Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Finansinė atskaitomybė

Teisingumo ministro 2008-04-08 įsakymu Nr. 1R-148 Dėl teisingumo ministro 2007-01-08 įsakymo Nr. 1R-8 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-11, Žin., 2008, Nr. 41-1508) nustatyta, kad rekomenduojama įmonėms taikyti šiuo įsakymu patvirtintus finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninius rinkinius, sudarant nuo 2007 m. sausio 1 d. prasidedančių ir ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę ir teikiant ją Juridinių asmenų registro tvarkytojui elektronine ar rašytine forma. Elektroniniai rinkiniai gali būti pildomi ir teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui interaktyviai arba naudojantis programa ABBYY eFormFiller.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos