Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Komisijai rekomendavus, Inspekcijos viršininko 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 2B-271 „Dėl poveikio priemonių vežėjams“:

1. vienam mėnesiui sustabdytas UAB Kretingos autobusų parko transporto priemonės „Neoplan“, valst. Nr. BBZ 673, licencijos kortelės Nr. 2008-024 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

2. vienam mėnesiui sustabdytas UAB „Plungės Jonis“ transporto priemonių „Mercedes-Benz“, valst. Nr. AZF 207, licencijos kortelės Nr. 014832-005, KamAZ, valst. Nr. VKF 643, licencijos kortelės Nr. 014832-004 ir MAN, valst. Nr. TTT 244, licencijos kortelės Nr. 014832-011 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

3. dviem mėnesiams sustabdytas Daliaus Jadzevičiaus įmonės transporto priemonių „Volvo“, valst. Nr. ZSN 839, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6003259-0006 ir „Volvo“, valst. Nr. CGU 512, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6003259-0010 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

4. vienam mėnesiui sustabdytas UAB „Longlita“ transporto priemonių DAF, valst. Nr. ACB 004, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6013627-0003 ir DAF, valst. Nr. CEO 228, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6013627-0005 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

5. dviem mėnesiams sustabdytas UAB „Transaura“ transporto priemonių DAF, valst. Nr. BBB 113, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6009610-0023, DAF, valst. Nr. DBM 527, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6009610-0077, „Scania“, valst. Nr. CCJ 809, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6009610-0060, „Volvo“, valst. Nr. AOF 028, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6009610-0020, DAF, valst. Nr. DBA 016, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6009610-0071 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies bei 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 10 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

6. dviem mėnesiams sustabdytas Ričardo Šiumbrio individualios įmonės transporto priemonių „Mercedes-Benz“, valst. Nr. BBD 792, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6008594-0001 ir MAN, valst. Nr. BNP 694, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6008594-0004 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

7. dviem mėnesiams sustabdytas UAB „DL Transportas“ transporto priemonės „Mercedes-Benz“, valst. Nr. RVZ 635, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6013472-0001 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą;

8. dviem mėnesiams sustabdytas UAB „Reskila“ Bendrijos leidimo Nr. 6015691 galiojimas už Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170, 25.1 punkto reikalavimų nesilaikymą;

9. sumažintas Daliaus Jadzevičiaus įmonei išduodamų Rusijos Federacijos bendrųjų leidimų kiekis iki 0,5 leidimo transporto priemonei, naudojančiai Rusijos Federacijos bendruosius leidimus, apribojimą taikant iki 2008 m. gruodžio 1 d., už Vienkartinių leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 2B-250, 33.5 punkto reikalavimų nesilaikymą;

10. sumažintas UAB „Autrona“ išduodamų Baltarusijos dvišalių leidimų kiekis iki 0,8 leidimo transporto priemonei, naudojančiai Baltarusijos dvišalius leidimus, apribojimą taikant 2008 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius, už Vienkartinių leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 2B-250, 22 ir 33.5 punktų reikalavimų nesilaikymą;

11. pakeistas Inspekcijos viršininko 2008 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 2B-205 1.1 punktas ir dviem mėnesiams sustabdytas UAB „Transvidma“ transporto priemonių DAF, valst. Nr. CZJ 364, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6013903-0005 ir „DAF FT 95XF.430“, valst. Nr. DBH 106, Bendrijos leidimo kopijos Nr. 6013903-0004 galiojimas už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų 14 straipsnio 2 dalies reikalavimų nesilaikymą.

Komisija nutarė:

1. įspėti UAB „Vitlaima“ vadovą už Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1170, 31 punkto reikalavimų nesilaikymą;

2. įspėti UAB „Vinctra“ vadovą už Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 2B-35, 23 punkto reikalavimų nesilaikymą;

3. 2009 m. pirmąjį pusmetį patikrinti UAB „Longlita“ ir UAB „Vinctra“ veiklą;

4. atidėti UAB „Baltic Trailers“ svarstymą iki kito Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio.

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.15 (171)

"Linava" informuoja

Dėl prisijungimo prie daugiašalio ADR susitarimo M 185

Lietuva ir Baltarusija plėtoja bendradarbiavimą transporto srityje

XII Tolimųjų reisų vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojų konkursas-konkursas "Taupiai su "Linava""!

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Mažėja naudotų vilkikų paklausa

„Thermo King“ – 70 metų

VKTI informuoja

Lietuvos ir Lenkijos kelių transporto inspekcijos bendradarbiavimas

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Logistikos centrai

Mokesčiai

Muitinė

Reklama keliuose

Saugus eismas

Saugus eismas

Transportas

Muitinėje

Vienija jėgas prieš prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis

Susisiekimo ministerijoje

Įsigaliojo transporto priemonių, įvežtų iš trečiųjų šalių, atitikties įvertinimo ir techninės apžiūrios pakeitimai

Nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai