Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Sodra

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2008-03-31 įsakymu Nr. V-155 (įsigaliojo 2008-04-13, žr. Žin., 2008, Nr. 42-1594) patvirtintos Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo taisyklės. Šios taisyklės nustato Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazėje kaupiamų duomenų apie valstybiniu socialiniu draudimu apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas tikslinimo tvarką.

Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas gali būti tikslinami:

·draudėjo ar apdraustojo asmens prašymu;

·Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva;

·pagal tyrimo / patikrinimo rezultatus ar pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą;

·pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduotą pažymą dėl taikytinų teisės aktų;

·pagal Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo biržos pateiktus duomenis.

Sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo priima Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas).

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos