Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Gyventojų registro tarnybos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29)4R‑18 (įsigaliojo 2008-04-18, Žin., 2008, Nr. 44-1673) patvirtintos Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės. Jos reglamentuoja Lietuvos Respublikos gyventojų – Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės gyvenamosios vietos deklaravimo, gyvenamosios vietos deklaracijų pildymo, pateikimo ir priėmimo, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų teikimo, taisymo, keitimo ir naikinimo, gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento išdavimo, deklaravimo duomenų naudojimo, gyvenamosios vietos deklaravimo per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienio valstybėse, deklaracijų saugojimo tvarką.

Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti šie asmenys:

·Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

·ES valstybių narių piliečiai ar ELPA valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų ir įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

·leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių, ne ES valstybių narių ar ne ELPA valstybių narių, piliečiai ir asmenys be pilietybės, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

·asmenys, kurie neturi Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie gyvenamąją vietą ir kurių duomenys apie gyvenamąją vietą iki Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įsigaliojimo dienos nebuvo įrašyti gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose.

Asmuo deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (167)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Vž informacija

Dar daugiau „žvaigždučių“ ant autobusų

Nauji teisės aktai

Bendrasis pagalbos centras

Darbo santykiai

Ekspertizė

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Vyriausybė

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Susitikimas su Ukrainos, Vokietijos ir Švedijos transporto ministrais

Vilniuje atidarytas Geležinio Vilko gatvės tęsinys iki Molėtų plento