Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Asociacijos prezidiumas svarstė degalų brangimo ir sekretoriato veiklos klausimus

Gegužės 22 d. vyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Prezidiumo nariai aktyviai aptarinėjo degalų brangimo priežastis bei galimus asociacijos ir jos narių veiksmus, siekiant stabdyti monopolistės AB „Mažeikių nafta“ kuro kainų kėlimo politiką Lietuvoje. Prezidiumas patvirtino Valdą Gilį asociacijos generaliniu sekretoriumi ir aptarė kai kuriuos sekretoriato darbo organizavimo klausimus.

Asociacijos prezidento Algimantas Kondrusevičiaus nuomone, sparčiai kylant degalų kainoms, būtina peržiūrėti reikalavimus į Lietuvą įvežamam dyzelinui ir leisti importuoti F klasės dyzeliną, taip sukuriant didesnę konkurenciją Lietuvos degalų rinkoje.

Posėdžio dalyviai akcentavo, kad vienintelė kurą Lietuvoje gaminanti „Mažeikių nafta“ gali naudotis savo monopoline padėtimi ir todėl būtina skatinti degalų importą. Reikia peržiūrėti valstybės naftos atsargų kaupimo tvarką numatant galimybes importuotojams saugoti valstybės naftos produktų atsargas kaimyninėse ES valstybėse bei sudaryti jiems sąlygas mokėti atitinkamą mokestį ir patiems nekaupti valstybės atsargų. Būtina apsvarstyti galimybę taikyti diferencijuotą akcizo tarifą komercinės ir nekomercinės paskirties dyzelinui.

Asociacijos prezidiumas apsvarstė galimybę surengti protesto akcijas, kad atsakingos institucijos imtųsi veiksmų situacijai degalų rinkoje normalizuoti. Todėl „Linavos“ prezidiumas kreipiasi į visus asociacijos narius ir prašo pareikšti savo nuomonę dėl minėtų akcijų organizavimo tikslingumo bei galimų akcijų formų. Įmonių atstovai savo nuomonę šiuo klausimu gali pateikti faksu (8~5) 278 6524, arba el. paštu office@linava.lt

Susitikimas su Latvijos ir Rusijos muitinės atstovais

Gegužės mėn. 21 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, sekretoriaus pavaduotojas Vidmantas Adomaitis, atstovybės Rusijoje vadovas Rimantas Budrevičius ir vyresnysis specialistas Valdas Kazlauskas susitiko su Latvijos muitinės Terechova posto ir Rusijos muitinės Burački posto vadovais.

Susitikime tiek Latvijos, tiek ir Rusijos muitininkai supažindino asociacijos atstovus su numatoma Latvijos ir Rusijos pasienio infrastruktūros plėtra siekiant pagerinti transporto priemonių laidumą per šiuos postus. Aptartos problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, veždami krovinius per Latvijos ir Rusijos muitinės pasienio postus. Latvijos muitinės pareigūnai informavo, kad šiuo metu rengiamas Terechovo posto plėtros projektas ir numatoma posto rekonstrukcija, kuri turėtų būti baigta 2009 m. gruodžio mėn. Rusijos muitinės pareigūnai patvirtino, jog numatoma ir Burački posto plėtra. Ją numatoma baigti 2009–2010 metais.

A. Kondrusevičiaus nuomone, pagaliau pajudėję postų plėtros projektavimo darbai teikia vilčių, jog vežėjai galės efektyviau vežti krovinius Rytų kryptimi.

Anatolijus JAKIMOVAS

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Dėl RF pasienio muitinės pareigūnų neteisėtų reikalavimų pateikti įgaliojimus

Pastaruoju metu Rusijos Federacijos kontrolės punktuose Burački ir Ubylinka privaloma pateikti įgaliojimus, suteikiančius teisę vairuotojams atlikti tarptautinio ir vidinio muitinės tranzito procedūras. Rusijos Federacijos federalinė muitinės tarnyba išaiškino, kad tokių įgaliojimų reikalavimas yra neteisėtas.

Rusijos Federacijos muitinės kodekso 72 straipsnio nuostatomis nustatyta, kad, transporto priemonėms ir prekėms atvykus į Rusijos Federacijos muitinės teritoriją, vežėjas muitinės tarnybai privalo pateikti prekes, lydinčiuosius dokumentus ir informaciją, nurodytą šio kodekso 73–76 straipsniuose. Rusijos Federacijos muitinės kodekso 80 straipsnio 3 punkto ir 169 straipsnio 1 punkto nuostatos nenustato patvirtinti vairuotojo teisę atlikti muitinės procedūras tarptautinio ir vidinio muitinės tranzito atveju.

Laikinos kontrolės priemonės Austrijos pasienyje

Austrijos vežėjų asociacija AISO informavo, kad dėl Austrijoje vyksiančio Europos futbolo čempionato nuo 2008 m. birželio 2 d. 00.00 val. iki liepos 1 d. 24.00 val. Austrijos pasienyje bus įvestos laikinos kontrolės priemonės, t.y. Austrijos sieną iš kaimyninių valstybių (Čekijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Slovakijos ir Slovėnijos) bus galima kirsti tik per oficialiai patvirtintus pasienio postus.

Laikinai uždaromas Mont Blanc tunelis

Mont Blanc tunelio valdyba pranešė, kad dėl saugos pratimų tunelis laikinai bus uždarytas eismui nuo birželio 9 d. 22.30 val. iki birželio 10 d. 6.00 val., taip pat nuo birželio 16 d. 22.00 val. iki birželio 17 d. 1.00 val.

Eismo kryptys tunelyje bus keičiamos birželio 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 25 d., liepos 21, 22, 23 d., rugpjūčio 18, 19, 20 d. nuo 21.45 val. iki 6.00 val. Papildoma informacija teikiama interneto svetainėje adresu www.tunnelmb.com

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr.10 (166)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rytų rinkoje

Naujienos

Nauji teisės aktai

Administraciniai ginčai

Finansinė atskaitomybė

Mokesčiai

Muitinė

Nekilnojamojo turto registras

Policija

Sodra

Statiniai

Transportas

Muitinėje

Naujienos