuo 2009 m. liepos 1-osios, kaip minėjau, elektroninė TIR duomenų deklaracija privalės būti atsiųsta ne vėliau kaip likus valandai iki krovinio atvykimo.

Ar deklaracijų pildymo procedūra nebus pernelyg sudėtinga eiliniam vairuotojui?

– Ji tik iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtinga, iš tiesų deklaraciją užpildyti gana paprasta. Sunkumų gali kilti užsieniečiams, tačiau nemanau, kad deklaracijos pildymas ir jiems taps neįveikiama užduotimi. Juolab kad gavęs atitinkamą kodą, vežėjas galės iš anksto įvesti pradinius duomenis – naudotojo vardą, turėtojo identifikacinį numerį, TIR knygelės numerį, knygelės galiojimo datą. Vėliau bus galima įvesti ir šablonus dažniausiai gabenamoms prekėms, reikės pakeisti tik jų kiekius bei vienetų skaičių.

Beje, ši sistema yra paprastesnė, nei, tarkim, mokėjimo už kelius Vokietijoje, tuo tarpu visi vairuotojai su ja sėkmingai susitvarko. Manau, didesnių problemų neturėtų kilti ir su išankstiniu elektroniniu TIR duomenų deklaravimu. Tereikės daugiau interneto prieigų muitinės postuose, kuriais galės naudotis visų šalių vairuotojai. Daugelis užsienio šalių vairuotojų jau dabar su savimi vežiuojasi nešiojamuosius kompiuterius, taigi ši technika jiems tikrai nėra naujiena.

Kokius duomenis privalu pateikti išankstinėje elektroninėje deklaracijoje, siunčiamoje per IRU sistemą?

– Pradedant pildyti deklaraciją, reikia pasirinkti ES šalį, kurioje pirmiausiai bus pateikiama TIR knygelė, pažymėti ES įvažiavimo bei išvykimo muitinę. Tuomet teks įrašyti TIR knygelės lapo numerį, kuris bus pateiktas pirmai ES įvažiavimo arba išvykimo muitinei bei ES šalį, kurioje paskutinį kartą bus pateikiama TIR knygelė, taip pat nurodyti ES išvykimo arba paskirties muitinę. Vėliau reikia įvesti informaciją, esančią TIR knygelės tituliniame lape ir prekių manifeste. Čia bus privaloma nurodyti deklaracijos vietą bei datą, kada buvo užpildyta TIR knygelė. Toliau reikės pateikti duomenis apie pirmąją išvykimo šalį, paskutiniąją paskirties šalį, transporto priemonės registracijos numerį, jos kilmės šalį. Privalu nurodyti, ar prekėms bus naudojamas konteineris ar ne. Toliau reikia įrašyti TIR knygelės turėtojo pavadinimą bei adresą, elektroninio pašto adresą. Kai visa anksčiau paminėta informacija įvedama, spaudžiamas klavišas „Toliau“. Beje, renkant duomenis, rekomenduojama naudoti lotyniškas raides.

Vėliau pildoma informacija apie krovinio gavėją bei jo siuntėją, kuri yra CMR ar kitame dokumente, informacija apie vežamas prekes, kuri pateikta geltonajame prekių manifeste. Prieš pradedant įvesti informaciją apie vežamas prekes, spaudžiamas įrašas „Pridėti prekes“. Čia pagal geltonąjį prekių manifestą apibūdinamos prekės, įrašoma apibūdinimo kalba, įpakavimų rūšis, jų skaičius, prekių kiekis, nurodoma, kokia kalba atliktos žymos. Pažymimos krovinių užimamos vietos ar konteineris, jų bendras svoris. Pasirinkus įpakavimų rūšis pagal pateikiamą sąrašą, atsiranda grafos apie prekių vienetų skaičių ir įpakavimų skaičių arba tik vienos iš jų, priklausoma nuo taisyklių sąlygų, taikomų skirtingoms įpakavimų rūšims. Norint patekti į tolesnį ekraną, vėlgi būtina užpildyti visus pateikiamus laukelius. TIR knygelės turėtojas šioje deklaracijos dalyje taip pat gali nurodyti dokumentus, pridedamus prie TIR knygelės. Tuomet reikia paspausti įrašą „Prijungti pridedamus dokumentus“ bei įvesti informaciją, kurios reikalaujama ekrane: pridedamo dokumento numerį, tipą, kalbą.

Norėdamas gauti failo kopiją, TIR knygelės turėtojas privalo įvesti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo jis pageidauja gauti šį failą ir nuspausti „Siųsti“. Tuomet pasirodys žinutė, nurodanti, ar informacija siunčiama į pasirinktą muitinę, ar ji bus apdorojama ar ne. Pagal nurodytą pirmąją ES šalį, kuriai bus pateikta TIR knygelė, nusprendžiama, į kurią šalį bus siunčiamas failas.

Kokia kalba bus pildomos IRU išankstinės elektroninės deklaracijos?

– Kol kas deklaracijos IRU puslapyje pateikiamos prancūzų, anglų bei rusų kalbomis. Lietuvos muitinės puslapyje šalia kiekvienos grafos pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą. Asociacijos „Linava“ suteiktą kodą atpažins bet kurios IRU išankstinio deklaravimo sistemą pripažistančios šalies muitinės deklaravimo sistema. Beje, jokios sankcijos už neteisingai užpildytą deklaraciją ar pateiktus klaidingus duomenis vežėjams nėra numatytos. Jei deklaracija neteisingai užpildyta ir joje yra didelių klaidų, beveik visose ES šalių muitinėse deklaraciją teks pildyti iš naujo. Jei klaidos nėra esminės ir apsirikimas netyčinis, klaidas kai kuriose šalyse galima bus taisyti . Tiesa, Lietuvos muitininkai vežėjų bei vairuotojų padarytų klaidų taisyti nežada, todėl vežėjai turėtų nusiteikti, kad čia klaidingai užpildytas deklaracijas teks perrašyti iš naujo.

Ar asociacija „Linava“ planuoja mokyti vežėjus bei vairuotojus naudotis IRU išankstine elektronine TIR duomenų deklaravimo sistema?

– Kadangi vežėjams elektroninis TIR duomenų deklaravimas yra naujiena, iš pradžių, be abejo, gali pasitaikyti įvairių nesusipratimų. Todėl asociacija „Linava“ numato seminarų ciklą, kuriuose aiškinsime deklaravimo sistemos subtilybes. Gruodžio mėnesį planuojami mokymai įmonių vadovams. Vairuotojai su išankstine elektroninio TIR deklaravimo sistema bus supažindinami per „Linavos“ mokymo centro rengiamus mokymus. Be to, rengiama instrukcija, ketiname išleisti knygelę vairuotojams, kurią platinsime per asociacijos „Linava“ regioninius skyrius. Taip pat visą būtiną informaciją ir išankstines deklaracijos pildymo taisykles bus galima rasti asociacijos „Linava“ internetiniame puslapyje.

Manau, kad TIR elektroninės išankstinio deklaravimo programos įgyvendinimui pasirinktas tinkamas laikas – po Naujųjų metų vežėjams paprastai darbo sumažėja, laisvesnis laikas vairuotojų mokymui, bus laiko įsigilinti bei įgusti pildyti deklaracijas. Iki liepos 1-osios, kai sistema pradės veikti rimtai, įmonės jau bus pasirengusios.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Lina JAKUBAUSKIENĖ

"Transporto pasaulis"
Gruodis Nr.12 (96)

"Linava" informuoja

Baltarusija

Kazachstanas

Keleivių vežėjai ir savivaldybės kreipėsi į šalies Seimą ir Vyriausybę

Kronika

Lenkija

„Linavos“ socialinė akcija „Būk matomas kelyje“ sostinės mokyklose

„Linavos” vadovai su darbo vizitu lankėsi Maskvoje

Aktualijos

Kova su vėjo malūnais?

Nuo Naujųjų – išankstinis TIR elektroninis deklaravimas

Egzotika

Didžiausias mobilus betono straublys

Eismas

Baudų griežtinimas – ne be pagrindo

Ekologija

Žalioji banga: debiutuoja ekologiški FIAT „Ducato“ ir „Fiorino CNG“

Idėjos

Sandėliai tampa technikos muziejumi

Padangos

Restauruotosios „Treadmax” rieda lyg naujos

Priekabų ūkis

FELDBINDER - cisternų specializacijos lyderis

Rinka

MAN gamins „Volkswagen“ sunkvežimius Brazilijoje

Servisas

Prisirišti ar būti laisvam?

Lietuvoje ir pasaulyje

Energetikos muziejuje – ir transporto priemonės

ICE – atsitikus nelaimei

Ličio – polimerų akumuliatoriai

Naujas terminalas – spartesniam darbui

Naujos kartos ksenono žibintai

Saugaus ir ekonomiško vairavimo mokymai

„Dakare“ neliko ne tik Dakaro, bet ir Afrikos

„Krone“ puspriekabių naujovės

Žinotina

Vairavimo ir poilsio režimas: baudos už pažeidimus vairuotojams ir įmonių vadovams

Keleivinis transportas

Dar viena kilpa ant keleivių vežėjų kaklo

Prancūzai siūlo pagalbą

Muziejus

Žvilgsnis ne pro langą, o į langą