Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Finansų ministro 2008-04-01 įsakymu Nr. 1K-123 Dėl finansų ministro 1996-11-21 įsakymo Nr. 116 „Dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo(įsigaliojo 2008-04-11, Žin., 2008, Nr. 41-1504) Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996-11-21 įsakymu Nr. 116 "Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“, pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija.

Advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos