Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-09 nutarimu Nr. 338 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-15 nutarimo Nr. 1117 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-23, Žin., 2008, Nr. 46-1727) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatai.

Susisiekimo ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestų transporto (oro, vandens, geležinkelių, kelių), pašto ir elektroninių ryšių sričių valdymo funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės politiką. Susisiekimo ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Svarbiausieji Susisiekimo ministerijos uždaviniai yra šie:

·įgyvendinti transporto, pašto ir elektroninių ryšių valstybės strategiją ir politiką;

·koordinuoti transporto, pašto ir elektroninių ryšiųveiklą;

·dalyvauti formuojant visų rūšių transporto saugaus eismo politiką;

·dalyvauti formuojanttransporto sričių neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politiką ir kt.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (167)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Vž informacija

Dar daugiau „žvaigždučių“ ant autobusų

Nauji teisės aktai

Bendrasis pagalbos centras

Darbo santykiai

Ekspertizė

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Vyriausybė

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Susitikimas su Ukrainos, Vokietijos ir Švedijos transporto ministrais

Vilniuje atidarytas Geležinio Vilko gatvės tęsinys iki Molėtų plento