Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Tarpvyriausybinės komisijos grupė posėdžiavo Maskvoje

Kovo mėn. pabaigoje Maskvoje pasibaigė Rusijos ir Lietuvos tarpvyriausybinės komisijos darbo grupės prekybos ir ekonomikos, mokslo ir technikos, humanitariniais ir kultūros klausimais aštuntasis posėdis bendradarbiavimo plėtros transporto ir kelių ūkio tema.

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos šiame susitikime atstovavo generalinio direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius.

Pasak P. Tekoriaus, posėdyje pasikeista informacija apie ligšiolinius Sovetsko-Panemunės aplinkkelio ir tilto per Nemunа projektavimo darbus. šį objektа šįmet nutarta ekonomiškai pagrįsti ir suderinti. Kartu Lietuvos delegacija pabrėžė, kad tarpvyriausybinį susitarimа dėl tilto per Nemunа statybos galima pasirašyti tik tuomet, kai bus ratifikuota Lietuvos ir Rusijos sienos sutartis.

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7 (43)

"Linava" informuoja

Dėl transporto priemonių eismo laikino apribojimo Rusijoje

Derybos su Slovėnija

Greičio apribojimai Rumunijoje

Jugoslavijos Respublikos pavadinimo pakeitimas į „Serbija ir Juodkalnija“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

Pasikeitė Slovakijos veterinarinių tarnybų darbo laikas

Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TransRussia 2003“

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - kovo 31 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Pasirašyta sutartis su vokiečiais

Patirtimi domėjosi estai

Tarpvyriausybinės komisijos grupė posėdžiavo Maskvoje

Vežėjų žinios

Dėl keleivių vežimo lapų

Dėl leidimų sunkiasvorėms transporto priemonėms

„Linava“

TIR KNYGELIų IšDAVIMO TIR GARANTINėS SISTEMOS DALYVIAMS BEI GRАžINIMO ASOCIACIJAI „LINAVA“ TAISYKLėS

Susisiekimo ministerijoje

IDėJA įGAUNA PAGREITį

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams