Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Derybos su Slovėnija

Gintautas Ramaslauskas

Krovininio transporto

skyriaus vadovas

Derybos su Slovėnija

Kovo 24 - 26 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Slovėnijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas A. Romanavičius, delegacijoje taip pat buvo to paties departamento vyr. ekspertai B. Sviklienė ir J. Jasiūnas, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas V. žukauskas, asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir ekspertė L. šiaulienė. Slovėnijos delegacijai vadovavo Transporto ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas V. Peternelj.

Posėdžio pradžioje delegacijos pasikeitė turima statistine informacija apie užsienio prekybos eigа tarp Lietuvos ir Slovėnijos. Slovėnijos delegacija pažymėjo, kad 2002 m. iš Slovėnijos į Lietuvа buvo eksportuota prekių už 26 mln. JAV dolerių, o importuota iš Lietuvos - už 1,7 mln. JAV dol. Pagrindinė Slovėnijos eksporto prekė - medikamentai. Lietuvos delegacija informavo, kad kelių transportas atlieka išskirtinį vaidmenį prekių mainuose tarp abiejų valstybių - 2002 metais juo buvo gabenta apie 95% visų prekių. šalys konstatavo, jog prekybos, o kartu ir vežimų apimtis, nuolat didėja.

Daug dėmesio derybose buvo skirta būsimai abiejų valstybių narystei ES aptarti. Buvo nuspręsta, kad po įstojimo į ES būtų tikslinga peržiūrėti dvišalę tarpvalstybinę sutartį tarp Lietuvos ir Slovėnijos, bei susitarta tai padaryti kitame Bendros komisijos posėdyje.

Kaip ir kitose panašiose derybose, vienas iš svarbiausių klausimų buvo tarptautinių krovinių vežimų leidimų kvotų nustatymas. Atsižvelgdamos į būsimа narystę ES, abi delegacijos geranoriškai sutarė, jog tikslinga jau dabar liberalizuoti krovinių vežimus. Po diskusijų buvo nuspręsta nuo 2003 m. liepos 1 d. atleisti nuo kelionės leidimų dvišalius, tranzitinius ir, kas itin svarbu, vežimus į/iš trečių šalių. Po tokio išties svarbaus sprendimo Slovėnijos krovinių vežimo rinka taps visiškai atvira mūsų vežėjams. Be to, atsiranda gera alternatyva tranzitui per Austrijа, o į šiа šalį jaučiamas nuolatinis leidimų stygius. Siekiant, kad būtų užtikrintas sėkmingas minėto sprendimo įgyvendinimas, delegacijos susitarė nedelsiant apie tai informuoti abiejų valstybių pasienio tarnybas.

šalys pažymėjo, jog vežant keleivius problemų nekyla, ir informavo, jog yra paprašiusios pereinamojo laikotarpio dėl „INTERBUS“ susitarimo kontrolės dokumentų taikymo iki 2003 m. liepos 1 d.

Asociacijos „Linava“ atstovai Slovėnijos delegacijai kėlė praktinių klausimų, kuriuos kelia Lietuvos vežėjai. Vežėjams itin aktualu degalų kiekis, leidžiamas įvežti standartiniuose transporto priemonių bakuose. Slovėnijos delegacija pažymėjo, kad yra laikomasi tarpvalstybinės sutarties tarp Lietuvos ir Slovėnijos 15 straipsnio nuostatų ir kad Lietuvos vežėjai be muitų bei kitų mokesčių į Slovėnijа gali įvežti degalus, esančius standartiniame transporto priemonės bake. Atsakydama į klausimа dėl kelių mokesčių, Slovėnijos delegacija patvirtino, kad remiantis minėtos sutarties 15 straipsniu, Lietuvos vežėjai yra atleidžiami nuo kelių mokesčių, išskyrus rinkliavas už mokamas automagistrales, tiltus ir tunelius.

Derybos su Suomija

Kovo 27 - 28 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Suomijos jungtinio kelių transporto komiteto posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas A. Romanavičius, delegacijoje taip pat buvo to paties departamento vyr. ekspertai B. Sviklienė ir J. Jasiūnas, Valstybinės kelių transporto inspekcijos Krovininio skyriaus viršininkas A. Kuzmickas ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Suomijos delegacijai vadovavo Transporto ir komunikacijų ministerijos patarėjas J. Alaluusua.

Daug dėmesio šiose derybose buvo skirta tolimesniam bendradarbiavimui kelių transporto srityje, Lietuvai tapus ES nare, aptarti. Svarbiausias derybų klausimas - leidimų galiojimo tvarka. Suomijos delegacija tikino, jog dvišalių ir tranzitinių leidimų nebereikės nuo Lietuvos įstojimo į ES datos. Daugiau diskutuota apie trečių šalių leidimų naudojimа. Suomiai paaiškino, jog Lietuvos vežėjams nereikės trečių šalių leidimų kroviniams gabenti iš Suomijos į bet kuriа kitа ES šalį narę ir atvirkščiai. Tačiau trečių šalių leidimai ir toliau bus reikalingi krovinių gabenimams iš Suomijos į ne ES šalis ir atvirkščiai, pavyzdžiui, iš Suomijos į Rusijа. Buvo aptartas ir tarpvalstybinės sutarties tarp Lietuvos ir Suomijos galiojimas po Lietuvos įstojimo į ES. Daugumа šios sutarties nuostatų pakeis ES teisės aktai, todėl delegacijos sutarė dalinai peržiūrėti šiа sutartį ir savo pozicijas patikslinti kitame Jungtinio komiteto posėdyje.

Nemažai diskusijų kilo svarstant leidimų kvotų krovinių vežimams nustatymo klausimus. Lietuvai skirtų dvišalių ir tranzitinių leidimų 2003 metais turėtų pakakti, tačiau trečiųjų šalių leidimai jau išduoti, todėl buvo paprašyta Suomijos delegacijos padidinti šių leidimų skaičių. Suomijos delegacija sutiko papildomai skirti šiems metams tik 30 šių leidimų. Motyvuodama būsima naryste ES, Lietuvos delegacija pasiūlė jau nuo 2004 metų pradžios liberalizuoti dvišalius ir tranzitinius krovinių vežimus, atsisakant leidimų. Suomijos delegacija šio pasiūlymo nepalaikė ir atsakė, jog leidimai galės būti panaikinti tik nuo įstojimo datos, todėl susitarta preliminariа leidimų kvotа 2004 metams, kuri galbūt galios tik iki gegužės mėnesio, nustatyti pagal šių metų lygį.

Svarstydamos keleivių vežimа, abi delegacijos informavo, jog nereikalaus kontrolės dokumentų pagal „INTERBUS“ sutartį iki 2003 m. birželio 30 d.

Ilgiausiai užtruko diskusijos dėl specialių leidimų išdavimo negabaritinėms transporto priemonėms Suomijoje. šis klausimas jau buvo svarstytas praėjusiame Jungtinio komiteto posėdyje, o Suomijos delegacija savo pozicijа dėl šios problemos išdėstė 2003 m. vasario 5 d. laiške Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamentui. Lietuvos delegacija pareiškė, kad Suomijos atsisakymas išduoti specialius leidimus yra nesuprantamas, kadangi jų išdavimа numato minėtos tarpvalstybinės sutarties 6 straipsnis, ir Lietuva tokius leidimus Suomijos vežėjams išduoda neribodama. Lietuviai taip pat priminė, kad Suomijos transporto ir komunikacijų ministerijai yra išsiuntusi šiųleidimų išdavimo Lietuvoje tvarkа, ir paprašė pateikti analogiškus Suomijos dokumentus. Tačiau Suomijos delegacija atsisakė tai padaryti. Ji laikėsi itin kategoriškai šiuo klausimu ir pabrėžė, kad turi būti griežtai laikomasi ES direktyvomis nustatytų transporto priemonių matmenų ir kad neketina atsisakyti nuostatų, išdėstytų minėtame laiške. Suomijos delegacija nepateikė jokių konkrečių motyvų, kodėl negali būti išduodami specialūs leidimai transporto priemonėms, viršijančioms šiuos parametrus, nors Lietuvos delegacija ir argumentavo, kad tokia praktika egzistuoja visose ES šalyse. Dėl tokios nemotyvuotos ir kategoriškos Suomijos delegacijos pozicijos derybose šiuo klausimu buvo prieita aklavietė. Lietuvos delegacija pažymėjo, kad į savo keltus klausimus negavo atsakymų ir kad toliau sieks šios problemos sprendimo.

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7 (43)

"Linava" informuoja

Dėl transporto priemonių eismo laikino apribojimo Rusijoje

Derybos su Slovėnija

Greičio apribojimai Rumunijoje

Jugoslavijos Respublikos pavadinimo pakeitimas į „Serbija ir Juodkalnija“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

Pasikeitė Slovakijos veterinarinių tarnybų darbo laikas

Tarptautinė transporto ir logistikos paroda „TransRussia 2003“

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - kovo 31 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Pasirašyta sutartis su vokiečiais

Patirtimi domėjosi estai

Tarpvyriausybinės komisijos grupė posėdžiavo Maskvoje

Vežėjų žinios

Dėl keleivių vežimo lapų

Dėl leidimų sunkiasvorėms transporto priemonėms

„Linava“

TIR KNYGELIų IšDAVIMO TIR GARANTINėS SISTEMOS DALYVIAMS BEI GRАžINIMO ASOCIACIJAI „LINAVA“ TAISYKLėS

Susisiekimo ministerijoje

IDėJA įGAUNA PAGREITį

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams