Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Susisiekimo ministro 2008-06-05 įsakymu Nr. 3-196 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-07-21 įsakymo Nr. 3-439 „Dėl leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-06-13, Žin., 2008, Nr. 67-2556) patvirtinti šių leidimų pavyzdžiai:

 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas;
 • tuščioms transporto priemonėms;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tranzitu per Lietuvą;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tranzitu per Lietuvą į Kaliningrado sritį;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvą;
 • mokamo leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvą;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvą krovininiais automobiliais, kurie atitinka ETMK Rezoliucijos 91/2 reikalavimus;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvą krovininiais automobiliais, kurie atitinka ETMK Rezoliucijų 95/4/Final ir 96/5 reikalavimus;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvą bei į trečias šalis ir atvirkščiai;
 • mokamo leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvą bei į trečias šalis ir atvirkščiai;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvą bei į trečias šalis ir atvirkščiai krovininiais automobiliais, kurie atitinka ETMK Rezoliucijos 91/2 reikalavimus;
 • vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, bei į trečias šalis ir atvirkščiai krovininiais automobiliais, kurie atitinka ETMK Rezoliucijų 95/4/Final ir 96/5 reikalavimus.

Šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstytos ir Leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pildymo taisyklės. Šios taisyklės privalomos Europos Bendrijos valstybių narių ir ne Europos Bendrijos valstybių narių vežėjams bei jų transporto priemonių vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus. Vežant krovinius tarptautiniais maršrutais į (iš) ar per Lietuvos Respubliką leidimai reikalingi:

 • EB valstybėse narėse įregistruotomis transporto priemonėmis kroviniams vežti tarp Lietuvos ir trečiųjų šalių, jei tarptautiniuose susitarimuose nenumatyta kitaip.
 • ne EB valstybėse narėse įregistruotomis transporto priemonėmis kroviniams vežti (vykti tuščiomis) tarp Lietuvos ir transporto priemonės registracijos šalies, kroviniams vežti tarp Lietuvos ir trečiųjų šalių (ne transporto priemonės registracijos šalies) bei važiuojant tranzitu per Lietuvą – jei tarptautiniuose susitarimuose nenumatyta kitaip arba jei tarptautiniai susitarimai nesudaryti, išskyrus krovininėmis transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, ne didesnė kaip 3,5 t arba bendroji masė, įskaitant priekabą, ne didesnė kaip 6 t bei krovininėmis transporto priemonėmis, kuriomis vežama labdara.

Draudžiama vykdyti tarptautinius krovinių vežimus be leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio leidimu, neužpildytu ir (ar) nepažymėtu leidimu. Leidimas laikomas neužpildytu, jei neužpildyta bent viena privaloma pildyti skiltis.

Pareigūnai, nustatę šių taisyklių pažeidimus, turi teisę uždrausti transporto priemonei važiuoti toliau ir laikinai, kol bus pateikti atitinkantys važiavimo pobūdį leidimai, paimti transporto priemonės registracijos liudijimą. Pareigūnui uždraudus transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinio perkrovimą, iškrovimą, saugojimą bei pristatymą gavėjui, taip pat ir transporto priemonės saugojimą tenka vežėjui (vairuotojui).

***

Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2008-06-17 įsakymu Nr. V-128 (įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 71-2757) patvirtintas Tvarkos, numatančios, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą, aprašas. Reguliuotojas, reguliuodamas eismą, privalo naudotis skrituliu su raudonu atšvaitu ir vilkėti ryškiaspalvę aprangą su šviesą atspindinčiais elementais ir užrašu „Eismo reguliuotojas“. Reguliuotojas reikalingas, jeigu:

 • eismas yra intensyvus ir gali susidaryti transporto grūstys;
 • iš taisomo ruožo pradžios nesimato jo pabaigos ir kitais atvejais.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-05 nutarimu Nr. 555 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-20 nutarimo Nr. 274 „Dėl 2008 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-06-15, Žin., 2008, Nr. 68-2595) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 2008 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymas. Iš viso šiuo dokumentu paskirstyta 90 653 900 Lt suma.

***

Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2008-06-12 įsakymu Nr. V-123 (įsigaliojo 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 69-2644) patvirtinti Kelių saugumo audito reikalavimai. Kelių saugumo auditas – nustatyta tvarka atliekamas išsamus techninis kelio projekto charakteristikų patikrinimas visais projekto rengimo ir įgyvendinimo etapais, pradedant nuo planavimo ir baigiant kelio priežiūros darbais, taip pat prižiūrimo kelio būklės įvertinimas kelių eismo saugumo požiūriu. Kelių saugumo auditas atliekamas planuojamiems, projektuojamiems, tiesiamiems ir jau prižiūrimiems keliams.

Kelių saugumo auditą inicijuoja kelio savininkas (valdytojas). Jis yra šių paslaugų užsakovas. Kelio projektuotojas, atsižvelgdamas į užsakovo siūlymus, turi išnagrinėti audito išvadas ir pasiūlymus, įvertinti tų pasiūlymų įgyvendinimo galimybes ar pateikti kitus alternatyvius sprendimus, kaip panaikinti projekte nustatytus kelio nesaugius elementus ir trūkumus, ir pakoreguoti projektą pagal kelio savininko (valdytojo) patvirtintus audito pasiūlymus.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-05-29 įsakymu Nr. 2B-225 (įsigaliojo 2008-06-08, Žin., 2008, Nr. 65-2490) patvirtintos Transporto priemonių apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės. Šios taisyklės nustato transporto priemonių apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų reikalavimus Europos Bendrijos arba nacionaliniam tipo patvirtinimui gauti.

Taisyklės taikomos visoms M, N ir O kategorijų transporto priemonėms. Paraišką transporto priemonės apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaiso EB tipo patvirtinimo sertifikatui gauti VKTI pateikia transporto priemonės apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaiso gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas. Kartu su paraiška pateikiamas informacinis dokumentas ir techninės tarnybos (laboratorijos) parengtas bandymo protokolas.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.15 (171)

"Linava" informuoja

Dėl prisijungimo prie daugiašalio ADR susitarimo M 185

Lietuva ir Baltarusija plėtoja bendradarbiavimą transporto srityje

XII Tolimųjų reisų vilkikų, autotraukinių ir autobusų vairuotojų konkursas-konkursas "Taupiai su "Linava""!

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Mažėja naudotų vilkikų paklausa

„Thermo King“ – 70 metų

VKTI informuoja

Lietuvos ir Lenkijos kelių transporto inspekcijos bendradarbiavimas

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Geležinkeliai

Logistikos centrai

Mokesčiai

Muitinė

Reklama keliuose

Saugus eismas

Saugus eismas

Transportas

Muitinėje

Vienija jėgas prieš prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis

Susisiekimo ministerijoje

Įsigaliojo transporto priemonių, įvežtų iš trečiųjų šalių, atitikties įvertinimo ir techninės apžiūrios pakeitimai

Nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai