Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vagystės užsienyje: dvi tų pačių istorijų pusės

Per porą pastarųjų mėnesių Italijoje, Romoje, nuo vagių nukentėjo dvi turistų grupės iš Lietuvos: rugpjūčio 12-ąją buvo pavogtas beveik visas keleivių bagažas iš UAB „Kauno Grūda“ samdyto „Vilkamos“ autobuso, o rugsėjo 20-osios naktį pavogtas UAB „Vilneda“ autobusas „Setra“, vežęs „Novaturo“ turistus. Šimtatūkstantinius nuostolius ir moralinį stresą patyrė turistinių kelionių organizatoriai, vežėjai, keleiviai... Kaip galima išvengti nuostolių? Kas už juos atsakingas?Ar tik vagys, kuriuos vargiai besuras Italijos policija?

Kadangi vežėjai ne tik veža keleivius, bet ir daug keliauja po užsienio šalis lankydami parodas, keisdamiesi patirtimi su kolegomis, vykdami į seminarus ir mokymus, jie dažnu atveju tampa turistais, taigi jiems aktualu pasimokyti iš kitų klaidų ir jų išvengti.

Vagys pasinaudojo palankiomis aplinkybėmis

Ketvirtą ekskursijos dieną UAB „Vilkama“ autobuso „Neoplan 116“, valst. Nr. DBK 366, vairuotojai, nepaisydami „Kauno Grūdos“ gido nurodymo pastatyti autobusą sutartoje aikštelėje, kur turėjo laukti Koliziejų lankančios turistų grupės, nuvažiavo prie Romos „IKEA“ prekybos centro ir abudu patraukė po parduotuves.

Keleivių vežėjai turėtų instruktuoti savo vairuotojus pasirašytinai, kad šie nepaliktų neprižiūrimo autobuso nesaugomoje aikštelėje. Būtų vairuotojai ėję į parduotuves po vieną, saugomo autobuso vagys gal ir nebūtų apvogę (aut. past.).

Be priežiūros paliktą autobusą nusižiūrėjo gerai organizuoti Italijos vagys. Jie išdaužė vairuotojo durelių stiklą ir apšvarino saloną pasirinkdami vertingiausius turistų daiktus. Taip pat išlaužė visas tris autobuso bagažines ir pasisavino ten buvusį 43 keleivių bagažą.

Vėliau Romos policijai vairuotojai aiškino, jog jų nebuvo tik penkiolika minučių.

Turistai liko be pakaitinių drabužių, higienos reikmenų, kai kurie neteko telefonų, foto bei video kamerų akumuliatorių pakrovėjų. Ekskursantai patyrė nuo poros iki keliolikos tūkstančių litų nuostolių. Romos policijai jie pateikė dingusių daiktų sąrašus.

UAB „Vilneda“ autobusas, kuriuo “Novaturo” turistai vyko į pažintinę kelionę po Italiją ir Kaprio salą, buvo pavogtas rugsėjo 20 d. naktį, apie 3 val. ryto. Tuo metu turistai nakvojo viešbutyje.

Apibūdindama įvykio aplinkybes „Novaturo“rinkodaros ir viešųjų ryšių direktorė Brigita Sabaliauskaitė teigia: „Kaip ir dauguma viešbučių Italijoje, taip ir prie šio nėra pakankamai erdvios aišktelės, kurioje galima būtų pastatyti autobusą, todėl jis buvo paliktas aikštelėje už keliasdešimt metrų nuo viešbučio, tačiau vairuotojai autobusą galėjo matyti pro viešbučio langą. Apie 2 val. nakties autobusas dar stovėjo aikštelėje“.

Transporto priemonės statymo sąlygos ir atsakomybė už šių sąlygų laikymąsi turėtų būti aptarta sutartyje, kurią pasirašo kelionių organizatorius ir vežėjas. Patartina autobusus pastatyti saugomose aikštelėse, kur už transporto priemonių ir bagažo saugumą atsako aikštelės valdytojas ( aut. past.).

Vairuotojams sumigus viešbučio kambaryje, vagys pradangino autobusą.

Trečios kartos autobusai „Setra“ antrinėje rinkoje kainuoja 100 000–150 000 eurų.

UAB „Vilneda“ (kandidatas į asociacijos „Linava“ narius) direktorius Kastytis Baltaduonis patvirtino autobuso vagystės faktą Italijoje, bet patirtų nuostolių ir galimos atsakomybės detaliai komentuoti nepanoro. Tepasakė, kad turistų patirtus nuostolius gali tekti per teismą regreso tvarka išieškoti iš vežėjo. Nuo komentarų susilaikė ir UAB „Vilkama“ vadovas, beje, pats dirbantis autobuso vairuotoju.

Ekstremalių situacijų sprendimo būdai

Abi turistinės agentūros gana greitai rado išeitį iš šių neįprastų situacijų. „Novaturo“ ekskursijos vadovas iš partnerių Italijoje pasamdė kitą autobusą ir ekskursija nenutrūko. Parsivežti turistų buvo nusiųstas kitas autobusas iš Lietuvos.

„Kauno Grūda“ aštuonis turistus, nepanorusius tęsti kelionės, parskraidino į Lietuvą, kitiems skyrė po 100 eurų ir ekskursija, nors ir su tam tikrais nepatogumais, vyko toliau.

Sutartis su turistais buvo siekiama vykdyti, nes antraip tektų atlyginti keliautojams nuostolius.Tai numatyta turizmo paslaugų teikimo sutartyje. Standartinę sutarties formą patvirtinęs Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Kelionių organizatorius su vežėju sudaro atskirą sutartį ir nuo jos turinio priklauso šalių atsakomybė. Savo ruožtu vežėjas sudaro darbo sutartis su vairuotojais, iš kurių reikalujama laikytis darbo drausmės bei nustatytų funkcijų. Jas pažeidus regreso tvarka galima tikėtis išreikalauti atlyginti nuostolius dėl pavogto autobuso ar bagažo. Deja, daugiatūkstantinių nuostolių vairuotojai gali ir neturėti iš ko padengti, tad labai tikėtina, kad rizikingo verslo nuostolius teks patirti vežėjui.

Įstatymų nustatyta tvarka

Į klausimą, ar kelionių organizatorius gavo keleivių pretenzijų ir kaip su jomis bus elgiamasi, „Novaturo“ rinkodaros ir viešųjų ryšių direktorė Brigita Sabaliauskaitė atsakė, kad „Visos turistų pateiktos pretenzijos bus svarstomos ir sprendžiamos, laikantis teisės aktuose ir turizmo paslaugų sutartyje nustatytos tvarkos ir nuostatų“.

„Kauno Grūdos“ generelinis direktorius Artūras Kalkis anksčiau buvo nusiteikęs išvengti teismų ir kompensuoti turistams patirtus nuostolius, bet vėliau nuomonę pakeitė ir sakė, kad ji atitinka pasamdytų advokatų poziciją. O ji, pagal advokato padėjėjo Šarūno Nakučio (advokatų kontora „Foigt ir partneriai/Regija Borenius“) raštiškus atsakymus į turistų pretenzijas, tokia:

„Sutinkamai su Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, kelionės organizatoriaus teises ir pareigas nustato Civilinis kodeksas bei turizmo paslaugų teikimo sutartis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.754 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad kelionės organizatoriui sutartinė atsakomybė netaikoma tuo atveju, jeigu sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir turizmo paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp Jūsų bei UAB „Kauno Grūda“, 5.1.3 punkte.

Taigi, anot advokato padėjėjo, bagažo vagystė iš užrakinto autobuso įvykis, kurio kelionės organizatorius UAB „Kauno Grūda“ ir autobusą turistinei kelionei išnuomavusi bendrovė UAB „Vilkama“, niekaip nenumatė ir negalėjo numatyti, todėl teisės aktai nenumato UAB „Kauno Grūda“, kaip kelionės organizatoriaus, pareigos atsakyti už nusikalstamais veiksmais turistams padarytą žalą arba už ne dėl kelionės organizatoriaus kaltės dingusius daiktus. Toks turizmo santykius reglamentuojančių teisės aktų aiškinimas, advokato padėjėjo nuomone, yra suformuotas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Teismas, esą, laikosi pozicijos, jog kelionių organizatorius negali atsakyti už įvykusią vagystę, nes pats vagystės faktas kaip galima rizika neapima jo suteiktų paslaugų. Advokato padėjėjo išvada: nuostolius dėl bagažo vagystės, turėtų atlyginti nusikaltimą padarę asmenys, kuriems taikytina civilinė atsakomybė už neteisėtais veiksmais padarytą žalą.

Turistams belieka samdytis advokatą ir savo teises ginti teisme.

Tačiau yra ir kita medalio pusė

Turizmo paslaugų teikimo sutartyse įvardinta, kad turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, Reklamos įstatymas, turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai aktai bei minėta sutartis.

Pretenzijos dėl prarasto bagažo, kaip sakė Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Informacijos, analizės ir kontrolės skyriaus vedėja Rima Jakytė, yra pagrįstos, už bagažą turėtų atsakyti kelionių organizatoriai. Tą reglamentuoja Kelių transporto kodeksas, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, CMR konvencija.

Kaip išvengti nuostolių?

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Informacijos, analizės ir kontrolės skyriaus vedėja Rima Jakytė:

–Turistinių kelionių organizatorius turėtų atsakingiau rinktis vežėją, sudaryti sutartį su tokiu, kuris suprastų jog nedera palikti autobuso su keleivių bagažu be priežiūros nesaugomoje aikštelėje.

UAD BB "Draumasta" direktorius Andrius Nefas:

–Pagrindiniai Lietuvos draudikai (pvz. „ERGO LIETUVA“ , „Lietuvos draudimas“) atsisako drausti kelionių agentūros (vežėjo) atsakomybę teikiant kelionių organizavimo paslaugas. Esą, sunku pamatuoti ir įvertinti riziką.

Keliautojams, norintiems apsisaugoti, lieka vienintelė išeitis - drausti savo kelionę ir bagažą. Pats paprasčiausias sprendimas yra toks: turistas draudžia savo kelionę kompleksiškai (medicininos išlaidų užsienyje draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo draudimas). Toks draudimas, priklausomai nuo kelionės trukmės ir šalies (Azija, Afrika ar Europa) ar planuojamos veiklos (poilsinė kelionė ar raftingas), gali kainuoti nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų litų. Pabrėžtina, kad toks draudimas turi eilę privalumų –medicinos išlaidų draudimas yra didesnės apimties, nei tas, kurį garantuoja SODRA, o nelaimingų atsitikimų draudimas bet kuriuo atveju "sumuojasi" su kitais keliautojo turimais tokios pat rūšies polisais (t.y. draudimo išmoką už į tą patį, pvz., kojos lūžį, galima gauti ir pagal minėtą draudimą ir papildomai gauti draudimo išmoką pagal banko kortelės draudimą).

Vežėjams patartina autobusus apdrausti kasko draudimu. Paprastai jis apima draudiko atsakomybę už žalą, padarytą autobusui dėl avarijos, vandalizmo, ar gamtinių jėgų. Jei šalys dėl to susitaria, tai draudimo sutartis gali apimti ir vagystės riziką. Paprastai draudikai stengiasi atlyginti vežėjui tokią sumą, kurios buvo verta pavogta transporto priemonė.

Aptarkime tipinį atvejį detaliau. Draudmo suma gali būti 100 000 EUR (paprastai tai yra transporto priemonės rinkos vertė draudimo sutarties sudarymo dieną), tačiau įvykus transporto priemonės vagystei, tarkim, po 10 mėnesių, autobuso vertė gali būti apie 95000 EUR, tad draudikas mokės 90 proc. nuo 95000 EUR (10 proc. sudaro franšizė - paties draudėjo dalyvavimas nuostolio atlyginime). Įvykus vagystei užsienyje vežėjas dar patiria daug kitų nuostolių - dėl kelionės pratęsimo, nakvynės, galimos lizingo baudos ir t. t.

Autobusų vagystės nėra dažnos, tačiau skausmingos tiek vežėjui, tiek draudikui. Draudikai ypatingų reikalavimų apsaugos sistemoms nekelia, tačiau viena iš galimų nuostolių prevencijos priemonių –automobilio stebėjimo arba paieškos sistemos montavimas transporto priemonėje. Jų kainos –nuo 1000 Lt + PVM. Mėnesinis paslaugos mokestis –nuo 50 Lt iki 100 Lt.

UADBB "Draumasta" teisininkas, advokato padėjėjas Arūnas Burinskas
(advokato Rimanto Jonyno kontora):

–Vadovaujantis CK 6.474 str. 1 d. įtvirtinta turizmo paslaugų teikimo sutarties samprata, galima daryti išvadą, jog turistinės kelionės paslauga apima bent jau vežimo ir apgyvendinimo paslaugas. Taigi turistinės kelionės paslaugų sutartis teisine prasme laikytina mišria sutartimi, kurios pagrindu gali atsirasti net kelių rūšių paslaugų civiliniai santykiai. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal turistinės kelionės sutartį vežimo santykiai atsiranda visais atvejais (CK 6.474 str. 1 d.). Todėl galima sutikti su Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Informacijos, analizės ir kontrolės skyriaus vedėja Rima Jakyte, jog vertinant turistinės kelionės organizatoriaus atsakomybę gali būti taikomi ir vežimo santykius bei iš jų kylančią atsakomybę reguliuojančius įstatymus – LR kelių transporto kodeksą.

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, kad kelionės organizatorius atsakys tik tada, kai turistas įrodys, kokius konkrečiai daiktus jis prarado dėl bagažo vagystės. Tai nėra lengva. Be to, pastebėtina, kad yra taikomos 1956 m. Ženevos tarptautinio krovinių vežimo sutarties konvencijos nustatytos maksimalios nuostolių atlyginimo ribos.

Beje, CMR konvencija šiuo atveju netaikoma. Ji taikoma, kai krovinio gavėjas ir siuntėjas yra skirtingų šalių teritorijose. Turistinės kelionės atveju nėra nei krovinio siuntėjo, nei gavėjo – bagažas transportuojamas kartu su jo savininku.

Vertinant kelionių organizatorių atstovų poziciją dėl CK 6.754 str. 2 d. 3 p. taikymo, reikia sutikti, kad šie atsakomybės ribojimai taip pat taikomi –ypatinga norma LR kelių transporto kodekse nustatytų atsakomybės taisyklių atžvilgiu. Tai minėtoje civilinio kodekso normoje minimas įvykis, kurio, atsižvelgiant į visą kelionių organizatoriaus apdairumą, jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tenkinus šią sąlygą, kelionių organizatoriaus civilinė atsakomybė iš tiesų tampa negalima.

Tačiau labai abejotina, kad ši kelionių organizatoriaus civilinė atsakomybės panaikinimą nusakanti taisyklė gali būti taikoma minėtu konkrečiu atveju. Juk bagažo vagystė – tai ne toks įvykis, kurio, pasitelkus visą kelionių organizatoriaus apdairumą, negalima būtų numatyti. Tai ne staiga kilęs karas, stichinė nelaimė ir pan.. Kitaip tariant, įstatymų leidėjo turimos omeny ypatingos aplinkybės, kurių protingas asmuo neprivalo tikėtis. Tačiau vagystė – kasdienis reiškinys, kuris netgi labai tikėtinas keliaujant svečioje šalyje. Todėl vagystes galima numatyti. Ši rizika netgi gali būti valdoma – tam yra draudimo paslaugos. Kelionių organizatorius gali apsidrausti savo atsakomybę turistų bagažo vagystės atveju.

Kelionių organizatoriaus atstovai savo atsakymuose į pretenzijas mini Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, tačiau konkrečių teismo nutarčių nenurodo. Todėl sunku pasakyti kas konkrečiai turima omeny. Bet kuriuo atveju šiuos klausimus sprendžia teismas.

****

„Transporto pasaulio“ redakcija nutarė nepamiršti šių istorijų ir grįžti prie jų po teisminio nagrinėjimo bei nuosprendžio įsiteisėjimo. Kam teks padengti patirtus finansinius nuostolius? Kelionių organizatoriams, vežėjams, vairuotojams?

O juk kalčiausi Italijos vagys...

Antra vertus, dėl aplaidumo kalti visi abiejų istorijų dalyviai: kelionių organizatoriai neišaiškino turistams būtinybės apdrausti bagažą, nors tai tebūtų kainavę vieną procentą nuo kelionės kainos; turistai, taupydami pinigus ir pasitikėdami kelionių organizatoriais, savo iniciatyva nedraudė bagažo; vairuotojai paliko nesaugomus autobusus nesaugomose aikštelėse, o kelionių organizatoriai kategoriškai nereikalavo pastatyti transporto priemones tik saugomose vietose ar pasirinko viešbučius, negarantuojančius autobusų apsaugos naktį.

Keleivių vežėjas UAB „Vilneda“pagal patirtų nuostolių dydį jau liko labiausiai nukentėjusiu patyrė nuostolių, kurių visos sumos nepadengs netgi draudimo kompanija pagal kasko draudimo polisą...

Vidmantas KLIUKAS

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr.10 (94)

"Linava" informuoja

Asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo II Baltarusijos transporto kongrese ir logistikos parodoje Minske

Eurovinjetė: Belgija, Danija, Liuksemburgas, Olandija, Švedija

Kronika (rugsėjo mėn.)

Vokietija

Aktualijos

Problemas aptarė keleivininkai

Įkurtuvės

Servisas, kokio dar nebuvo

Iš antrų rankų

Naudoti sunkvežimiai su garantija

Mūsų kalba

Dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojami žodžiai

Padangos

AUTOSERVISAS VAIŠVYDAVA”: moderni technologija antram padangos gyvenimui

“Michelin” naujovės Hanoverio IAA

Parodos

IAA-62: technologijos keičia modelius

Patirtis

Būti žingsniu priekyje

Stambiu planu

“Berlingo”: žavus mažylis kasdieniam darbui

Tendencijos

Pavažinėti vilkikai pinga...

Užsienyje

Galvijai kelyje

Sunkvežimio plovimo rekordininkai

Lietuvoje ir pasaulyje

Aštuonetas transporto lyderių

Atnaujinti du "Linavos" serviso skyriai

Dešimtoji, bet eilinė

Greičio matuokliai

Indija – patraukli rinka automobilių pramonei

Navigacinių sistemų vagys – už grotų

Vilniuje iškils naujas logistikos centras

Žinotina

Vagystės užsienyje: dvi tų pačių istorijų pusės

Perspektyvos

Mėnesį sostinėje važinės naujas ekologiškas autobusas

Mokyti padeda imitatorius

Keleivinis transportas

Suomija: savita šalis su specifine visuomeninio transporto sistema

Teisė

Teismo įsakymo procesas

Muziejus

Automobilio žibintai – nuo žvakės iki ksenono