Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Valstybinė kelių transporto inspekcija paminėjo 15 metų sukaktį

1993 metų gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą įsteigti Valstybinę kelių transporto inspekciją (VKTI) prie Susisiekimo ministerijos ir pavedė jai vykdyti kelių transporto verslininkų ir vežėjų veiklos priežiūrą.

Birželio 10 d. viešbučio “Šarūnas” konferencijų salėje VKTI organizavo spaudos konferenciją, skirtą 15 metų sukakčiai paminėti.

Išsamų pranešimą apie laikotarpį nuo pirmųjų VKTI žingsnių iki šių dienų, svarbiausius pokyčius ir artimiausią perspektyvą pateikė Inspekcijos viršininkas Vidmantas Žukauskas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir įgyvendinus laisvos rinkos principus, kelių transportas šalyje vystėsi chaotiškai ir inertiškai, todėl naujai įsteigtai Inspekcijai teko nelengva misija – rūpintis kelių transporto verslo plėtra, gerinti eismo saugumą keliuose ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Kelių transportui dabar tenka išskirtinė vieta Lietuvos transporto sistemoje. Kaip spaudos konferencijoje akcentavo VKTI viršininkas, mūsų šalies automobilių keliais vežama daugiau kaip 50 proc. visų krovinių ir beveik 98 proc. keleivių. Kelių transporto verslo rinka per 15 metų išaugo dešimtimis kartų, Lietuvos krovinių ir keleivių vežėjai dabar užima tvirtas pozicijas tarptautinėje krovinių gabenimo rinkoje ir sėkmingai konkuruoja su kitų šalių vežėjais. 1992 m. pabaigoje Lietuvoje buvo tik 88 vežėjai, turintys licencijas vežti krovinius bei keleivius, ir tik 960 licencijuotų krovininių automobilių ir autobusų. Praėjusių metų pabaigoje 6086 vežėjai turėjo teisę užsiimti keleivių ir krovinių vežimu automobilių keliais su 32 791 licencijuota transporto priemone, t.y. vežėjų įmonių skaičius padidėjo 69 kartais, transporto priemonių – 34 kartais.

Krovininis transportas

Nuo pat savo veiklos pradžios VKTI atlieka krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis licencijavimą ir leidimų gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais išdavimą. 2007 m. pabaigoje vežti krovinius tarptautiniais maršrutais turėjo teisę 3 624 vežėjai, naudojantys šiai veiklai 25 163 transporto priemones.

Nuo 2003 m. VKTI licencijuoja krovinių vežimo verslą ir vidaus maršrutais. Per pirmuosius metus išduota 480 veiklos licencijų ir 1842 licencijos kortelės, praėjusių metų pabaigoje licencijas vežti krovinius vidaus maršrutais turėjo 1737 vežėjai, naudojantys šiai veiklai 5065 transporto priemones.

1996 m. VKTI pradėjo išduoti “žaliųjų” bei “žalesniųjų ir saugių” sunkvežimių sertifikatus vežėjams, turintiems nustatytus reikalavimus atitinkančias transporto priemones. Per 15 metų mūsų šalies vežėjai, siekdami gerinti krovinių gabenimo paslaugų kokybę ir atsižvelgdami į Europos Sąjungos keliamus gamtosaugos ir eismo saugumo reikalavimus, savo transporto priemonių parkus atnaujino ekologiškais ir saugesniais sunkvežimiais. 2004 m. pabaigoje iš Lietuvos vežėjų turėtų 13 993 licencijuotų krovininių transporto priemonių tarptautiniam gabenimui 635 transporto priemonės atitiko “žaliųjų” reikalavimus, 3903 – buvo “žalesnės ir saugios”, 5289 – “Euro 3 saugios”. 2006 m. pabaigoje krovinių vežėjai eksploatavo 7755 automobilius, atitinkančius “Euro 3 saugiojo” sunkvežimio reikalavimus, po metų tokių automobilių skaičius perkopė per 10 000.

1994 m. Lietuvos Respublika pasirašė dvišalius susitarimus dėl tarptautinio vežimo automobiliais su 10 valstybių. Šių susitarimų pagrindu buvo išduoti 92 268 leidimai gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais. 2003 m. dvišaliai susitarimai buvo pasirašyti su 34 valstybėmis ir išduoti 477 145 kelionės leidimai. Lietuvai tapus visateise ES nare, mūsų šalies vežėjai turi galimybę vystyti verslą 27 Europos Sąjungos valstybių rinkoje, kuri paremta laisvo asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo principais. Vežėjai, turintys Europos Bendrijos leidimus, krovinius tarp EB valstybių narių gabena be papildomų leidimų. 2007 m. VKTI išdavė Lietuvos vežėjams 253 585 leidimus gabenti krovinius tarptautiniais maršrutais į ES nepriklausančias valstybes.

Nuo 2005 m. iš Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo priežiūros skyriaus VKTI perduotas leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais išdavimas didžiagabaritinėms ir (ar) sunkiasvorėms transporto priemonėms.

Keleivinis transportas

Keleivinio kelių transporto vežėjams VKTI išduoda licencijas vežti keleivius tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei kitus dokumentus tarptautiniam keleivių vežimui, formuoja tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tinklą, išduoda leidimus vežti keleivius šiais maršrutais, atlygina vežėjams negautas dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamas. Vežėjams, vežantiems keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir taikantiems lengvatas šiuose maršrutuose, per 2001-2007 m. kompensuota 102 mln. 15 tūkstančių Lt dėl minėtų lengvatų negautų pajamų.

VKTI siekia sąžiningos konkurencijos vežėjų rinkoje

Jubiliejui paminėti skirtoje spaudos konferencijoje, VKTI viršininkas Vidmantas Žukauskas akcentavo, jog Inspekcijos funkcijos per 15 metų labai išsiplėtė, ypač po Europos Sąjungos plėtros. Ypatingos svarbos VKTI veiklos sritis – kontrolė, tačiau jos tikslas nėra tramdyti ar bausti vežėjus. Inspekcijos kontrolės pareigūnai siekia sudaryti vienodas teisės aktais garantuojamas konkurencijos sąlygas vežėjams ir užtikrinti, kad kelių transporto verslas nekeltų pavojaus eismo saugumui ir mažintų neigiamą poveikį aplinkai.

Kelių transporto verslas itin reikšmingas visoje Europos Sąjungoje, kurioje apie 44 proc. krovinių gabenama kelių transportu, o transporto priemonių skaičius kasmet padidėja trimis milijonais. Atsivėrusi prekybos rinka ir laisvas asmenų judėjimas spartina transporto sektoriaus teikiamų paslaugų poreikį. Didėjanti transporto verslo plėtra aštrina ir konkurenciją, atsiranda prielaidos gabenti krovinius ir keleivius, nesilaikant nustatytų reikalavimų.

Vairavimo ir poilsio kontrolė griežtinama visoje Europos Sąjungoje. Pagal ES reikalavimus 2007 m. patikrintų vairuotojų darbo dienų skaičius sudarė 1 proc., šiemet jis didinamas iki 2 proc., nuo 2010 m. – iki 3, nuo 2012 m. – iki 4 proc. Vairavimo ir poilsio apskaita fiksuojama tachografais. Dabar analoginius tachografus naujose transporto priemonėse keičia skaitmeniniai, kurie, pasak VKTI kontrolės pareigūnų, pašalina bet kokias galimybes sukčiauti.

Argumentuodamas būtinybę kontroliuoti transporto priemones, VKTI viršininkas Vidmantas Žukauskas teigė, jog kai kurie įvairių šalių vežėjai, siekdami konkurencinio pranašumo, mažina krovinių gabenimo sąnaudas, nesilaikydami nustatytų reikalavimų, eksploatuoja netvarkingus automobilius, juos perkrauna, vairuotojai dirba ilgiau nei leidžiama, keldami grėsmę kitiems eismo dalyviams. Ypatingą grėsmę gali sukelti keliasdešimt tonų sveriantis ir pavojingą krovinį gabenantis automobilis, dėl gedimų tapęs nevaldomu kelyje arba vairuojamas pavargusio, nedėmesingo ar tiesiog neprofesionalaus vairuotojo, todėl VKTI kontrolės pareigūnai iš anksto stengiasi užkirsti kelią tokiems galimiems nelaimingiems atvejams.

VKTI duomenimis, per 2007 m. Lietuvoje buvo patikrinta 18 516 krovininių ir keleivinių įvairiose valstybėse įregistruotų kelių transporto priemonių. Kontrolės pareigūnai nustatė 5 390 pažeidėjų, kuriems paskirta 1,563 mln. litų baudų. Daug dėmesio kontrolės pareigūnai skiria ne tik vairavimo ir poilsio režimo kontrolei, bet ir kitiems reikalavimams. Vienas iš jų – leistinos bendrosios automobilio masės, ašių apkrovos ir matmenų kontrolė. Pasak VKTI viršininko Vidmanto Žukausko, perkrautas sunkvežimis kelia grėsmę kitiems eismo dalyviams, taip pat gadina mūsų kelius, kuriems taisyti vėliau išleidžiami papildomi milijonai. VKTI kontrolės pareigūnai dabar naudoja specialią svėrimo įrangą, mobilų stabdžių patikros stendą ir kitą įvairius reikalavimų pažeidimus nustatančią įrangą.

VKTI misija, potencialas ir patirtis

15 – os metų savo veiklos sukaktį pažymėjusioje VKTI dirba apie 180 valstybės tarnautojų ir specialistų. Be anksčiau išvardintų Inspekcijos veiklos funkcijų, jie egzaminuoja kelių transporto specialistus, vykdydami kelių transporto priemonių techninę priežiūrą atlieka transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimą, organizuoja kelių transporto priemonių techninių ekspertizių atlikimą, formuoja valstybinės techninės apžiūros organizavimo principus. Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo mokyklas, 10 techninės apžiūros centrų ir 372 jų stotis, pavojingų krovinių vežimą šalies keliuose ir pasienio kontrolės punktuose, transporto priemonių techninę būklę ir transporto priemonės savininko ar valdytojo naudotojo mokesčio sumokėjimą. Kontrolės funkcijas atlieka VKTI 10 kontrolės skyrių didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir apskričių centruose, kuriuose dirba apie 60 pareigūnų.

“Tikimės, kad pastangos siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas, gerinti saugą keliuose bei vairuotojų socialines garantijas, duos teigiamus rezultatus – mažės vairavimo ir poilsio režimo bei kitų pažeidimų, taip pat skaudžių eismo įvykių šalies keliuose skaičius. Sukaupta patirtis ir potencialas leidžia tikėtis, kad ir ateityje sėkmingai vykdysime savo misiją prisidėdami prie vienodų konkurencijos sąlygų vežėjams užtikrinimo ir saugos keliuose gerinimo” – apibendrindamas pranešimą 15 – ųjų metinių proga sakė VKTI viršininkas Vidmantas Žukauskas.

Spaudos konferencijoje buvo pademonstruotas apie VKTI veiklą sukurtas Tito Petrikio filmas, o konferencijų salės vestibiulyje žurnalistai ir “Šarūno” viešbučio svečiai turėjo galimybę susipažinti su fotomenininkų Irmanto Gelūno ir Šarūno Mažeikos surengta paroda.

Be to, VKTI nuo š.m. balandžio 14 d. iki gegužės 2 d. organizavo vaikų piešinių konkursą tema “Valstybinė kelių transporto inspekcija vaikų akimis”, skirtą Inspekcijos 15 metų veiklos jubiliejui paminėti. Vaikai iš visos Lietuvos atsiuntė 490 piešinių. Konkursui pateikti ir nustatyta tvarka atrinkti piešiniai buvo eksponuojami LR susisiekimo ministerijoje bei įvairiuose VKTI su transporto veikla ir saugiu eismu susijusiuose renginiuose, Inspekcijos interneto svetainėje. Piešinių konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti VKTI viršininko Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Ypač daug žurnalistų dėmesio sulaukė paskutinis jubiliejui skirtos spaudos konferencijos akcentas – VKTI naudojamos mobilios kontrolės technikos demonstravimas “Šarūno” viešbučio kiemo aikštelėje. VKTI viršininko pavaduotojai Romanas Vilčinskas, Darius Sadaunykas ir Eugenijus Ruškus pateikė išsamius atsakymus apie mobilaus stabdžių stendo, mobilaus sunkiasvorio transporto svėrimo įrenginio ir analoginių bei skaitmeninių tachografų paskirtį, jų naudojimo galimybes, eksploatavimo sąlygas ir pritaikymą kontrolei šalies keliuose.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Liepa Nr. 7 (91)

"Linava" informuoja

Kronika

Aktualijos

Vežėjų akcija “STOP degalų kainų augimui” – naujų galimybių siekio pradžia

Egzotika

Į trasą išvažiuoja... robotai

Inovacijos

Cargo.LT– transporto ir krovinių birža

Jubiliejus

Valstybinė kelių transporto inspekcija paminėjo 15 metų sukaktį

Keliai Keleliai

„Unimog“ – vasaros kelių priežiūrai

Nauji modeliai

Švediškoji racionalizacija

Švediškoji racionalizacija

Patirtis

Metro pelningumą teks įrodyti

Perspektyvos

Miunchenas: milijoninis miestas be megapoliui būdingų problemų

Servisas

Naujos technologijos – nauji ir gedimai

Tendencijos

“Volkswagen” su MAN ir “Scania” – darnios plėtros kursu

Užsienyje

BMW – Bavarijos pasididžiavimo simbolis

Lietuvoje ir pasaulyje

Transporto priemonių, atvežtų iš JAV, registravimas

Transporto politika

Tikėtis malonių iš ES neverta

Technika

„Rainbow Ultima“ – moderniausia automobilių plovimo technologija

Muziejus

Degalų trūkumas ir kūrėjų fantazijos