Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo įsigalioja nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. (išskyrus nuostatas, kurios perkeltos iš Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo), o 247 punktas nuo 2009 m. liepos 1 d:

1. Patikslintos sąvokos: „Kelyje dirbantis asmuo“, „Automobilis“, „Leidžiama maksimali masė“, „Dviračių takas“, „Dviratis“, „Gyvenvietė“, „Greitkelis“, „Kelio ženklai“, „Reguliuotojas“, „Mopedas“, „Motociklas“, „Motorinė transporto priemonė“, „Pagrindinis kelias“, „Mokyklinis autobusas“, „Tikrinantys pareigūnai“, „Transporto priemonė“, „Transporto priemonės valdytojas“, „Kelio ženklas“.

2. Naujos sąvokos: „Bėginė transporto priemonė“, „Traktorius“, „Keturratis motociklas“, „Lengvasis keturratis motociklas“, „Eismo įvykio deklaracija“, „Privalomoji techninė apžiūra“, „Keturratis motociklas“, „Transporto priemonės savininkas“, „Vairavimo instruktorius“.

Kelių eismo taisyklėse apibrėžtos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Saugaus eismo darbo grupės (WP.1) rekomendacijas, Kelių eismo taisyklės (KET) papildytos kintamos informacijos kelio ženklais, kurių pavyzdžiai pateikti KET 2 priede.

4. Sugriežtintos transporto priemonės vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos bei reikalavimai. Numatyta, kad draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų (toliau – techninių reikalavimų) neatitinkančią transporto priemonę. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų.

5. Tiksliau apibrėžtos vairuotojų pareigos pėstiesiems. Vairuotojas privalo sustoti ir praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose – į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą įėjusį pėsčiąjį. Kai sukama į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo sustoti ir praleisti į bet kurią eismo juostą įėjusį pėsčiąjį. Vairuotojas privalo sustoti ir praleisti važiuojamąją dalį kertančiai organizuotai vaikų grupei, jeigu ją lydintis asmuo signalizuoja reguliuotojo lazdele, skrituliu su raudonu atšvaitu ar ryškiaspalve vėliavėle.

6. Užtikrinant didesnį pėsčiųjų saugumą patikslintos ir aiškiai apibrėžtos pėsčiųjų pareigos. Organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi leidžiama kolona ne daugiau kaip 4 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis bei vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi draudžiama. Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti leidžiama tik šaligatviais arba pėsčiųjų takais, o ten, kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu ne daugiau kaip 2 eilėmis ir lydint ne mažiau kaip 2 suaugusiesiems (ne jaunesniems kaip 21 metų). Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.

(Tęsinys kitame numeryje)

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.15 (171)

"Linava" informuoja

Dėl prisijungimo prie daugiašalio ADR susitarimo M 185

Lietuva ir Baltarusija plėtoja bendradarbiavimą transporto srityje

XII Tolimųjų reisų vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojų konkursas-konkursas "Taupiai su "Linava""!

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Mažėja naudotų vilkikų paklausa

„Thermo King“ – 70 metų

VKTI informuoja

Lietuvos ir Lenkijos kelių transporto inspekcijos bendradarbiavimas

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Logistikos centrai

Mokesčiai

Muitinė

Reklama keliuose

Saugus eismas

Saugus eismas

Transportas

Muitinėje

Vienija jėgas prieš prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis

Susisiekimo ministerijoje

Įsigaliojo transporto priemonių, įvežtų iš trečiųjų šalių, atitikties įvertinimo ir techninės apžiūrios pakeitimai

Nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai