Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Skaitmeninių tachografų sistemos saugumo reikalavimai

Būdama atsakinga už skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimą, funkcionavimą ir saugumą Lietuvoje Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) išduoda personalizuotas skaitmeninių tachografų korteles, organizuoja įmonių, personalizuojančių ir sertifikuojančių skaitmeninių tachografų korteles, auditą bei atlieka kitas funkcijas, aprašytas Pagrindinio skaitmeninių tachografų sertifikavimo centro (ERCA – angl. European Root Certification Authority) patvirtintoje Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos nacionalinėje sertifikavimo politikoje.

Lietuvoje išduodamos skaitmeninių tachografų kortelės yra personalizuojamos ir sertifikuojamos Taline (Estija). Sudėtingi technologiniai personalizavimo ir sertifikavimo procesai užtikrina skaitmeninių tachografų sistemoje naudojamų identifikavimo kortelių funkcionalumą ir saugumą. Vadovaujantis Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos nacionaline sertifikavimo politika šie procesai privalo atitikti nustatytus saugumo ir funkcionalumo reikalavimus ir turi būti nuolat tikrinami. Vykdydama šiuos reikalavimus Inspekcija kasmet organizuoja įmonių, atliekančių kortelių personalizavimą ir sertifikavimą, auditą, tvirtina audito rezultatus, teikia audito ataskaitą Europos Komisijai. 2008 m. rugsėjo 25 d. Inspekcijoje įvykusiame susitikime su „Trüb Baltic“ AS (įmonės, atliekančios tachografo kortelių personalizavimo paslaugas) ir AS „Sertifitseerimiskeskus“ (įmonės, atliekančios tachografo kortelių sertifikavimo paslaugas) vadovais buvo aptarti tachografų kortelių personalizavimo ir sertifikavimo procedūrų patobulinimai, atsižvelgiant į 2007 m. audito rezultatus, numatyta artimiausiu metu planuojamo vykdyti CP ir MSCA audito apimtis, etapai ir procedūros.

Nuo 2005 m. Lietuvoje veikianti skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo sistema funkcionuoja sklandžiai, užtikrindama personalizuotų tachografų kortelių išdavimą laiku. 2005 m. Lietuvoje išduota 10 tachografų kortelių, 2006 m. – 6 522 kortelės, 2007 m. – 13 359 kortelės, o iki 2008 m. rugsėjo mėn. iš viso jau išduotos 28 625 kortelės. Inspekcija, atsižvelgdama į išduodamų skaitmeninių tachografų kortelių skaičių, siekia palengvinti su jų išdavimu susijusias procedūras ir sutaupyti pareiškėjų laiką. Tuo tikslu jau yra įgyvendinta priemonė, leidžianti įmonėms internetu pateikti jose dirbančių darbuotojų prašymus išduoti tachografų korteles.

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr.19 (175)

"Linava" informuoja

Lietuva ir Kazachstanas – už krovinių srautų plėtrą

Nauji reikalavimai Turkijoje

Kaimynų naujienos

Baltarusijos muitinė pasirengusi dirbti efektyviau

MAZ autobusas – Hanoveryje

Naujas BAZ modelis

Vž informacija

IAA 62: rekordai, rekordai, rekordai...

Naujas maršrutas tarp geležinkelio stoties ir oro uosto

Panevėžio autobusų parkui – 50

VKTI informuoja

Inspekcijoje viešėjo Baltarusijos transporto inspekcijos viršininkas

Priimamos paraiškos gauti ETMK leidimus

Ruoškime automobilius žiemai

Skaitmeninių tachografų sistemos saugumo reikalavimai

Nauji teisės aktai

Mokesčiai

Transportas

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos