Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vokietija

2008 m. rugsėjo 29–30 d. Hanoveryje vyko IRU Techninių ir ekonominių reikalų komisijų posėdžiai bei Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) ir IRU organizuota bendra konferencija “Kelių transporto efektyvumas”. Šiuose renginiuose dalyvavo asociacijos “Linava” sekretorius transporto politikai Algirdas Baranauskas, sekretoriaus pavaduotoja Virginija Gaidytė ir Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas.

Techninių reikalų komisijoje buvo svarstomos krovininių automobilių stabdžių kontrolės keliuose harmonizavimo problemos, transporto priemonių keliamo triukšmo mažinimo, automobilių svėrimo, transporto priemonių leistinų matmenų ir svorių padidinimo bei kiti techniniai klausimai.

Šiuo metu vežėjams kyla problemų dėl stabdžių tikrinimo keliuose, nes įvairiose ES šalyse taikomos skirtingos tikrinimo metodikos. Todėl buvo svarstomas klausimas dėl metodikų suvienodinimo ir kontrolės rezultatų tarpusavio pripažinimo visoje ES. Tokiu atveju, atlikus transporto priemonės stabdžių sistemos patikrinimą kurioje nors ES valstybėje, būtų išduodamas specialus sertifikatas, kurį pripažintų kitų ES šalių kontrolės tarnybos.
Nemažai problemų vežėjams kyla ir dėl transporto priemonės leistino maksimalaus svorio ar ašių apkrovų viršijimo. ES institucijose ketinama priimti sprendimą, įpareigojantį gamintojus visuose naujuose krovininiuose automobiliuose montuoti elektronines svėrimo sistemas, kurios vairuotoją informuos apie kiekvienos iš ašių apkrovą ir bendrą transporto priemonės svorį. Toks prietaisas leistų geriau išnaudoti transporto priemonės kraulumą, neviršyti leistinų svorio apribojimų ir išvengti baudų už jų galimą viršijimą.

Puspriekabių gamintojas „Kögel” pristatė naujas eksperimentines pailgintas puspriekabes. Bendras vilkiko su šia puspriekabe ilgis yra 17,8 m (dabar leidžiama 16,5 m). Junginio bendra masė liktų 40 t. Tokio junginio eksploatavimui visiškai tinka esama kelių infrastruktūra, nes jo posūkio spindulys yra toks pats, kaip ir dabar naudojamų junginių. Tikimasi, kad ES artimiausioje ateityje leis tokių puspriekabių naudojimą.

Ekonominių reikalų komisijos posėdyje didžiausias dėmesys buvo skiriamas pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, svarstymui. Europos Komisijos nuomone, transporto naudojimas visuomenei yra išorinės išlaidos, prie kurių priskiriami eismo, oro, akustinės taršos ir grūsčių išlaidos. Pagal Europos Komisijos pasirinktą metodologiją, visas minėtas išlaidas turi padengti transporto priemonių naudotojai. Taip siekiama įgyvendinti principą „teršėjas moka”. Be to, pagal parengtą direktyvos projektą siūloma, kad metų tarifas būtų ne mažesnis, negu dienos tarifas, padaugintas iš 80, o valstybėje narėje joje registruotoms transporto priemonėms būtų taikomas tik metinis tarifo mokestis.
Naujų mokesčių, susijusių su išorinėm išlaidom, nustatymą vežėjams IRU vertina ypatingai nepalankiai. Posėdyje buvo pritarta IRU pozicijai, kuria kritikuojamas Europos Komisijos noras dar labiau apmokestinti kelių transportą nesprendžiant problemų iš esmės. Todėl bus siekiama pasitelkiant visas įmanomas lobistines ir visuomenės informavimo priemones veikti, kad minėtos direktyvos projektas nebūtų priimtas.
Siekdama, kad būtų suformuluota vežėjams palanki Lietuvos pozicija minėtu klausimu, artimiausiu metu asociacija “Linava” ketina inicijuoti pasitarimą su Susisiekimo ministerijos atstovais.

Transporto politikos departamentas

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr.10 (94)

"Linava" informuoja

Asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo II Baltarusijos transporto kongrese ir logistikos parodoje Minske

Eurovinjetė: Belgija, Danija, Liuksemburgas, Olandija, Švedija

Kronika (rugsėjo mėn.)

Vokietija

Aktualijos

Problemas aptarė keleivininkai

Įkurtuvės

Servisas, kokio dar nebuvo

Iš antrų rankų

Naudoti sunkvežimiai su garantija

Mūsų kalba

Dažniau transportininkų netaisyklingai kirčiuojami žodžiai

Padangos

AUTOSERVISAS VAIŠVYDAVA”: moderni technologija antram padangos gyvenimui

“Michelin” naujovės Hanoverio IAA

Parodos

IAA-62: technologijos keičia modelius

Patirtis

Būti žingsniu priekyje

Stambiu planu

“Berlingo”: žavus mažylis kasdieniam darbui

Tendencijos

Pavažinėti vilkikai pinga...

Užsienyje

Galvijai kelyje

Sunkvežimio plovimo rekordininkai

Lietuvoje ir pasaulyje

Aštuonetas transporto lyderių

Atnaujinti du "Linavos" serviso skyriai

Dešimtoji, bet eilinė

Greičio matuokliai

Indija – patraukli rinka automobilių pramonei

Navigacinių sistemų vagys – už grotų

Vilniuje iškils naujas logistikos centras

Žinotina

Vagystės užsienyje: dvi tų pačių istorijų pusės

Perspektyvos

Mėnesį sostinėje važinės naujas ekologiškas autobusas

Mokyti padeda imitatorius

Keleivinis transportas

Suomija: savita šalis su specifine visuomeninio transporto sistema

Teisė

Teismo įsakymo procesas

Muziejus

Automobilio žibintai – nuo žvakės iki ksenono