Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Ekspertizė

Ūkio ministro 2008-04-14 įsakymu Nr. 4-147 (įsigaliojo 2008-04-18, Žin., 2008, Nr. 44-1656) patvirtintas Apmokėjimo už prekių ir paslaugų ekspertizę ar laboratorinius tyrimus tvarkos aprašas. Ekspertizė ar laboratoriniai tyrimai atliekami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos ar Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos užsakymu, kai vartotojo prašymui išnagrinėti būtina atlikti ekspertizę ar laboratorinius tyrimus, kuriais nustatoma prekių ar paslaugų kokybė.

Ekspertizės rezultatai įforminami prekių ar paslaugų kokybės ekspertizės aktu, kuriame pateikiama išvada, ar prekė ar paslauga atitinka jų kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ar gamintojo, pardavėjo, paslaugos teikėjo deklaruojamus prekės ar paslaugos kokybės rodiklius.

Už ekspertizę ar laboratorinius tyrimus apmokama iš tam tikslui numatytų valstybės biudžeto asignavimų, išskyrus tokius atvejus:

·pardavėjas, paslaugų teikėjas, jeigu nustatoma, kad prekės ar paslaugos yra netinkamos kokybės;

·vartotojas raštu pageidauja ekspertizę ar tyrimus atlikti (kai tokie tyrimai nėra būtini) ir pasitvirtina, kad prekės ar paslaugos yra tinkamos kokybės;

·pakartotinės ekspertizės išlaidas apmoka šios ekspertizės pageidavę asmenys, jeigu pakartotinės ekspertizės išvados atitinka pirminės ekspertizės išvadas.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (167)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Vž informacija

Dar daugiau „žvaigždučių“ ant autobusų

Nauji teisės aktai

Bendrasis pagalbos centras

Darbo santykiai

Ekspertizė

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Vyriausybė

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Susitikimas su Ukrainos, Vokietijos ir Švedijos transporto ministrais

Vilniuje atidarytas Geležinio Vilko gatvės tęsinys iki Molėtų plento