Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pavojingi kroviniai

Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu(įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 71-2705) netekusiu galios pripažintas įstatymo 9 straipsnis, nustatęs, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovų sudaro Pavojingų krovinių vežimo ekspertų komisiją avarijų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu ir sukėlusių sunkias pasekmes, ekspertizei atlikti, o komisijos nuostatus ir sudėtį tvirtina Vyriausybė.

Įstatymo pakeitimo tikslas – siekiant tobulinti valstybės valdymo sistemą, panaikinti Pavojingų krovinių vežimo ekspertų komisiją. Nors komisijos veikla iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisijos nustatytus esamų komisijų ir komitetų veiklos principus, sprendžiami klausimai aktualūs ir svarbūs, tačiau komisijos veikla nėra intensyvi ir iš dalies dubliuoja kitų panašaus pobūdžio komisijų veiklą. Kita vertus, kitos komisijos neatlieka sunkias pasekmes sukėlusių avarijų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, kompleksinio tyrimo – jų veikloje nedalyvauja pavojingų krovinių vežimo specialistai, paprastai nėra įvertinami avarijų priežastimi galėję būti pavojingų krovinių vežimo taisyklių pažeidimai, neteikiami siūlymai dėl pavojingų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimų prevencijos.

Atsižvelgiant į tai, nuspręsta nutraukti minėtos Komisijos veiklą, o pagrindines jos funkcijas paskirti kitoms šiuo metu veikiančioms avarijas tiriančios komisijoms.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.16 (172)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kaimynų naujienos

Sankt Peterburgo žiedo statybos bus baigtos 2010-aisiais

Transporto sistemos modernizavimas – pati brangiausia Rusijos programa

Vandeniliu varomas krovininis automobilis

Rinkos naujienos

Dviaukščiai „Volvo“ – Didžiojoje Britanijoje

Lengvas šaldytuvas

Už reikalavimų nepaisymą Londone – 1 000 svarų bauda

VW sunkvežimių sėkmė

„Temsa“ keičia pavadinimą

VKTI informuoja

Apklausos „Kaip gerinti vairuotojų rengimą?“ rezultatai

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas transporto priemonėse

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Įmonių bankrotas

LEZ

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi kroviniai

Priešgaisrinė sauga

Sodra

Transportas

Valstybės rinkliavos

Muitinėje

Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikyti beveik 9 kg narkotikų

Per 7 mėn. muitinės sulaikytų prekių vertė – daugiau kaip 13 mln. Lt

Sulaikytos ir cigaretės, ir transporto priemonės