Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojami žodžiai

Viešai kalbančio žmogaus kalbą ypač gadina netaisyklingai kirčiuojami tarptautiniai žodžiai (pvz.: automobilis → automolis, biudžetas → biudžètas, transportas → transpòrtas ir t. t.), taip pat kai kurie lietuviški priesagų vediniai (pvz.: svetáinė → svetaĩnė ir kt.). Šiame žurnalo „Transporto pasaulis“ numeryje pateikiame dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojamus tarptautinius ir lietuviškus žodžius. Būtina priminti, kad lietuvių kalboje žodžiai skirstomi į keturias kirčiuotes. Dažniausiai klystama kirčiuojant pirmosios ir antrosios kirčiuočių žodžius. Su jais ir supažindiname.

Pirmoji kirčiuotė.Išmokti kirčiuoti pirmosios kirčiuotės žodžius labai paprasta, nes šios kirčiuotės žodžių kirtis linksniuojant išlieka pastovus visuose vns. ir dgs. linksniuose, pvz.: transpòrtas, transpòrto, transrtui, transpòrtą, transpòrtu, transpòrte. 1 lentelėje pateikti aktualesni pirmosios kirčiuotės žodžių lietuviški, tarptautiniai baigmenys ir jų kirčiavimo pavyzdžiai.

1 lentelė. Būdingesni pirmosios kirčiuotės žodžių baigmenys ir pavyzdžiai

Priesagos

Pavyzdžiai

Išimtys

-ánsas, -ánsai

avánsas, balánsas, finánsai

-èrtas, -èrtas, -ė

koncèrtas, ekspèrtas, -ė

-ýba, -ýbos

gamýba, prekýba, valdýba, netesýbos

-ýbė

aplinkýbė, atsakomýbė, kokýbė, specialýbė, vadovýbė

-ýnas

laivýnas, žinýnas

-òntas

horizòntas, remòntas

-òrtas

ekspòrtas, impòrtas,komfòrtas,kuròrtas, transpòrtas

rãportas (1)

-óvė

bendróvė, naujóvė, vietóvė

priesagos -ovė vediniai, reiškiantys veikėjus, skiriami antrajai kirčiuotei, pvz.: užsakõvė, vadõvė (žr. 2 lentelę)

-ùrsas

konkùrsas

rãkursas (1)

Antroji kirčiuotė. 2 lentelėje pateikti būdingesni tiek lietuviški, tiek tarptautiniai antrosios kirčiuotės žodžių baigmenys, jų kirčiavimo pavyzdžiai. Antrosios kirčiuotės žodžių kirčio vieta nėra pastovi, kirtis šokinėja taip: kilomètras, kilomètro, kilomètrui, kilomètrą, kilomet, kilomet; kilomètrai, kilomètrų, kilomètrams, kilometrùs, kilomètruose. Svarbūs yra vns. įnagininko, dgs. galininko ir vyr. giminės vns. vietininko linksniai. Juose kirtis šoka į galūnę, jeigu priešpaskutinis skiemuo kirčiuojamas kairiniu arba riestiniu kirčio ženklu vns. galininko linksnyje, pvz.: autosą, teleną, estadą → autobu, telefonù, estaka; autobusùs, telefonùs, estakadàs; autobusè, telefo (vietininko linksnyje kirčiuojama galūnėje, kai vardininko galūnė -as); automobiliù, automobiliùs, bet automobìlyje (nes vardininko galūnė -is), estadoje. Daugiausiai tarptautinių žodžių kirčiuojama pagal šią kirčiuotę.

Neretai suabejojama dėl žodžių kirčio vietos vardininko linksnyje. Reikia įsidėmėti, kad tą pačią priesagą turintys daiktavardžiai kirčiuojami remiantis žodžiais, kurių kirčiavimas nekelia abejonių, pvz.: jeigu kontroliẽrius, tai ir inžiniẽrius; jeigu studeñtas, tai ir cemtas, departameñtas ir t. t.

2 lentelė.Svarbesni 2 kirčiuotės žodžių baigmenys ir pavyzdžiai

Priesagos

Pavyzdžiai

Išimtys

-adà

ambasadà, autostradà, estakadà

-ãfas

paragrãfas, tachogrãfas, telegrãfas

-amà

diagramà, programà, reklamà

-ãžas

bagãžas, ekipãžas, garãžas, instruktãžas,reportãžas

-èktas

aspèktas, defèktas, komplèktas,konspèktas, objèktas, projèktas, prospèktas

-emà

problemà, schemà, sistemà

-eñtas, -eñtai

brezeñtas,cemeñtas, doceñtas, departameñtas, dokumeñtas, elemeñtas, koeficieñtas, konkureñtas, studeñtas

pãtentas,tãlentas, tángentas, ãgentas (3b) (asmuo, veikiantis kieno nors vardu) ir ageñtas (2) (cheminį arba fizikinį procesą sukelianti medžiaga)

-èsas

eksprèsas,procèsas, kongrèsas,progrèsas

kãriesas (1), ãdresas (3b)

-ètas

biudžètas,fakultètas, kabinètas,magnètas, universitètas

dèbetas(1)

-ètras

centimètras, dinamomètras, kilomètras, milimètras, tachomètras, taksomètras

perìmetras(1) ir perimètras (2); hegzãmetras, parãmetras (1) (žodžiai, nereiškiantys matavimo prietaisų ar vienetų)

-ìlis

automobìlis,reanimobìlis, velomobìlis,ventìlis

-inà

disciplinà, kabinà, mašinà, turbinà

-ìnas

benzìnas, dyzelìnas, limuzìnas

kèlvinas, òrdinas (1); egzãminas, egzãminai (1) ir egzãminas, egzaminaĩ (3b); teřminas, teřminai (1) ir teřminas, terminaĩ (3b)

-yvà

alyvà,alternatyvà, direktyvà, perspektyvà

-ògas, -ògas, -ė

dialògas, katalògas, technològas, -ė

hèrcogas (1)

-òmas

aerodròmas, autodròmas,diplòmas, hipodròmas, simptòmas

slãlomas (1)

-ònas

betònas, elektrònas, ešelònas, etalònas, lonžerònas, rajònas, talònas, telefònas

bãdmintonas, dèmonas, niùtonas (1)

-õvas, -ė

atstõvas, -ė, palydõvas, -ė, rangõvas, -ė,užsakõvas, -ė, vadõvas, -ė

-tùvas, -ai

aušintùvas, gesintùvas, imtùvas lėktùvas, stiprintùvas, vožtùvas

dùrtuvas, galąstuvas, kéltuvas, pjáutuvas, šáutuvas(1), mintuvas(3a)

-ùsas, -ai

aerobùsas autobùsas, omnibùsas, troleibùsas

kòrpusas, kòsinusas, lãkmusas, mìnusas, rèbusas, sìnusas, stãtusas (1)

-(ū)rà

agentūrà, aparatūrà, cenzūrà, doktorantūrà, faktūrà, infrastruktūrà, konjunktūrà, kupiūrà, struktūrà, temperatūrà

Angelika PETRĖTIENĖ

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr.10 (94)

"Linava" informuoja

Asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo II Baltarusijos transporto kongrese ir logistikos parodoje Minske

Eurovinjetė: Belgija, Danija, Liuksemburgas, Olandija, Švedija

Kronika (rugsėjo mėn.)

Vokietija

Aktualijos

Problemas aptarė keleivininkai

Įkurtuvės

Servisas, kokio dar nebuvo

Iš antrų rankų

Naudoti sunkvežimiai su garantija

Mūsų kalba

Dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojami žodžiai

Padangos

AUTOSERVISAS VAIŠVYDAVA”: moderni technologija antram padangos gyvenimui

“Michelin” naujovės Hanoverio IAA

Parodos

IAA-62: technologijos keičia modelius

Patirtis

Būti žingsniu priekyje

Stambiu planu

“Berlingo”: žavus mažylis kasdieniam darbui

Tendencijos

Pavažinėti vilkikai pinga...

Užsienyje

Galvijai kelyje

Sunkvežimio plovimo rekordininkai

Lietuvoje ir pasaulyje

Aštuonetas transporto lyderių

Atnaujinti du "Linavos" serviso skyriai

Dešimtoji, bet eilinė

Greičio matuokliai

Indija – patraukli rinka automobilių pramonei

Navigacinių sistemų vagys – už grotų

Vilniuje iškils naujas logistikos centras

Žinotina

Vagystės užsienyje: dvi tų pačių istorijų pusės

Perspektyvos

Mėnesį sostinėje važinės naujas ekologiškas autobusas

Mokyti padeda imitatorius

Keleivinis transportas

Suomija: savita šalis su specifine visuomeninio transporto sistema

Teisė

Teismo įsakymo procesas

Muziejus

Automobilio žibintai – nuo žvakės iki ksenono