Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (2)

Tęsiame ciklа publikacijų apie ES galiojančių teisiškai privalomų ir neprivalomų taisyklių, principų, susitarimų, deklaracijų, rezoliucijų

bei praktikos visumа, kuriа trumpai esame įpratę vadinti terminu

„transporto acquis“. Ciklo autorė - Susisiekimo ministerijos

Tarptautinių ryšių ir Europos integracijos direktorė Rimantė BRIEDYTė.

1.4. Tarybos direktyva 76/914 dėl minimalaus vairuotojų mokymo lygio kai kuriems automobilių vairuotojams.

šioje direktyvoje paaiškinamas reglamento 543/69 (dabar reglamentas 3820/85) reikalavimas kai kuriems vairuotojams turėti „profesinės kompetencijos pažymėjimа“, pripažįstamа vienoje šalyje narėje ir patvirtinantį, kad jo savininkas baigė mokymo kursus. Tikslas - bendrai pripažinti mokymа ir atitinkamus nacionalinius profesinės kompetencijos pažymėjimus. Tuo tikslu direktyvoje nurodomas minimalus temų, privalomų mokytis, skaičius ir turinys:

• Automobilio konstrukcijos ir pagrindinių sudėtinių dalių išmanymas;

• Bendros žinios apie vežimo ir administracines procedūras;

• Automobilių vairavimo patirtis, būtina prekėms ar keleiviams vežti.

šalys narės gali taikyti šias nuostatas ir nacionaliniams vežėjams arba numatyti dar intensyvesnį mokymа. Mokymа ir egzaminа organizuoja šalis narė ar per įgaliotа institucijа jį prižiūri, šalis narė išduoda pažymėjimа.

1.5. Tarybos direktyva 91/439 dėl vairuotojų pažymėjimų.

šios direktyvos tikslai - padidinti eismo saugа ir palengvinti laisvа asmenų judėjimа.

Pagrindinis direktyvos principas - abipusis visų galiojančių šalių narių išduotų vairuotojų pažymėjimų, taip pat ir tų, kurie buvo išduoti prieš jos įsigaliojimа, pripažinimas. Tačiau medicininių patikrinimų galiojimas ir periodiškumas - nacionalinė kompetencija.

Direktyva apima šiuos klausimus:

• Vairuotojo pažymėjimo Bendrijos forma (popierinė ar plastikinė kortelė);

• Vairuotojo pažymėjimo kategorijos ir subkategorijos išdavimo sаlygos ir licencijų pagal tas kategorijas atnaujinimas;

• Minimalūs fizinio ir protinio tinkamumo standartai;

• Kategorijų ekvivalentiškumas. Tai liečia prieš direktyvos įgyvendinimа išduotų pažymėjimų kategorijas ir jų atitikimа direktyvoje nustatytoms kategorijoms. Kadangi visi galiojantys šalių narių išduoti pažymėjimai, įskaitant ir išduotus prieš priimant direktyvа, turi būti bendrai pripažinti, šis ekvivalentiškumas yra būtinas. Siekiant padėti policijai ar kitoms institucijoms įvertinti, kokiai kategorijai užsienio pažymėjimo, išduoto prieš patvirtinant direktyvа, savininkas priklauso savo šalyje, yra rengiamas vadovas visai ES. Ekvivalentiškumo įvertinimas buvo atliktas dabartinėms šalėms narėms (Komisijos sprendimas 2000/275/EB, paskelbtas 2000 metų balandžio mėn.), tačiau šalys kandidatės privalo siekti savo esamų pažymėjimų ir naujo modelio, kuris galios visoje Bendrijoje, kategorijų ekvivalentiškumo.

• Minimalus vairuotojų amžius (18 metų - motociklams, privatiems automobiliams be priekabų ir su jomis bei sunkvežimiams vairuoti, galioja sаlyga, kad vairuotojas turi profesinės kompetencijos pažymėjimа. Galima ir išimtis - 17 metų, netaikoma sunkvežimių vairuotojams. Autobusų ir sunkvežimių vairuotojams, be profesinės kompetencijos pažymėjimo, - 21 metai);

• „įprastos“ gyvenamosios vietos apibrėžimas; savanoriškas pažymėjimo pakeitimas, pakeitus gyvenamаjа vietа;

• Minimalūs vairavimo testo reikalavimai (nustatyti kiekvienos kategorijos) ir privalomi reguliarūs medicinos testai profesionaliems vairuotojams. šiuos reikalavimus pataisys Komisijos direktyva, kuri paskelbta 2000 metų vasarа.

1.6. Tarybos direktyva 96/47/EB įvedė alternatyvų plastikinės kortelės formos modelį.

šalys narės turi galimybę pasirinkti popierinę ar plastikinę kortelę vairuotojo pažymėjimui; plastikas nėra privalomas, tačiau laminuotas korteles lengviau padirbti. Kriterijai (pvz.: saugumas, sulenkimas ir degumas) turi atitikti ISO standartus. ši direktyva pakeitė kai kurias direktyvos 91/439 nuostatas.

1.7. Tarybos direktyva 97/26/EB įkuriamas komitetas dėl vairavimo pažymėjimų ir suderintų Bendrijos kodų, kuriais pažymima informacija/apribojimai vairuotojų pažymėjimuose, sаrašo. šis komitetas sprendžia klausimus, išdėstytus direktyvos prieduose (pavyzdžiui, testavimo reikalavimai, fiziniai ir medicininiai reikalavimai, suderintų kodų įvedimas paaiškinant punktus arabiškais skaičiais, kad nereikėtų vertimo į kitas Bendrijos kalbas).

1.8. Tarybos reglamentas 3118/93, nustatantis sаlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali teikti nacionalinio vežimo automobiliais paslaugas šalyje narėje: kabotažas.

Kiekybiniai apribojimai nuo 1998 m. liepos 1 d. buvo panaikinti. Jei vežėjas turi Bendrijos licencijа (pagal reglamentа 881/92), jis laikinai gali teikti kabotažo paslaugas. „Laikinai“ reiškia tai, kas nėra nuolat: pastaruoju atveju - vežėjas turi būti įsikūręs šalyje narėje, kurioje teikiamos tokios paslaugos. šalys narės negali nustatyti sаvokos „laikinai“ laiko ribos, tačiau gali nagrinėti piktnaudžiavimа. Pavyzdžiui, Olandijos vežėjas gali dirbti tarp dviejų miestų Vokietijoje, tačiau jis privalo laikytis šalies šeimininkės taisyklių dėl:

• Tarifų ir rinkliavų;

• Svorio ir matmenų;

• Reikalavimų dėl specialių krovinių (pavojingų krovinių, greitai gendančių maisto produktų, gyvų gyvūnų);

• Vairavimo ir poilsio laiko;

• Pridėtinės vertės mokesčio.

šalys narės gali nustatyti papildomas nacionalines taisykles be to, kа maksimaliai numato Bendrijos įstatymai. Pvz: šalys narės turėtų leisti savo keliais važiuoti 40-ties tonų automobiliams, o Italija leidžia 44 tonas. Vežėjus apie šias nacionalines taisykles informuoja jų profesinės asociacijos.

Vežėjai „savo sаskaita“ gali užsiimti kabotažu be kiekybinių apribojimų.

Kai kurios šalys narės riboja vežėjų, įsikūrusių jų teritorijoje ir galinčių dirbti vietinėje rinkoje, skaičių. Taip yra kai kuriose Pietų Europos šalyse. Tačiau kadangi kitos šalys narės leidžia vežėjams laisvai užsiimti kabotažu, nėra prasmės riboti tokiа teisę savo vežėjams. Apribojimo taikyti užsienio vežėjams negalima. Nors vežėjai turi laikytis priimtų taisyklių, tačiau jos negali sukurti prekybos barjerų.

Lietuvos derybinė pozicija

„Transporto politika“

Kabotažiniams vežimams ES taikys pereinamаjį laikotarpį, kuris apibūdinamas formule 2+2+1. Tai reiškia:

• 2 metų pereinamasis laikotarpis, kuriuo įmonės, įsteigtos Lietuvoje, negalės veikti kitų dabartinių ir naujų ES narių vidaus vežimų rinkose;

• Pereinamuoju laikotarpiu įmonės, įsteigtos dabartinėse ir naujose ES narėse, negalės teikti vidaus vežimų paslaugų Lietuvos rinkoje;

• Baigiantis šiam laikotarpiui, dabartinės ir naujosios ES narės, kurioms jis galioja, turi pranešti Europos Komisijai apie tai, ar jos ketina pratęsti pereinamojo laikotarpio galiojimа dar maksimaliai dvejus metus, ar pradeda taikyti acquis. Be to, esant reikalui ir jei vidaus rinka yra iškraipoma, šalys narės gali pranešti Europos Komisijai apie dar vienerių metų pereinamojo laikotarpio taikymа. Jei toks pranešimas nepateikiamas, įsigalioja acquis. Tik įmonės, kurios yra įsteigtos ES šalyse narėse, nusprendusiose taikyti acquis, gali vykdyti kabotažo operacijas kitose šalyse narėse, taip pat nusprendusiose taikyti acquis;

• Iki baigiantis penkerių metų pereinamajam laikotarpiui, bet kuri ES šalis narė, taikanti acquis, gali ieškoti apsauginio mechanizmo rimtu jos rinkos ar dalies rinkos iškraipymo atveju (tokiu, kaip perteklinė pasiūla ar pavojus ženklios dalies transporto įmonių finansiniam stabilumui ar išlikimui), atsiradusiu ar sustiprėjusiu dėl kabotažo. Pritaikius apsauginį mechanizmа, šalis narė neatidėliotinu ir išskirtiniu atveju gali sustabdyti viso acquis taikymа, ir pateikti pagrįstа pranešimа apie tai Europos Komisijai. Toks apsauginis mechanizmas gali būti pritaikytas tik tose šalyse narėse, kuriose anksčiau galiojo pereinamasis laikotarpis;

• Pereinamuoju laikotarpiu dabartinės ir naujosios ES narės gali laipsniškai keistis kabotažo licencijomis dvišalių sutarčių pagrindu, taip pat gali visiškai liberalizuoti rinkas. Išdėstytas pereinamojo laikotarpio mechanizmas neturi sukurti didesnio suvaržymo patekti į kabotažo rinkа nei tas, kuris egzistuoja pasirašant Stojimo sutartį.

(Bus daugiau)

"Transporto pasaulis"
Liepa Nr. 7 (31)

"Linava" informuoja

Bulgarija

Bulgarija

Lenkija

LINAVA

LINAVA

Turkija

Vengrija

Vokietija

Vokietija

Aktualijos

VKTI kontroliuoja sunkiasvores

Gaisrai

AUTOMOBILIAI DEGA, BET LIEPSNOS PALIEKA PėDSAKų

Idėjos

Tikrai praktinis mokymas

Keliai

Naujoji kelių mokesčių sistema Vokietijoje: paprasta ir praktiška

šalies keliai bus kokybiškesni

Nauji modeliai

STRALIS, jo broliai ir pusbroliai

Psichologija

KALBA - žMOGAUS SIELOS VEIDRODIS

Specialioji technika

Nauji kranai iš moderniausios pasaulyje gamyklos

Užsienyje

Chaosas, problemos ir pavojus poilsio aikštelėse

Lietuvoje ir pasaulyje

ADAC - 100 metų jubiliejus

Darbdavių konfederacija siūlo supaprastinti užsakomųjų reisų organizavimo ir vykdymo tvarkа

KraZ - statybų rinkai

Lenkijos ir Lietuvos kelių transporto bendros komisijos posėdiS

NEVAžIUOK NEUžSISEGęS SAUGOS DIRžO!

Pašalinta paskutinė kliūtis lietuviškos kiaulienos

Pasiektas kompromisas

PATIKSLINIMAS

Varžėsi autobusų vairuotojai

Transporto politika

Auga transporto tinklų paklausa

Lietuvos pozicija išdėstyta Liuksemburge

Schmitz Cargobull puspriekabes renkasi vis daugiau vežėjų. Kodėl?

Sėkmingai bendradarbiauja Lietuva ir Norvegija

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (2)

Keleivinis transportas

Bendrovė „VILNIAUS TROLEIBUSAI“ - jauniausia asociacijos narė

Technika

Iš jūros jachtos į - miškavežį

Teisė

Atostogos pagal naujаjį darbo kodeksа

Sveikata

AVARIJOS PRIEžASTIS - AKINIAI

Muziejus

Tikrieji „Volvo“ prasidėjo nuo „titanų“ ir „vikingų“