Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

Paskutinę lapkričio savaitę „Linavos“ vadovybė inicijavo keletą susitikimų su šalies išperkamosios nuomos ir draudimo bendrovių atsakingais darbuotojais. Juose buvo aptariami nepalankiai besiklostantys santykiai tarp vežėjų ir minėtų institucijų.

Išperkamosios nuomos bendrovių atstovai tvirtino, jog šiuo metu problemiškiausiai finansuojama transporto rūšis – autovežiai. Kol kas stabiliausiai atsiskaitymus vykdo refrižeratorius išperkamosios nuomos būdu įsigijusios bendrovės. Daugiausia problemų turi jaunos įmonės (įsteigtos 2004–2007 m.), ypač tos, kurių visas transporto parkas įsigytas išperkamąja nuoma.

Bendrovių atstovai teigė, kad nė viena bendrovė nesiekia perimti transporto priemonių, bet siekia išsiaiškinti transporto įmonių akcininkų požiūrį į verslą.

Asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius tvirtino, jog dėl nepamatuoto transporto parko augimo dalį atsakomybės turėtų prisiimti ir išperkamosios nuomos bendrovės, lengvai dalijusios kreditus.

Per susitikimus su draudimo kompanijomis „Linavos“ vadovai aptarė draudimo rinkų tendencijas. Aiškindami, kodėl draudimo bendrovės didina „žalios kortos“ draudimo įkainius, draudikai tai susiejo su didėjančiu žalų atlyginimu dėl Vakarų šalyse atsitikusių draudiminių įvykių.

Draudimo kompanijų atstovų teigimu, kol kas didesnių kainodaros pokyčių nelaukiama. Tačiau draudimo bendrovės visada įvertina įmonių rizikos laipsnį, veiklos rinkoje trukmę, o padažnėjus draudiminiams įvykiams, stengiasi padėti įmonėms išsiaiškinti ir pašalinti įvykių priežastis.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė