Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Logistikos centrai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-11 nutarimu Nr. 581 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-05 Nutarimo Nr. 1242 „Dėl viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinės komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-06-22, Žin., 2008, Nr. 71-2739) pakeistas bei nauja redakcija išdėstytas nutarimas, patvirtinęs šios komisijos sudėtį, tvirtinimo tvarką bei funkcijas.

Komisijos užduotis– vykdyti viešųjų logistikos centrų ir logistikos centrų plėtros ir veiklos koordinavimą ir priežiūrą. Komisija, vykdydama jai patikėtą užduotį, atlieka šias funkcijas:

  • koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų organizacijų, įgyvendinančių viešųjų logistikos centrų ir logistikos centrų plėtrą, veiklą;
  • teikia ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir organizacijoms pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su viešųjų logistikos centrų ir logistikos centrų plėtra, tobulinimo;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su viešųjų logistikos centrų ir logistikos centrų steigimu, steigimo vietos parinkimu ir jų veiklos kriterijais, teikia ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir organizacijoms atitinkamus pasiūlymus;
  • nagrinėja suinteresuotų asmenų pasiūlymus, teikia rekomendacijas dėl viešųjų logistikos centrų ir logistikos centrų Lietuvoje steigimo, infrastruktūros, būtinos viešiesiems logistikos centrams steigti ir plėtoti, galimo finansavimo ir šių centrų išdėstymo Lietuvoje.

Advolatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.15 (171)

"Linava" informuoja

Dėl prisijungimo prie daugiašalio ADR susitarimo M 185

Lietuva ir Baltarusija plėtoja bendradarbiavimą transporto srityje

XII Tolimųjų reisų vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojų konkursas-konkursas "Taupiai su "Linava""!

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Mažėja naudotų vilkikų paklausa

„Thermo King“ – 70 metų

VKTI informuoja

Lietuvos ir Lenkijos kelių transporto inspekcijos bendradarbiavimas

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Logistikos centrai

Mokesčiai

Muitinė

Reklama keliuose

Saugus eismas

Saugus eismas

Transportas

Muitinėje

Vienija jėgas prieš prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis

Susisiekimo ministerijoje

Įsigaliojo transporto priemonių, įvežtų iš trečiųjų šalių, atitikties įvertinimo ir techninės apžiūrios pakeitimai

Nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai