Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sodra

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2008-04-18 įsakymu Nr. V‑192 (įsigaliojo 2008-04-20, Žin., 2008, Nr. 45-1712) patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklės. Jos nustato ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) ir tėvystės pašalpų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą bei ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą, apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu tvarką Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, išmokantys apdraustiesiems pašalpas, apskaičiuoja ir į biudžetą perveda iš nurodytų pašalpų išskaitytą gyventojų pajamų mokestį. Fondo valdybos teritoriniai skyriai, apmokestindami gyventojų pajamų mokesčiu pašalpas, išmokamas nuo 2006-07-01, taiko 27 proc. dydžio mokesčio tarifą, o išmokamas nuo 2008-01-01 – 24 proc. dydžio mokesčio tarifą. Iš pašalpų, apskaičiuotų jūrininkams, susirgusiems laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo reiso metu, pajamų mokestis neišskaičiuojamas.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (167)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Vž informacija

Dar daugiau „žvaigždučių“ ant autobusų

Nauji teisės aktai

Bendrasis pagalbos centras

Darbo santykiai

Ekspertizė

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Sodra

Vyriausybė

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Susitikimas su Ukrainos, Vokietijos ir Švedijos transporto ministrais

Vilniuje atidarytas Geležinio Vilko gatvės tęsinys iki Molėtų plento