Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Statiniai

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 2008-04-10 įsakymu Nr. 108 (įsigaliojo 2008-04-16, Žin., 2008, Nr. 43-1628) patvirtintas Bešeimininkių statinių griovimo organizavimo tvarkos aprašas. Šis aprašas paaiškina viešojo administravimo subjektų, organizuojančių teismų sprendimais pripažintų bešeimininkiais ir perduotų valstybės ar savivaldybės nuosavybėn statinių griovimą, sprendimų juos griauti priėmimo bei įgyvendinimo ir tam reikalingų dokumentų įforminimo tvarką.

Statinio griovimą organizuoja:

·savivaldybės administracija, kai statinys teismo sprendimu perduotas savivaldybės nuosavybėn;

·viešojo administravimo subjektas (apskrities viršininko administracija, Susisiekimo ministerijos įgaliota organizacija), kuris teismui teikė prašymą (pareiškimą, ieškinį) dėl šio statinio pripažinimo bešeimininkiu, kai statinys perduotas valstybės nuosavybėn.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos