Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Darbo santykiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-05-28 nutarimu Nr. 532 (įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 66-2511) Darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo taisyklės, darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys licenciją, kuri suteikia teisę teikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos paslaugas ir apsidraudę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Licencijas neterminuotam laikui išduoda Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikia paraišką, nurodydamas, kurioms įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijoms atlikti norima gauti licenciją.

Taisyklėse nustatytos ir pagrindinės licencijuojamos veiklos vykdymo sąlygos – visų pirma, juridinio asmens steigimo dokumentuose turi būti numatyti įmonės veiklos tikslai – teikti darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ir atlikti įmonei teikiamų paslaugų kokybės kontrolę. Be to, juridinio asmens specialistai privalo būti atestuoti ir turėti Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosiuose nuostatuose nurodytą darbų saugos pažymėjimą, kuriame turi būti nurodytos įmonių, kurioms asmuo gali teikti darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ekonominės veiklos rūšys. Juridinis asmuo privalo turėti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, turinčių technikos, ergonomikos, chemijos ar kitų techninių sričių aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą pagal specialiąsias studijų programas ir kt.

Fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, privalo būti atestuotas ir turėti Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosiuose nuostatuose nurodytą darbų saugos pažymėjimą, kuriame turi būti nurodytos įmonių, kurioms asmuo gali teikti darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas, ekonominės veiklos rūšys. Atsižvelgiant į įmonių, kurioms bus teikiamos darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugos, ekonominės veiklos rūšis ir profesinės rizikos pobūdį, fizinis asmuo privalo turėti technikos, ergonomikos, chemijos ar kitų techninių sričių aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą pagal studijų programas arba specialias darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto studijų programas.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-05-28 nutarimu Nr. 533 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo (įsigaliojo 2008-06-11, Žin., 2008, Nr. 66-2512) nustatyta, kad už darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijos juridiniam asmeniui išdavimą renkama 250 Lt rinkliava, už šios licencijos išdavimą fiziniam asmeniui –120 Lt rinkliava.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.15 (171)

"Linava" informuoja

Dėl prisijungimo prie daugiašalio ADR susitarimo M 185

Lietuva ir Baltarusija plėtoja bendradarbiavimą transporto srityje

XII Tolimųjų reisų vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojų konkursas-konkursas "Taupiai su "Linava""!

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Mažėja naudotų vilkikų paklausa

„Thermo King“ – 70 metų

VKTI informuoja

Lietuvos ir Lenkijos kelių transporto inspekcijos bendradarbiavimas

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Logistikos centrai

Mokesčiai

Muitinė

Reklama keliuose

Saugus eismas

Saugus eismas

Transportas

Muitinėje

Vienija jėgas prieš prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis

Susisiekimo ministerijoje

Įsigaliojo transporto priemonių, įvežtų iš trečiųjų šalių, atitikties įvertinimo ir techninės apžiūrios pakeitimai

Nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai