Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-06-18 įsakymu Nr. 2B-240 Dėl inspekcijos viršininko 2005-03-23 įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-06-27, Žin., 2008, Nr. 72-2788) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklės, patvirtintas Inspekcijos viršininko 2005-03-23 įsakymu Nr. 2B-88. Šios taisyklės reglamentuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą, atnaujinimą, galiojimo sustabdymą, anuliavimą ir pripažinimą negaliojančiomis, taip pat nustato pagrindines tachografo kortelių turėtojų teises ir pareigas.

Prašymus išduoti dirbtuvės ir kontrolės korteles pirmą kartą, jas pakeisti ar atnaujinti priima ir šias korteles išduoda Valstybinės kelių transporto inspekcijos Saugaus eismo skyrius. Prašymus išduoti vairuotojų ir įmonių korteles pirmą kartą, jas pakeisti ar atnaujinti priima ir šias korteles išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų departamentų struktūriniai padaliniai. Kortelės išduodamos tame Inspekcijos struktūriniame padalinyje, į kurį pareiškėjas kreipėsi su prašymu. Prašymus išduoti tachografo korteles, pateiktus internetu, nagrinėja ir korteles pagal juos išduoda tas Inspekcijos struktūrinis padalinys, kurį pareiškėjas nurodė kaip tachografo kortelės atsiėmimo vietą.

Už tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Vairuotojo kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama tik tiems asmenims, kurie:

  • turi Lietuvos Respublikoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą (išskyrus vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tik A1, A ir (ar) B1 kategorijų transporto priemones, ir tarptautinį vairuotojo pažymėjimą);
  • gyvena arba ketina gyventi Lietuvoje ne trumpiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus ir gali tai įrodyti teisės aktuose nustatytais dokumentais.

Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.

Įmonės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir fiziniams asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, kurie yra:

· transporto priemonių, kurioms taikomos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos, valdytojai ir naudoja šias transporto priemones su sumontuotais skaitmeniniais tachografais;

· įmonė ar fizinis asmuo gali turėti ne daugiau kaip 62 galiojančias įmonės korteles.

Dirbtuvės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama tik tiems asmenims, kurie:

  • dirba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose dirbtuvėse;
  • turi reikiamą kompetenciją šioje srityje ir ją patvirtinančius dokumentus;
  • neturi teistumo už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai ar elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią tos pačios dirbtuvės tachografo kortelę.

Kontrolės kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar atnaujinama tik Lietuvos Respublikos kontroliuojančioms institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktais suteikta teisė vykdyti kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko kontrolę keliuose.

***

Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2008-06-26 įsakymu Nr. V-130 (įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 73-2855) patvirtintas Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis kelių saugumo audito darbų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarką.

Kelių saugumo auditą planuoja ir šių paslaugų pirkimą organizuoja kelio savininkas (valdytojas), kuris yra šių paslaugų užsakovas. Kelių saugumo auditas turi būti planuojamas kartu su kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir saugų eismą užtikrinančių inžinerinių priemonių įgyvendinimo projektų planavimu.

Kelių saugumo auditas pradedamas pasirašius kelių saugumo audito paslaugų teikimo pirkimo ir pardavimo sutartį tarp užsakovo ir šių paslaugų teikėjo (auditorius). Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kas turi būti audituojama, kokiame projekto etape (-uose) turi būti atliktas kelių saugumo auditas, audito atlikimo terminai, pateikiamos dokumentacijos sąrašas. Prieš pasirašant sutartį, auditorius turi parengti audito paslaugų atlikimo kalendorinį grafiką (sutarties priedą), atsižvelgdamas į projekto rengimo (įgyvendinimo) terminus ir suderinti jį su užsakovu.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.16 (172)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kaimynų naujienos

Sankt Peterburgo žiedo statybos bus baigtos 2010-aisiais

Transporto sistemos modernizavimas – pati brangiausia Rusijos programa

Vandeniliu varomas krovininis automobilis

Rinkos naujienos

Dviaukščiai „Volvo“ – Didžiojoje Britanijoje

Lengvas šaldytuvas

Už reikalavimų nepaisymą Londone – 1 000 svarų bauda

VW sunkvežimių sėkmė

„Temsa“ keičia pavadinimą

VKTI informuoja

Apklausos „Kaip gerinti vairuotojų rengimą?“ rezultatai

Privalomas papildomų veidrodžių įrengimas transporto priemonėse

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Įmonių bankrotas

LEZ

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi kroviniai

Priešgaisrinė sauga

Sodra

Transportas

Valstybės rinkliavos

Muitinėje

Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikyti beveik 9 kg narkotikų

Per 7 mėn. muitinės sulaikytų prekių vertė – daugiau kaip 13 mln. Lt

Sulaikytos ir cigaretės, ir transporto priemonės